Skip to main content

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a organizat, astăzi, conferința de închidere a proiectului Dialog social pentru un județ „verde”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, implementat în județul Ilfov, în perioada 29 august 2022 – 28 august 2023.  În cadrul proiectului, ACUE și partenerii din proiect au reușit să conecteze cetățeni, reprezentanți ai ONG-urilor și ai partenerilor sociali alături de cei ai autorităților locale.

Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, s-au acumulat cunoștințele necesare pentru identificarea problemelor comunităților, crearea unor instrumente de colaborare și dialog, astfel încât partenerii de dialog social să contribuie la dezvoltarea locală durabilă, a transmis ACUE, într-un comunicat de presă.

Suntem în mijlocul unor schimbări critice în energie, la care fiecare dintre noi contribuim în funcție de alegerile pe care le facem. Astăzi consumatorul nu mai este un actor pasiv, participă efectiv la piață. Mai mult, tranziția energetică impune decizii care implică atât agenții economici, cât și cetățenii. Dialogul social este mai important decât oricând pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Cultura dialogului nu e tocmai un punct tare al societății românești. Trebuie să învățăm să ne ascultăm și să dialogăm pentru a găsi soluțiile potrivite nevoilor comunităților locale. Trebuie să mutăm dezbaterea publică, consultarea cu partenerii de dialog social, de la un proces în mare parte formalist și ineficient către un mecanism real de participare a cetățenilor la procesul decizional”, a subliniat Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

Ana-Maria Turbatu, Director executiv, Direcția Mediu și Mobilitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov, a precizat că: “Dinamica acestui proiect a fost ghidată de o viziune îndrăzneață – aceea de a contribui la construirea unui județ mai verde, mai integrat și mai informat. Strategia de dezvoltare a Județului Ilfov pentru perioada 2020-2030 a fost concepută în concordanță cu obiectivele Pactului Verde European, iar proiectul nostru este un pas important pentru a ne asigura că aceste obiective sunt înțelese, susținute și puse în practică eficient. Prin dialog consolidat, ne-am creat un cadru adecvat pentru a face cunoscute și sprijinite aceste proiecte vitale pentru creșterea socio-economică a județului nostru”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului Dialog social pentru un județ „verde” este de 390.944,29 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 306.500,33 lei.

Conferință ACUE de închidere a proiectului Dialog social pentru un județ „verde”

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacității ACUE și a celorlalți parteneri sociali, a organizațiilor non-guvernamentale și a cetățenilor din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștințelor, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare, care să contribuie la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală. Federația ACUE și Consiliul Județean Ilfov au semnat, la depunerea cererii de finanțare, un Acord de Parteneriat de Dezvoltare Locală, care are ca scop colaborarea în vederea atingerii obiectivului general și al celor trei obiective specifice ale proiectului.

Proiectul a răspuns nevoii sociale identificate la nivelul județului Ilfov de a consolida capacitatea ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru orizontul 2030 și de aliniere cu obiectivele asumate de România în cadrul Pactului Verde European.

Eficiența energetică, un transport durabil, decarbonarea sistemelor de încălzire sunt câteva exemple de obiective care nu pot fi atinse doar prin stabilirea unor ținte care se includ în documentele strategice. Implementarea efectivă ține de o bună colaborare între decidenți și comunități, o planificare realistă și acțiuni care să stimuleze cetățenii în sensul unor ajustări de comportament care să asigure, în fapt, tranziția spre o dezvoltare durabilă”, a subliniat Daniela Dărăban.

Cheia pentru o tranziție energetică eficientă la nivel local

Colaborarea este cheia pentru o tranziție energetică eficientă la nivel local, iar prin acest proiect implementat în Ilfov, ACUE a reușit să creeze un spațiu de dialog și colaborare între părțile interesate din comunitate și autoritățile locale, astfel încât împreună să poată contribui mai departe la o tranziție energetică durabilă și eficientă.

Plecând de nevoile identificate în județ, prin implementarea proiectului au fost atinse următoarele obiective:

  • 109 participanți unici (55 sunt reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali din județul Ilfov, la care se adaugă personal din Consiliul Județean Ilfov și din alte autorități și instituții publice locale din județ, precum și cetățeni) au fost direct sprijiniți în cadrul programului de formare prin cursuri, seminarii şi workshopuri, dobândind cunoștințe și abilități noi care să le faciliteze implicarea în activități de consultare și dialog social și civic, în scopul unei dezvoltări locale durabile, prin înțelegerea problemelor legate de obiectivele climatice setate prin Pactul Verde European și de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon.
  • A fost elaborat un Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind transpunerea dorințelor și nevoilor cetățenilor în formularea și promovarea de politici publice și stimularea dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.
  • Au fost create următoarele mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul județului Ilfov prin dialog social și civic: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL), o Rețea civică locală de parteneri sociali, ONG-uri, cetățeni și alți actori ai societății civile din Județul Ilfov, care să se implice în formularea și promovarea unor politici publice „verzi”; cel puțin cinci parteneriate între ONG-uri, respectiv parteneri sociali și autorități locale din Județul Ilfov, în vederea susținerii și promovării proiectelor de dezvoltare durabile la nivel local.

Sursa foto main: Pixabay.com

ARTICOLE SIMILARE:

Proiect 100% românesc, nominalizat la „Oscarul” arhitecturii World Architecture Festival – Singapore 2023

ÎntreVecini și BRD sprijină asociațiile de proprietari la bloc să devină producători de energie verde