Skip to main content

La reuniunea Consiliului European desfășurată la Bruxelles în perioada 27-28 iunie, șefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au convenit asupra numirilor și nominalizărilor pentru cele mai importante funcții ale UE și au adoptat Agenda strategică pentru 2024-2029, un plan politic care orientează direcția și obiectivele viitoare ale UE. Următorul cadru financiar multianual pentru Uniune va trebui să reflecte aceste priorități, asigurându-se că bugetul UE este potrivit pentru viitor și că oferă răspunsuri la provocările europene.

Liderii au decis asupra a trei funcții de top pentru viitorul ciclu instituțional. Astfel:

  • António Costa a fost ales președinte al Consiliului European
  • Ursula von der Leyen a fost propusă candidată la funcția de președinte al Comisiei Europene
  • Kaja Kallas este considerată candidatul potrivit pentru funcția de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate.

În continuare, candidatul propus pentru funcția de președinte al Comisiei Europene va trebui să fie ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor săi componente. Numirea oficială a Înaltului Reprezentant necesită acordul președintelui ales al Comisiei Europene.

Președintele Comisiei, Înaltul Reprezentant și ceilalți comisari vor fi supuși, ca organism, unui vot de aprobare din partea Parlamentului European înainte de numirea lor oficială de către Consiliul European, conform instituției.

De ce are nevoie UE de agenda strategică?

Totodată, liderii UE au discutat și au convenit în mod colectiv asupra direcției și obiectivelor UE pentru perioada 2024-2029. La fiecare cinci ani, liderii UE convin asupra priorităților politice ale UE pentru viitor. Agenda strategică pentru perioada 2024-2029 a fost adoptată în cadrul reuniunii Consiliului European din 27 iunie 2024.

Aceasta se bazează pe trei piloni:

  • O Europă liberă și democratică
  • O Europă puternică și sigură
  • O Europă prosperă și competitivă

În ultimii ani, UE s-a confruntat cu numeroase crize, de la combaterea schimbărilor climatice până la atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 și luarea de măsuri fără precedent în sprijinul Ucrainei în urma războiului de agresiune al Rusiei.

Pe măsură ce lumea devine mai volatilă și mai complexă, UE se confruntă cu provocări atât economice, cât și geopolitice. Mai mult ca niciodată, liderii trebuie să stabilească un plan strategic clar pentru anii următori și să ofere un cadru solid pentru acțiunile imediate, mai arată Consiliul.

Obiectivele UE în următorii 5 ani

NewsEnergy.ro a selectat din Agenda strategică pentru 2024-2029 aspectele relevante, pe care le redăm mai jos:

Consiliul European convine asupra următoarelor priorități și invită Parlamentul European, Consiliul și Comisia să le pună în aplicare pe parcursul următorului ciclu instituțional.

  • O Europă prosperă și competitivă:

Întărirea suveranității în sectoare strategice și transformarea Europei într-o putere tehnologică și industrială, promovând în același timp o economie deschisă.

Dezvoltarea Pieței Unice, în special în domeniile energiei, finanțelor și telecomunicațiilor, eliminarea barierelor rămase, în special în ceea ce privește serviciile și bunurile esențiale, și asigurarea accesului egal la Piața Unică prin îmbunătățirea conectivității. Accelerarea integrării financiare realizând Uniunea Piețelor de Capital și completând Uniunea Bancară, pentru a debloca potențialul necesar de investiții.

Dezvoltarea propriei capacități în sectoare sensibile și tehnologii cheie ale viitorului, cum ar fi apărarea, spațiul, inteligența artificială, tehnologiile cuantice, semiconductoarele, 5G/6G, sănătatea, biotehnologiile, tehnologiile cu emisii nete zero, mobilitatea, produsele farmaceutice, chimice și materialele avansate.

Promovarea inovației și cercetării, precum și valorificarea instrumentelor precum achizițiile publice.

  • Succesul tranzițiilor verzi și digitale:

Oferirea unui cadru stabil și previzibil și crearea unui mediu mai favorabil pentru extinderea capacității de producție a Europei pentru tehnologii și produse cu emisii nete zero.

Investiții în infrastructură transfrontalieră amplă pentru energie, apă, transport și comunicații.

Va fi urmărită o tranziție climatică justă și echitabilă, cu scopul de a rămâne competitivi la nivel global și de a crește suveranitatea energetică a UE.

Accelerarea tranziției energetice, construind o veritabilă uniune energetică, asigurând aprovizionarea cu energie abundentă, accesibilă și curată. Acest lucru va necesita electrificare ambițioasă folosind toate soluțiile cu emisii nete zero și reduse de carbon, precum și investiții în rețele, depozitare și interconexiuni.

Va fi dezvoltată o economie mai circulară și eficientă din punct de vedere al resurselor, impulsionând dezvoltarea industrială a tehnologiilor curate, beneficiind pe deplin de bioeconomie, adoptând mobilitatea curată și inteligentă cu infrastructură adecvată a rețelei. Acest lucru va crește venitul real și puterea de cumpărare, îmbunătățind astfel standardele de viață pentru toți cetățenii UE.

  • Promovarea unui mediu de inovare și afaceri prietenos:

Pentru a permite afacerilor să prospere, va fi redusă povara birocratică și de reglementare la toate nivelurile și se vor simplifica, accelera și digitaliza procedurile administrative, inclusiv autorizarea, pentru a satisface nevoile unui mediu de investiții modern, dinamic și prietenos cu consumatorii. Liderii UE se angajează să reglementeze mai bine, inclusiv prin utilizarea optimă a guvernării digitale și luând în considerare nevoile IMM-urilor și start-up-urilor.

Citiți Agenda strategică pentru 2024-2029 AICI.

Politica externă: Securitatea la Marea Neagră și aderarea Rep. Moldova

De asemenea, în cadrul reuniunii Consiliului, șefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au adoptat concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, securitate și apărare, competitivitate, migrație, Marea Neagră, Moldova, Georgia, amenințări hibride, lupta împotriva antisemitismului, rasismului și xenofobiei și o foaie de parcurs privind reformele interne.

Liderii UE au reafirmat importanța securității și stabilității în Marea Neagră. În acest scop, ei au invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să pregătească o comunicare comună cu privire la modul de stabilire a unei abordări strategice a Mării Negre.

Totodată, UE va continua să ofere tot sprijinul relevant Moldovei pentru a aborda provocările cu care se confruntă ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Aceasta include sprijinul pentru întărirea rezilienței, securității și stabilității Republicii Moldova în fața activităților destabilizatoare ale Rusiei, nu în ultimul rând în perspectiva viitoarelor alegeri și referendum din această toamnă.

Liderii au salutat angajamentele bilaterale ale statelor membre de a sprijini misiunea de parteneriat a UE în Moldova pentru a spori reziliența sectorului de securitate. UE va continua să lucreze îndeaproape cu Moldova și eforturile sale de reformă pe drumul său spre a deveni stat membru al UE, mai arată Consiliul. Aflați detalii AICI.

CITEȘTE ȘI:

Propunerile societății civile din România pentru o tranziție verde echitabilă