Skip to main content

Comunitățile de energie regenerabilă sau ale cetățenilor din UE sunt invitate de Comisia Europeană să își exprime interesul de a primi sprijin pentru proiectele lor de renovare condusă de cetățeni. „Renovarea condusă de cetățeni” este o nouă inițiativă a UE care urmărește să împuternicească comunitățile energetice și să așeze cetățenii în fruntea proiectelor de renovare ce economisesc energie. Asistența oferită va consolida construirea comunității și va ajuta la replicarea programelor de renovare energetică a clădirilor, inclusiv izolarea, sistemele tehnice noi și instalarea de surse regenerabile. Inițiativa va ajuta proiecte-pilot selectate să depășească barierele financiare, juridice, tehnice și informaționale și să livreze clădiri rezidențiale rezistente la viitor.

De asemenea, pot aplica și comunitățile energetice care urmează să fie lansate, precum și ghișeele unice pentru renovare care colaborează cu până la 3 comunități de energie regenerabilă sau ale cetățenilor. O aplicare comună a comunităților energetice este, de asemenea, posibilă dacă solicitanții sunt similari într-un mod adecvat, arată Comisia Europeană.

În cadrul apelului pentru proiecte pilot, vor fi selectate până la 3 inițiative pilot (cu alte 3 inițiative pe o listă de rezervă) pentru a beneficia de sprijin pentru proiectele de renovare condusă de cetățeni. Apelul de candidaturi a fost lansat pe 24 aprilie 2023 și se va încheia pe 31 mai 2023 la ora 24.00 (CET). Asistența pentru proiectele pilot selectate va fi oferită în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024.

Pentru a depune o cerere, trebuie completat un formular online simplu și trebuie încărcată dovada înregistrării Comunității Energiei Cetățenești/Comunității Energiei Regenerabile.

Documentul explicativ include și un ghid rapid pentru solicitanți și este disponibil în 10 limbi (engleză, croată, olandeză, franceză, germană, greacă, italiană, poloneză, portugheză sau spaniolă). Mai multe detalii sunt disponibile AICI.

Ce presupune renovarea condusă de cetățeni?

Cooperativele energetice cetățenești din toată Europa oferă din ce în ce mai mult servicii de renovare a clădirilor membrilor și comunităților lor, arată REScoop.eu, federația europeană a cooperativelor energetice cetățenești, o rețea de 1.900 de cooperative care operează în toată Europa și care reprezintă împreună peste 1,25 milioane de cetățeni.

Potrivit REScoop.eu, există mai multe motive pentru care cooperativele energetice cetățenești s-au implicat în aceste activități. Unii consideră că reducerea cererii de energie din clădiri este crucială în combaterea crizei climatice sau o văd ca o modalitate de a investi în comunitatea lor locală sau de a combate sărăcia energetică. Alții au fost rugați de membrii lor să-i ajute să-și reducă costurile cu energia și să-și îmbunătățească calitatea caselor.

Renovarea condusă de cetățeni poate cuprinde diferite activități de renovare și eficiență energetică, de la efectuarea de audituri energetice și furnizarea de informații, până la îngrijirea procesului complet de renovare, de la planificare și finanțare până la livrare (un serviciu „ghișeu unic”). Deși serviciile oferite diferă între cooperative, toate au câteva trăsături comune:

  • Cetăţenii sunt implicaţi în procesul de renovare şi în guvernarea iniţiativei;
  • Cooperativele acționează ca un partener de încredere;
  • Se sprijină dezvoltarea afacerilor locale și a competențelor persoanelor implicate;
  • Soluțiile sunt adaptate condițiilor locale.

Procedând astfel, sunt create rețele și parteneriate locale, ce reunesc atât guvernarea, cât și actorii relevanți – de la contractori la grupuri comunitare – care conduc dezvoltarea unei strategii de renovare durabilă pentru comunitate.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul REScoop.eu: https://www.rescoop.eu/citizen-led-renovation

Sursa foto: Unsplash