Skip to main content

Ministerul Economiei a publicat în transparență proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare.

Proiectul urmărește atât dezvoltarea de sectoare industriale noi, cât și revitalizarea sectoarelor industriale tradiționale prin procesarea și utilizarea resurselor deja existente, a deșeurilor care au un impact negativ accentuat la nivel național, dar și internațional, raportat la  teritoriile statelor cu care ne învecinăm, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

„Economia circulară trebuie să fie un obiectiv de management pentru orice companie din România. Principiile promovate prin economia circulară generează un dublu efect, respectiv protejarea mediului și plus valoare pe lanțul economic. Pentru încurajare unor astfel de planuri de management la nivelul companiilor, Ministerul Economiei a elaborat un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare. Toți cei care depun proiecte de investiții în care vor include componenta de economie circulară vor beneficia de sprjin financiar între 15.000 și 200.000 de euro din partea statului”, a precizat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Actul normativ stabilește categoriile de activități care pot beneficia de finanțare, precum și criteriile de eligibilitate care trebuie respectate.

Activitățile vizate se referă la: transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităților de cercetare-inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor; dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor etc.

  • În ceea ce privește finanțarea, suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni este egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro. Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor.

Ministerul Economiei este responsabil de întreaga derulare a programului, având obligația ca în 30 de zile după publicare în Monitorul Oficial a prezentului act normativ să elaboreze „Ghidul solicitantului”.

Direcțiile urmărite prin promovarea Programului de Tranziție către o Economie Circulară sunt următoarele:

  1. Decuplarea creșterii economice de consumul de resurse naturale prin refolosirea și reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri;
  2. Scăderea emisiilor GES conform obiectivelor europene si internaționale stabilite;
  3. Eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite;
  4. Extinderea, generalizarea și buna funcționare la nivel național a sistemelor de colectare separată a tuturor tipurilor de deșeuri care pot deveni resurse economice valoroase (bio-deșeuri, ambalaje, DEEE, textile, lemn, materiale feroase, deșeuri de construcții);
  5. Realizarea eficientă a unui sistem național de legătură între producătorii industriali, pentru ca deșeurile unei industrii să devină materie primă pentru o altă industrie;
  6. Adoptarea de instrumente economice de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale și a produselor ecologice, potrivit Notei de fundamentare a actului normativ, consultate de NewsEnergy.ro.

Ce înseamnă economie circulară

Documentul menționat explică și principiile circularității:

„Economie circulară înseamnă un sistem economic în care valoarea produselor, a materialelor și a altor resurse economice este menținută cât mai mult timp posibil, sporind eficiența utilizării lor în producție și consum, reducând astfel efectul asupra mediului al utilizării acestora, reducând la minimum deșeurile și eliberarea de substanțe periculoase în toate etapele ciclului lor de viață, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor.

O activitate economică poate contribui în mod substanțial la obiectivul de mediu privind tranziția către o economie circulară în mai multe moduri. Aceasta poate, de exemplu, crește durabilitatea, posibilitatea de a repara, potențialul de actualizare și de reutilizare a produselor, sau poate reduce utilizarea resurselor prin proiectare și prin materialele alese, prin facilitarea schimbării destinației, a dezasamblării și a deconstrucției în sectorul clădirilor și al construcțiilor, în special pentru a reduce utilizarea și a promova reutilizarea materialelor.

Acest aspect poate contribui în mod substanțial și la obiectivul de mediu privind tranziția către o economie circulară prin dezvoltarea de modele de afaceri de tip „produs ca serviciu” și de lanțuri valorice circulare, cu scopul de a menține produsele, componentele și materialele la nivelul lor cel mai ridicat de utilitate și valoare pentru cât mai mult timp posibil. Orice reducere a conținutului de substanțe periculoase din materiale și produse de-a lungul întregului ciclu de viață, inclusiv prin înlocuirea lor cu alternative mai sigure, ar trebui să fie conformă cu dreptul Uniunii”.

ARTICOLE SIMILARE:

Studiu “EUROPA Circulară”. În ce stadiu se află economia circulară în România

Economia circulară: CE propune noi drepturi ale consumatorilor și interzicerea dezinformării ecologice

Plan de acțiune al UE pentru reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului

Ambasada Sustenabilității în România // Pachetul Fit for 55 – Oportunități pentru mediul de afaceri

Green Ecosystem Overview: Radiografia afacerilor verzi și a startup-urilor ecoinovatoare din România și Bulgaria