Skip to main content

Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale Hidroelectrica, principalul producător de energie electrică din România și unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa, anunță că prețul ofertei publice inițiale derulate de către Fondul Proprietatea a fost stabilit la 104 RON pe acțiune oferită, ceea ce face ca valoarea de piață a companiei să fie de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde EUR). 

După închiderea ofertei, Hidroelectrica va aplica pentru admiterea la listare și tranzacționarea acțiunilor sale în categoria Premium a pieței reglementate a Bursei de Valori București. Admiterea și începerea tranzacționării pe BVB  va avea loc pe data 12 iulie 2023, sub simbolul “H2O”, se arată într-un comunicat al companiei.

Detaliile ofertei:

  • Investitorii de retail au avut dreptul la un discount de 3% din Prețul de Ofertă pentru acele ordine de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Prețul final de ofertă cu discount pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 100,88 RON pe Acțiune Oferită.
  • Oferta, incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare, constă în 89.708.177 acțiuni, ce reprezintă 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica și întreaga participație a Fondului în Societate.
  • Oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la Prețul de Ofertă, cererea fiind ridicată atât din partea investitorilor de la nivel global, cât și din partea investitorilor din România.

Alocarea Acțiunilor Oferite a avut loc astăzi, pe 5 iulie 2023. Societatea și Acționarul Vânzător au decis să realoce acțiuni din tranșa investitorilor instituționali către tranșa investitorilor retail, iar ca urmare investitorilor instituționali le-au fost alocate 71.766.542 acțiuni și investitorilor de retail le-au fost alocate 17.941.635 acțiuni, reprezentând 80%, și, respectiv, 20% din numărul total de acțiuni vândute (incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail este de 0,3209762650.

  • Investitorii Principali (așa cum sunt definiți în Prospect) au achiziționat în total echivalentul a 2,24 miliarde de RON în acțiuni la Prețul de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale.
  • Decontarea va avea loc pe data de 10 iulie 2023. Admiterea și începerea tranzacționării pe BVB sub simbolul “H2O” va avea loc pe data 12 iulie 2023.
  • Imediat după Admitere, acțiunile Societății vor fi incluse în indicele BET al BVB.
  • Acționarul Vânzător a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune de supra-alocare, constând în 11.701.067 acțiuni, respectiv 15% din Acțiunile Oferite, ce poate fi exercitată integral sau parțial în termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.
  • Societatea și Fondul sunt supuși unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Societății pentru o perioadă ce a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar acționarul majoritar al Societății este supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Societății pentru o perioadă ce a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 12 luni de la data Admiterii, cu excepția cazului în care se aplică anumite excepții prevăzute în Prospect.

„Suntem încântați de interesul puternic venit din partea investitorilor, ce a determinat succesul ofertei publice inițiale a Hidroelectrica. Aceasta este o etapă marcantă ce va sprijini dezvoltarea pe termen lung a companiei noastre. În numele Societății, aștept cu nerăbdare să întâmpin noii acționari ai Hidroelectrica. Avem o afacere extraordinară ce se bucură de o oportunitate unică – în calitate de lider în producția de energie electrică din România, cu un portofoliu de energie 100% din surse regenerabile – de a stimula crearea de plus valoare pe măsură ce ajutăm țara să realizeze tranziția energetică. În calitate de companie publică, așteptăm cu nerăbdare să ținem acționarii la curent cu strategia noastră axată pe eficiența operațională, diversificarea și extinderea afacerii cu scopul de a oferi beneficii pe termen lung tuturor părților interesate”, a declarat Bogdan Badea, Director Executiv al Hidroelectrica.

Prospectul și documentația conexă sunt disponibile pe site-urile Hidroelectrica, Fondului Proprietatea și BVB: https://www.hidroelectrica.ro/, www.fondulproprietatea.ro, www.bvb.ro.

ARTICOLE SIMILARE:

Listarea Hidroelectrica. Compania a anunțat publicarea Prospectului și începerea Perioadei de Ofertă

Decizie finală de investiții în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Primele gaze vor fi scoase în 2027