Skip to main content

Parlamentul European (PE) a adoptat marți planuri pentru asigurarea aprovizionării UE cu cipuri, prin stimularea producției și inovării și prin stabilirea unor măsuri de urgență împotriva penuriei acestor produse de care depinde toată economia modernă. Noua lege, deja convenită între Parlament și Consiliu, vizează crearea unui mediu favorabil pentru investiții în cipuri în Europa, prin accelerarea procedurilor de autorizare și recunoașterea importanței critice a cipurilor printr-un așa-numit „statut cel mai înalt la nivel național”. Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia, de asemenea, de un sprijin sporit, în special în domeniul proiectării cipurilor, pentru a stimula inovarea.

Legislația va sprijini proiecte care susțin securitatea aprovizionării UE prin atragerea de investiții și consolidarea capacității de producție. În timpul discuțiilor cu reprezentanții Consiliului, eurodeputații au obținut un acord pentru 3,3 miliarde EUR pentru cercetare și inovare legate de cipuri. Va fi creată o rețea de centre de competență pentru a aborda deficitul de competențe în UE și pentru a atrage noi talente pentru cercetare, proiectare și producție.

NewsEnergy a urmărit dezbaterile din plenul Parlamentului de la Strasbourg pe acest subiect, la care a luat cuvântul și Comisarul european Thierry Breton, responsabil pentru piața internă. El a declarat că UE trebuie să se afirme ca o putere în acest domeniu esențial pentru economia modernă.

Semiconductorii sunt în centrul economiei noastre decarbonizate, alimentează toate tehnologiile esențiale, sunt forța invizibilă care stimulează inovarea și progresul. (…) European Chips Act e foaia noastră de drum pentru o Europă care să aibă controlul asupra propriului drum al tranziției digitale și ecologice”, a declarat comisarul.

Una dintre măsurile programate este formarea unei rețele de competențe naționale în cele 27 de state membre. Europa este deja lider în ceea ce privește cercetarea mondială în domeniu, toate procesele cele mai avansate din lume fiind descoperite în Europa.

Pe vremuri, investeam în cercetare și delocalizam producția. Aceste vremuri s-au terminat. Acum, vom investi de-a lungul întregului lanț de aprovizionare”, a subliniat comisarul.

El a adăugat că scopul este de a produce în Europa cipurile cele mai inovatoare, inclusiv cipul cuantic. Potrivit acestuia, deja au fost anunțate investiții publice și private de peste 100 miliarde de euro în acest sector. Comisarul l-a felicitat pe europodeputatul român Dan Nica, raportor, pentru „încheierea în timp record a negocierilor” și i-a mulțumit „pentru leadershipul excepțional”.

Mecanismul de răspuns la situații de criză pentru abordarea problemelor de aprovizionare

Iată principalele prevederi din acest act legislativ:

Va fi instituit un mecanism de răspuns la situații de criză, prin care Comisia va evalua riscurile la adresa aprovizionării UE cu semiconductori. Indicatorii de avertizare timpurie din statele membre vor fi utilizați pentru a declanșa o alertă de deficit la nivelul UE.

Acest mecanism va permite Comisiei să pună în aplicare măsuri de urgență, cum ar fi prioritizarea aprovizionării cu produse afectate în mod special de o penurie sau efectuarea de achiziții comune pentru statele membre. Deputații europeni au adus îmbunătățiri mecanismului propus prin introducerea unui instrument de cartografiere care va contribui la identificarea posibilelor blocaje în aprovizionare. Aceste măsuri vor fi o soluție de ultimă instanță în cazul unei crize în sectorul semiconductorilor.

Parlamentul a susținut, de asemenea, dispoziții privind consolidarea cooperării internaționale cu partenerii strategici și privind drepturile de proprietate intelectuală, pentru a garanta avantajele competitive și protecția sectorului UE.

Raportorul Dan Nica (S&D, România) a declarat:

„Pandemia a arătat ce deficiențe sunt în lanțurile de aprovizionare. Prin Actul european privind cipurile, urmărim să consolidăm poziția UE în peisajul mondial al semiconductorilor și să abordăm vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare expuse de pandemie. Dorim să avem mai multă influență și să devenim lideri, așa că am asigurat 3,3 miliarde EUR pentru cercetare și inovare. Ne propunem să sporim capacitatea tehnologică și punem în aplicare măsuri de combatere a eventualelor deficite. Europa este pregătită să facă față provocărilor viitoare din industria semiconductorilor, acordând prioritate autonomiei strategice, securității și unui mediu de afaceri favorabil.”

El a mai afirmat, în plen, că ajutoarele maxime pentru inovare vor fi de până la 80% pentru IMM-uri și de până la 90% pentru startup-uri.

Următorii pași: Legislația a fost adoptată cu 587 voturi pentru, 10 împotrivă și 38 abțineri. Textul va trebui aprobat și de Consiliul UE pentru a deveni lege.

Context

Un studiu al Parlamentului European subliniază că ponderea Europei în capacitatea de producție globală a semiconductorilor este sub 10%. Propunerea legislativă urmărește să o aducă până la 20%. O altă analiză a Parlamentului din 2022 a evidențiat faptul că pandemia a scos la iveală vulnerabilități de lungă durată în lanțurile de aprovizionare globale, iar deficitul fără precedent de semiconductori este un prim exemplu. Aceste deficite au condus, printre altele, la creșterea costurilor pentru industrie și la creșterea prețurilor pentru consumatori și au încetinit ritmul redresării în Europa.

Prin adoptarea acestei legi, eurodeputații răspund propunerilor cetățenilor făcute în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Actul abordează propunerea 11(5) prin promovarea extinderii tehnologiei europene ca alternativă solidă la omologii străini. De asemenea, acesta răspunde nevoii de securitate a aprovizionării și de îmbunătățire a producției în Europa (propunerea 12(12)). Actul reflectă, de asemenea, propunerile 17(3) și 17(7), care pledează pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare ale UE prin investiții strategice și consolidarea cooperării între statele membre în vederea gestionării riscurilor. Cu investiții publice și private mobilizate în valoare de peste 43 de miliarde EUR, legea stabilește măsuri de gestionare proactivă și de reacție rapidă la viitoarele perturbări ale lanțurilor de aprovizionare.

Mai multe informații găsiți pe site-ul Parlamentului European.