Skip to main content

Președintele României, Klaus Iohannis, a aprobat astăzi decretul prin care se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile. Una dintre măsurile care pot fi luate în acest context este că, în perioada stării de urgență, se pot plafona prețurile la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență. 

Președintele a luat această decizie „luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2”.

„Neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor”, a arătat președintele României.

Iată măsurile care vizează domeniul economic, implicit cele legate de sectorul energetic:

  • Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.
  • Pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
  • Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar,  pot achiziționa în mod  direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
  • Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii.
  • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.
  • Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.
  • Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
  • Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

Citiți decretul integral AICI.