Skip to main content

Negociatorii Consiliului și cei ai Parlamentului European au ajuns astăzi la un acord politic provizoriu privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele. Scopul este de a reduce în continuare emisiile de CO2 în sectorul transportului rutier și de a introduce noi obiective pentru anii 2030, 2035 și 2040. Noile reguli vor contribui la îndeplinirea ambițiilor climatice ale UE pentru 2030 și la atingerea neutralității climatice până în 2050, arată Consiliul.

Propunerea vizează, de asemenea, încurajarea unei cote mai mari de vehicule cu emisii zero (ZEVs) în flota de vehicule grele la nivelul întregii UE, asigurând în același timp că inovația în sector și competitivitatea acestuia sunt păstrate și consolidate.

Acordul este provizoriu în așteptarea adoptării formale de către ambele instituții.

Domeniul de aplicare al regulamentului

Colegiuitorii au convenit să extindă domeniul de aplicare al regulamentului pentru a include aproape toate vehiculele grele noi cu emisii certificate de CO2 – inclusiv camioanele mai mici, autobuzele urbane, autocarele și remorcile – supuse obiectivelor de reducere a emisiilor.

O excepție de la obiectivele de reducere a CO2 stabilite în regulament se va aplica:

  • producătorilor de volum mic și vehiculelor utilizate în minerit, silvicultură și agricultură
  • vehiculelor destinate forțelor armate și serviciilor de pompieri
  • vehiculelor destinate protecției civile, ordinii publice și îngrijirii medicale

Acordul provizoriu extinde, de asemenea, domeniul de aplicare al regulamentului la vehiculele cu destinație profesională, cum ar fi camioanele de gunoi sau malaxoarele de beton, la o etapă ulterioară (2035). În plus, Comisia va analiza posibilitatea de a include în domeniul de aplicare și camioanele mai mici (sub 5 tone).

Acordul provizoriu abordează, de asemenea, problema vehiculelor recondiționate, adică a vehiculelor convenționale convertite în vehicule cu emisii zero (ZEVs), permițând transferul acestor vehicule între producători. Colegiuitorii au convenit să împuternicească Comisia să evalueze, până în 2025, necesitatea de a facilita adoptarea pe piață a vehiculelor grele recondiționate prin reguli armonizate pentru aprobarea acestora.

Noile obiective de reducere a emisiilor

În conformitate cu obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și ulterior, Consiliul și Parlamentul au menținut obiectivele stabilite de Comisie în propunerea sa pentru anii 2030 (45%), 2035 (65%) și 2040 (90%), în plus față de obiectivul de reducere pentru anul 2025 de 15%, care era deja prevăzut în regulamentul curent. Aceste obiective vor fi aplicate camioanelor grele peste 7,5 tone și autocarelor.

Colegiuitorii au convenit să stabilească obiectivele pentru remorci la 7,5% și pentru semiremorci la 10% (Anexa I). De asemenea, au introdus definiția „e-remorcă” pentru a aduce claritate juridică și a adapta regulamentul existent la evoluțiile tehnice în acest nou tip de remorcă, având în vedere potențialul e-remorcilor de a contribui la reducerea emisiilor de CO2 ale remorcilor.

Emisii zero pentru autobuzele urbane până în 2035

  • Modificarea propusă introduce un obiectiv de 100% emisii zero pentru autobuzele urbane până în 2035, stabilind în același timp un obiectiv intermediar de 90% pentru această categorie până în 2030. Colegiuitorii au convenit să exonereze autobuzele interurbane de acest obiectiv și să încadreze acest tip de vehicule grele în obiectivele generale pentru autocare.

Eficiența și impactul regulamentului modificat asupra obiectivelor menționate mai sus vor fi revizuite de către Comisie în 2027. Colegiuitorii au adăugat o serie de prevederi pentru a face clauza de revizuire mai cuprinzătoare.

Printre altele, Comisia va trebui să evalueze, de asemenea, posibilitatea de a dezvolta o metodologie comună pentru evaluarea și raportarea emisiilor complete de CO2 pe parcursul întregului ciclu de viață al vehiculelor grele noi și să producă o evaluare a rolului unui factor de corectare a carbonului (CCF) în tranziția către mobilitatea cu emisii zero în sectorul vehiculelor grele. Rolul unei metodologii pentru înregistrarea vehiculelor grele care funcționează exclusiv pe combustibili cu emisii neutre de CO2 va fi, de asemenea, evaluat în cadrul revizuirii.

Acordul provizoriu va fi acum înaintat reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului (Coreper) și comitetului pentru mediu al Parlamentului pentru aprobare. Dacă este aprobat, textul va trebui apoi adoptat formal de ambele instituții, înainte de a putea fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și de a intra în vigoare.

Context

Sectorul vehiculelor grele este responsabil pentru peste 25% din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier în cadrul Uniunii Europene. Standardele de emisii de CO2 pentru anumite vehicule grele au fost stabilite pentru prima dată în 2019, cu ținte pentru perioada 2025-2029 și pentru 2030 și ulterior, cu mențiunea că reglementarea va fi revizuită până în 2022.

La 14 februarie 2023, Comisia a depus o propunere pentru revizuirea standardelor de emisii de CO2 pentru vehiculele grele. Cu toate că propunerea nu face parte din pachetul „Fit for 55”, ea este strâns legată de acesta, contribuind la obiectivul UE de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990 și de a atinge neutralitatea climatică în 2050.

Principalele modificări propuse se referă la extinderea domeniului de aplicare al reglementării pentru a include autobuzele și remorcile, definirea termenului de „vehicul cu emisii zero” și stabilirea de noi obiective la nivelul UE pentru reducerea emisiilor în anii 2030, 2035 și 2040. Aceste ținte nu se aplică remorcilor și autobuzelor urbane, care sunt supuse cerințelor specifice de reducere a emisiilor de CO2.

Consiliul și Parlamentul și-au adoptat pozițiile cu privire la reglementarea modificată în octombrie, respectiv noiembrie 2023. MAI MULTE DETALII, AICI.

Sursa foto: NewsEnergy

ARTICOLE SIMILARE:

Corespondență de la Strasbourg // Etichete de sustenabilitate precum „natural”, „biodegradabil” sau „eco” fără dovezi, interzise