Skip to main content

Parlamentul European (PE) a aprobat marți reguli noi pentru a minimiza emisiile provenite de la gaze cu puternic efect de seră, în conformitate cu obiectivele climatice ale UE și globale. Cu 457 de voturi pentru, 92 împotrivă și 32 abțineri, membrii Parlamentului European au aprobat un acord încheiat cu Consiliul pentru a reduce și mai mult emisiile provenite de la gazele fluorurate (gazele F).

Textul prevede eliminarea completă a hidrofluorocarburilor până în 2050, inclusiv o traiectorie pentru reducerea cotelor de consum ale UE între 2024-2049, arată PE.

De asemenea, introduce cerințe stricte care interzic punerea pe piața UE a produselor care conțin gaze F și date specifice pentru renunțarea la utilizarea gazelor F în sectoarele în care este tehnologic și economic fezabil să se treacă la alternative care nu utilizează gaze F, cum ar fi refrigerarea domestică, aerul condiționat și pompele de căldură.

Acordul privind reducerea emisiilor de substanțe care contribuie la reducerea stratului de ozon (ozone-depleting substances / ODS) a fost adoptat cu 538 de voturi în favoare, opt împotrivă și 13 abțineri. Legea introduce cerințe pentru recuperarea și reciclarea acestor substanțe în materialele de construcție în timpul renovărilor (găsite în special în spumele de izolație), care reprezintă principala sursă de emisii restante de ODS în UE. De asemenea, introduce excepții stricte pentru utilizarea lor ca materii prime (pentru a produce alte substanțe, de exemplu în industria farmaceutică sau chimică), ca agenți de proces, în laboratoare și pentru protecție împotriva incendiilor.

Raportorul Bas Eickhout (Verzii/ALE, Olanda) a declarat: „Oprirea gazelor F este crucială, nu doar pentru că aceste gaze sunt extrem de dăunătoare pentru climă, ci și pentru că oferim claritate și certitudine investițională pentru industrie. Companiile europene sunt deja în fruntea dezvoltării de alternative curate la gazele F, așa că această lege va fi benefică atât pentru climă, cât și pentru economia europeană.”

Raportorul Jessica Polfjärd (PPE, Suedia) a declarat: „Prevenirea emisiilor provenite de la substanțele care contribuie la reducerea stratului de ozon este esențială pentru evitarea efectelor adverse asupra sănătății și mediului rezultate dintr-un strat de ozon deteriorat și contribuie la economisirea de gaze cu efect de seră în concordanță cu obiectivul climatic al Uniunii.”

După voturile finale în plen, Consiliul va trebui acum să aprobe oficial textele înainte de publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Gazele F – gaze cu efect de seră create de om

Gazele cu efect de seră fluorurate (cum sunt cele utilizate în frigidere, aparate de aer condiționat, pompe de căldură, protecție împotriva incendiilor) sunt gaze cu efect de seră create de om cu un potențial ridicat de încălzire globală. Emisiile provenite de la aceste gaze trebuie reduse în continuare pentru a contribui la obiectivele climatice ale UE și pentru a respecta acordurile internaționale. Prin adoptarea acestui raport, Parlamentul răspunde așteptărilor cetățenilor ca UE să sprijine trecerea la un model de creștere durabil și rezilient și să promoveze procese de producție mai ecologice, arată Parlamentul European.

  • Mai multe detalii sunt disponibile AICI.

Gazele F sunt gaze cu puternic efect de seră, al căror potențial de încălzire este chiar mai mare decât al dioxidului de carbon (CO2). Prin urmare, ele contribuie într-o măsură mare la schimbările climatice. Pentru a controla emisiile de gaze-F, inclusiv de hidrofluorocarburi (HFC), Uniunea Europeană a adoptat două acte legislative: Regulamentul privind gazele-F și Directiva privind sistemele mobile de climatizare, arată Agenția Europeană de Mediu.

Sursa foto: Pixabay.com

ARTICOLE SIMILARE:

INTERVIU EXCLUSIV // Elina Bardram, DG CLIMA: Obiectivul climatic pentru 2040 va fi prezentat în primul trimestru din 2024

Corespondență de la Strasbourg // Etichete de sustenabilitate precum „natural”, „biodegradabil” sau „eco” fără dovezi, interzise