Skip to main content

Parlamentul European și Consiliul au ajuns ieri la un acord politic provizoriu cu privire la Net-Zero Industry Act (NZIA). Acest acord va contribui semnificativ la construirea unei capacități interne puternice de producție a acestor tehnologii în UE. NZIA va spori competitivitatea industriei europene și va sprijini crearea de locuri de muncă verzi și de calitate, pe măsură ce UE urmărește să atingă neutralitatea climatică până în 2050, a transmis Comisia Europeană, care a salutat acordul.

Ca parte centrală a Planului industrial al Pactului verde, actul va asigura faptul că UE este bine echipată pentru tranziția către o energie curată. Actul stabilește un criteriu de referință pentru capacitatea de producție a UE de tehnologii pentru emisii net-zero care să atingă cel puțin 40% din cererea preconizată a UE până în 2030.

Highlights:

  • Se introduce conceptul de Net-Zero Acceleration Valleys.
  • Acordul prevede accelerarea captării și stocării de CO2 în UE.
  • Se vor introduce noi criterii la licitațiile pentru implementarea surselor regenerabile de energie.
  • Vor fi înființate Net-Zero Industry Academies.
  • Se mai prevede crearea unei Net-Zero Europe Platform, care să servească drept centru central de coordonare.

Regulamentul convenit provizoriu identifică o gamă largă de tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete care pot fi sprijinite prin proiecte strategice. Acestea sunt, de exemplu, energia solară fotovoltaică (PV), energia eoliană terestră și offshore, pilele de combustie, electrolizoarele, bateriile, tehnologiile de rețea și combustibilii alternativi durabili, printre altele. În urma acordului provizoriu la care s-a ajuns ieri, industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi oțelul, substanțele chimice sau cimentul, care produc componente ce sunt utilizate în aceste tehnologii care contribuie la obiectivul emisii net-zero și care investesc în decarbonizare pot fi, de asemenea, sprijinite ca proiecte strategice.

Stimularea investițiilor în tehnologii curate

Acordul va permite, de asemenea:

Crearea unui mediu de reglementare simplificat și favorabil pentru tehnologiile curate: Actul convenit va reduce sarcina administrativă și va simplifica autorizarea tehnologiilor care contribuie la obiectivul zero emisii nete. Pentru proiectele strategice care contribuie la obiectivul zero emisii nete, aceasta accelerează și mai mult procesul de autorizare. Acordul la care s-a ajuns ieri introduce conceptul de Net-Zero Acceleration Valleys, care pot fi instituite de statele membre pentru a facilita crearea de clustere de activități industriale care contribuie la obiectivul emisii net-zero și pentru a simplifica și mai mult procedurile administrative.

Accelerarea captării și stocării de CO2 în UE: Acordul provizoriu stabilește obiectivul UE de a atinge o capacitate anuală de injectare de 50 milioane de tone în siturile geologice de stocare a CO2 din UE până în 2030. Aceste proiecte strategice de stocare a CO2 care contribuie la obiectivul zero emisii nete vor fi realizate cu contribuții din partea producătorilor de petrol și gaze din UE pe baza producției lor proporționale. Acordul elimină o barieră majoră în calea dezvoltării captării și stocării de CO2 ca soluție climatică viabilă din punct de vedere economic, în special pentru emisiile greu de redus în industriile mari consumatoare de energie.

Facilitarea accesului pe piață al produselor care contribuie la obiectivul zero emisii nete: Compromisul la care s-a ajuns impune autorităților publice să ia în considerare criterii de durabilitate și reziliență pentru anumite tehnologii care contribuie la obiectivul de emisii net-zero în procesele de achiziții publice, precum și în licitațiile pentru implementarea energiei din surse regenerabile. Pentru procedurile de achiziții publice, trebuie utilizat cel puțin un criteriu suplimentar în ceea ce privește sustenabilitatea socială, securitatea cibernetică și obligația de a obține rezultate la timp.

În ceea ce privește licitațiile pentru implementarea surselor regenerabile de energie, acordul stabilește criterii obligatorii care nu sunt legate de preț, și anume contribuția licitației la durabilitate și reziliență, securitatea cibernetică, conduita profesională responsabilă și capacitatea de a realiza proiectele pe deplin și la timp. Aceste criterii vor trebui să se aplice pentru cel puțin 30% din volumul licitat anual de un stat membru sau 6 gigawați.

Sprijinirea dezvoltării competențelor și a inovării care contribuie la obiectivul emisii net-zero: Vor fi înființate academii pentru industria care contribuie la obiectivul net-zero (Net-Zero Industry Academies), pentru a sprijini perfecționarea lucrătorilor necesari pentru extinderea industriilor cu zero emisii nete în UE și pentru a facilita mobilitatea acestora în cadrul pieței unice europene.

Actul convenit include, de asemenea, stimulente pentru ca industria să investească în educația și formarea forței de muncă din Europa. Pentru a stimula inovația, noile reguli vor permite statelor membre să creeze cadre de reglementare (regulatory sandboxes) pentru testarea tehnologiilor inovatoare ce contribuie la obiectivul zero emisii nete în condiții flexibile.

În cele din urmă, actul prevede crearea unei platforme „Europa cu emisii net-zero”, care să servească drept centru central de coordonare, promovând schimbul de informații pentru a facilita punerea în aplicare și sprijinirea inițiativelor de investiții în întreaga UE.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat:

Acordul politic referitor la Net-Zero Industry Act reprezintă un pas important către realizarea obiectivelor noastre ambițioase în materie de climă și economie. Aceasta demonstrează angajamentul nostru colectiv de a construi un sector industrial mai durabil, mai rezilient și mai competitiv în Europa. Împreună, facem din UE un lider mondial în tranziția către o energie curată.

Etapele următoare

Comisia Europeană a prezentat propunerea NZIA la 16 martie 2023. Aceasta a fost prezentată în paralel cu Critical Raw Materials Act (CRMA), care urmărește să asigure un lanț valoric sustenabil și competitiv al materiilor prime critice în Europa. Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic privind CRMA la 13 noiembrie 2023.

Acordul politic de ieri la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul face în prezent obiectul aprobării oficiale a ambilor colegiuitori ai UE. Odată adoptat, acesta va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al UE.

  • Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă al Comisiei Europene, AICI.

(Sursa foto: Pixabay.com)

ARTICOLE SIMILARE:

Comunicare a CE privind gestionarea industrială a carbonului

Comisia Europeană a prezentat obiectivul climatic pentru 2040

INTERVIU VIDEO // Dragoș Pîslaru, europarlamentar: Se pregătesc schimbări în politica de coeziune. Va fi o „revoluție”

Materiile prime critice: garantarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și durabile pentru viitorul verde și digital al UE