Skip to main content

Comisia Europeană („Comisia”) a decis joi, 2 decembrie, să trimită avize motivate Greciei și României pentru netranspunerea Directivei de modificare privind eficiența energetică [Directiva (UE) 2018/2002] în ordinea lor juridică națională, a transmis Executivul de la Bruxelles, într-un comunicat de presă.

Prezenta directivă urmărește să stabilească un cadru comun de măsuri de promovare a eficienței energetice și stabilește un obiectiv obligatoriu de eficiență energetică pentru UE pentru 2030 de cel puțin 32,5%.

  • Statele membre au avut obligația ca, până cel târziu la 25 octombrie 2020, să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei.

Nici Grecia și nici România nu au informat Comisia cu privire la dispozițiile adoptate pentru a transpune directiva. Prin urmare, în noiembrie 2020, au fost trimise scrisori de punere în întârziere ambelor state membre, iar acum sunt trimise avize motivate, având în vedere că, până în prezent, Comisiei nu i-au fost comunicate măsuri de transpunere.

  • În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestor cazuri.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, mai arată Comisia, în comunicat.

ARTICOLE SIMILARE:

Forumul România Eficientă: CE vrea să introducă pașapoarte de renovare a clădirilor

Lecția daneză despre renovarea energetică a spitalelor. „Încălzim aerul pentru păsările de afară sau investim în pacienți?”

România Eficientă: Ce definește un mediu interior sănătos în clădiri

România Eficientă: Clădirile de tip nZEB asigură beneficii pe termen lung pentru consumatori