Skip to main content

Ministerul Energiei a publicat pentru consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență (CfD) pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Tehnologiile eligibile de producție a energiei electrice sunt cele care utilizează resurse eoliene onshore și offshore, resurse solare fotovoltaice, resurse hidro, resurse nucleare, hidrogen și stocarea energiei. Prin implementarea acestui mecanism, consumatorii vor trebui să plătească o contribuție CfD, ce va fi colectată de furnizorii de electricitate. Totodată, Ministerul a publicat o Notă informativă pentru ofertanți, în care a anunțat detalii despre prima licitație programată să aibă loc până la finele lui 2023, pentru capacități de generare solară fotovoltaică și eoliană onshore cu un total de 2.000 MW.

Iată, mai jos, câteva elemente extrase din proiectul de HG consultat de NewsEnergy.ro:

„Mecanismul de sprijin CfD înseamnă mecanismul de sprijin instituit prin prezenta hotărâre, care este mai departe implementat și aplicat tehnologiilor eligibile de producție fie prin intermediul schemelor CfD, în cadrul cărora contractele CfD sunt atribuite solicitanților prin licitații CfD, fie prin intermediul ajutoarelor de stat CfD ad-hoc, în cadrul cărora contractele CfD ad-hoc sunt negociate și atribuite direct beneficiarilor.”

„Contribuția CfD înseamnă o sumă exprimată în lei/MWh, plătită de către consumatorii finali, care se colectează de către furnizorii de energie electrică activi pe piața cu amănuntul de energie electrică din România și virată în fondul de lichiditate CfD, în conformitate cu prezenta hotărâre și cu orice altă hotărâre de guvern adoptată în acest scop, precum și cu metodologia și reglementările emise de ANRE în acest sens.”

„Pentru prima schemă CfD pentru tehnologiile eoliene onshore și solare fotovoltaice, se preconizează că licitațiile CfD vor avea loc în 2023 și 2025, pe baza unei scheme CfD pentru care fondul de lichiditate CfD este alimentat cu sumele asigurate decătre ministerul de resort din Fondul de modernizare și mecanismul de colectare a contribuției CfD, sume care vor fi transferate cu promptitudine în fondul de lichiditate CfD, sub rezerva aprobării ajutorului de stat de către Comisia Europeană”, se mai menționează în proiectul de HG.

Pe lângă proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pentru consultare publică, a fost publicată și o Notă informativă pentru ofertanți, în care se detaliază scopul mecanismului de sprijin CfD.

Obiectivul schemei CfD este de a susține România în a-și atinge obiectivele de decarbonizare, păstrându-și în același timp securitatea aprovizionării cu energie electrică. Aceste deziderate sunt în concordanță cu obiectivele României identificate în Planul său Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și anume, de a semna în T4 2023 contracte aferente primei runde a procedurii de licitație prin care se alocă Contracte pentru Diferență, cu scopul de a promova producția de energie electrică din surse regenerabile.

Pentru a-și îndeplini angajamentele asumate pentru 2030, Guvernul României, prin Ministerul Energiei, implementează o schemă de sprijin de tip Contracte pentru Diferență (CfD) cu scopul de a încuraja investiții prioritare în tehnologii pentru producerea de energie electrica cu emisii reduse de carbon, necesare sectorului energetic românesc. Contractele pentru Diferență vor fi oferite producătorilor eligibili printr-un proces de licitație competitivă, derulat de Transelectrica S.A. (Transelectrica). Contractele CfD vor fi semnate de Operatorul Piețelor de Energie Electrică și Gaze naturale (OPCOM) din România, în calitate de Contraparte la contractele CfD (Contrapartea CfD)”, se arată în Nota informativă.

Cadru legal și de reglementare pentru implementarea CfD

Ministerul Energiei mai arată, în Nota informativă, următorii pași pentru implementarea schemei CfD.

Cadrul general pentru schema CfD este condiționat de adoptarea următorului cadru juridic:

 • Hotărârea Guvernului pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență pentru producerea de energie cu emisii reduse de carbon care va avea ca anexă Contractul CfD aplicabil tuturor proiectelor atribuite în cadrul licitațiilor aferente Schemei CfD;
 • Ordinul Ministerului Energiei privind aprobarea schemei CfD pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană onshore și solară fotovoltaică;
 • Ordinul de inițiere a licitației care conține regulile de licitație și lansează oficial procedura de licitație.
 • Pre-notificarea către Comisia Europeană în cadrul Cadrului temporar de criză și tranziție („TCTF”) pentru autorizarea ajutorului de stat aferent schemei CfD, așa cum a fost transmisă Comisiei Europene. Aprobarea de către Uniunea Europeană a Schemei CfD este o condiție precedenta pentru atribuirea contractelor CfD.
 • Finanțarea schemei CfD se va realiza din Fondul pentru Modernizare, sub rezerva aprobării de către Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare, și a unei contribuții CfD care va fi suportată de către consumatori.

Procesul de licitație Schema CfD va implica două runde de licitații, fiecare cu oferte separate pentru tehnologiile de producere de energie eligibile – eoliană onshore și solar fotovoltaică – cu o capacitate totală de 5.000 MW.

Capacitățile totale vizate sunt:

 • Capacitate instalată de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore, respectiv de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a primei runde de licitații care va avea loc până la sfârșitul anului 2023 („licitaţie CfD 2023″); și
 • Capacitate instalată de 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore, respectiv 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a celei de a doua runde de licitații care va avea loc în prima jumătate a anului 2025.

În următoarele săptămâni, va fi lansat Ordinul de inițiere a licitației incluzand regulile detaliate de licitație, precum și proiectul privind Ordinul Ministerului Energiei și propunerea de Contract CfD.

Termeni cheie ai schemei CfD

Mai jos sunt termenii cheie ai schemei CfD:

 • Durata sprijinului prin schema CfD va fi de maximum 15 ani de la data începerii plății.
 • Beneficiarii vor putea să își comercializeze producția de energie conform acordurilor lor comerciale. Când prețul de referință al energiei electrice este sub prețul de exercitare, beneficiarii vor primi o plată suplimentară pentru diferență. În cazul în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare, beneficiarul plătește diferența contrapărții CfD.
 • Ofertele vor trebui să indice un preț de exercitare (EUR/MWh), capacitatea de producere care urmează să fie instalată și o dată țintă de punere în funcțiune.
 • Plățile CfD vor fi efectuate pentru fiecare MWh de energie electrică generată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național, contorizată prin contorul dedicat pentru capacitatea atribuită CfD.
 • Prețurile de referință vor fi media lunară ponderată a prețului pieței pentru ziua următoare (PZU). Prețul va fi ponderat pentru aceeași tehnologie de producere supusă sprijinului CfD.
 • Diferențele de plată vor fi calculate în euro și convertite în lei înainte ca plata să fie efectuată în lei, utilizând media lunară a cursurilor de schimb zilnice Leu/Euro publicate de Banca Națională a României.
 • Prețul de exercitare va fi indexat anual, în conformitate cu Indicele prețurilor de consum din zona euro.

Mai multe informații găsiți din documentele publicate de Ministerul Energiei, care pot fi consultate accesând următorul link: https://energie.gov.ro/contracte-pentru-diferenta-cfd/

NOTĂ: Articol actualizat cu informații despre termenii cheie ai schemei CfD.

Sursa foto: Pixabay.com

ARTICOLE SIMILARE:

Proiectul Neptun Deep intră în faza de dezvoltare, cu investiții de 4 miliarde euro

Ținte mai mari de eficiență energetică în UE. Eurodeputat: „Criza energetică nu s-a încheiat”