Skip to main content

Eficiența trebuie să fie centrul politicii energetice a Europei, susține Comisia Europeană într-un draft al strategiei privind integrarea sistemului energetic, prezentat astăzi, potrivit Euractiv.

„Viitorul energetic al Europei trebuie să fie eficient cu resursele, să se bazeze pe o pondere mai mare de energii regenerabile, să integreze în mod flexibil diferiți purtători de energie”, se arată în draftul documentului, obținut de publicația menționată.

Strategia de politică, ce ar putea suferi modificări, nu conține propuneri legislative, care vor veni anul viitor. Totuși, subliniază o viziune revoluționară pentru „planificarea și operarea sistemului energetic ca întreg”, care se traduce prin:

  1. un sistem energetic mai circular, având în centru eficiența energetică
  2. un grad mai mare de electrificare directă în sectorul consumatorilor finali
  3. folosirea combustibililor regenerabili și cu un conținut redus de carbon, inclusiv hidrogen, în consumul final, pentru sectoare precum ciment sau metalurgie, unde încălzirea directă sau electrificarea nu sunt fezabile.

Sinergia între diferiți purtători de energie va reduce costul atingerii obiectivului de a obține neutralitatea climatică în UE până în 2050, spune CE.

  • Potrivit Comisiei, „a face dominant principiul eficiența energetică înainte de toate în cadrul politicilor sectoriale se află la baza integrării sistemului”.

Astfel, strategia prezintă câteva inițiative precum:

  • Revizuirea factorului energie primară, care măsoară eficiența producției de energie la sursă. Acest indicator ar trebui revizuit, pentru a facilita comparații privind economiile obținute în sursele de energie.
  • Punerea în aplicare a valului de renovare, pentru a accelera folosirea măsurilor de eficiență a resurselor energetice și a regenerabilelor în clădiri.
  • Construirea planului de acțiune pentru economie circulară, pentru a facilita refolosirea pierderilor de căldură, precum și folosirea surselor locale de energie.

Aflați mai multe detalii în articolul EURACTIV.

UPDATE: 38 de acțiuni pentru crearea unui sistem energetic mai integrat

Strategia UE privind integrarea sistemului energetic a fost adoptată astăzi de Comisia Europeană, împreună cu strategia privind hidrogenul.

„Integrarea sistemului energetic înseamnă că sistemul este planificat și exploatat ca un întreg, conectând diferiți purtători de energie, infrastructuri energetice și sectoare de consum al energiei. Acest sistem conectat și flexibil va fi mai eficient și va reduce costurile suportate de societate. De exemplu, acest lucru înseamnă un sistem în care energia electrică care alimentează autoturismele Europei ar putea proveni din panourile solare de pe acoperișuri, în timp ce clădirile sunt aprovizionate cu căldură provenind de la o fabrică din apropiere, iar fabrica este alimentată cu hidrogen curat, obținut din surse de energie eoliană offshore”, se arată într-un comunicat al instituției de la Bruxelles.

  • Strategia stabilește 38 de acțiuni pentru crearea unui sistem energetic mai integrat. Printre acestea se numără revizuirea legislației existente în domeniul energiei, sprijinirea financiară sau cercetarea și utilizarea de noi tehnologii și instrumente digitale, orientări pentru statele membre cu privire la măsurile fiscale și eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili, reforma guvernanței pieței și planificarea holistică a infrastructurii, precum și o mai bună informare a consumatorilor. 

Analiza obstacolelor existente în aceste domenii va contribui la propunerile concrete ale CE, de exemplu revizuirea Regulamentului TEN-E până la sfârșitul anului 2020 sau revizuirea directivei privind impozitarea energiei și a cadrului de reglementare a pieței gazelor în 2021. Mai multe detalii găsiți în comunicatul CE, pe care îl puteți citi în limba română AICI. Noua strategie poate fi consultată în limba engleză AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

Planul CE de ieșire din criză: O Europă verde, digitalizată și rezistentă, pentru noua generație

Finanțare durabilă. Parlamentul European a adoptat Regulamentul privind taxonomia

Redresarea verde: Comisia lansează o consultare publică cu privire la inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor”

România Eficientă: Renovarea energetică a clădirilor poate contribui la relansarea economică a României după criza Covid-19