Skip to main content

România va avea la dispoziție fonduri fără precedent pentru accelerarea tranziției verzi. Pentru a facilita extinderea energiei regenerabile în România, trei programe majore de finanțare verde se anticipează că vor deveni disponibile în 2023: Fondul de Modernizare, Contractele pentru Diferență și Fondul de Inovare. Acestea se vor adăuga finanțărilor disponibile prin programe ample precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și REPowerEU. Cum se vor implementa aceste instrumente de finanțare, care este valoarea estimată a acestora, dar și data de la care vor deveni disponibile sunt aspecte ce au fost analizate în workshop-ul “Finanțare sustenabilă pentru ambiții verzi”, organizat recent de Asociația Română pentru Industria Fotovoltaică (RPIA) și Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA).

Finanțarea verde acoperă toate domeniile de activitate cu impact ridicat asupra mediului, de la producerea energiei, la agricultură, silvicultură, transporturi, procese industriale, colectarea deșeurilor și, inclusiv, imobiliare. În contextul ambițiilor europene și al actualului peisaj global, acest sector a devenit un element esențial pentru realizarea investițiilor durabile. Subiectul privind finanțarea este definitoriu pentru bunul parcurs în atingerea țintelor asumate de România privind producția de energie din surse regenerabile, arată cele două asociații.

Fructificarea oportunităților de finanțare disponibile este esențială ca România să își atingă potențialul de dezvoltare a energiei regenerabile. În cea de-a 60-a ediție a raportului Indicele de atractivitate a țărilor în energie regenerabilă (RECAI), publicat de compania de consultanță E&Y în noiembrie 2022, România este aproape de a ajunge în primele 40 de țări cele mai atractive din lume în ceea ce privește investițiile și oportunitățile de dezvoltare a energiei regenerabile.

Topul este ocupat, pe primele 3 poziții, de SUA, China și Germania. Iată și principalele explicații, prezentate de Mihai Drăghici, Business Consulting Director & Energy South Cluster Lead, EY România:

 • SUA vor acorda credite fiscale de până la 3 USD/kg timp de 10 ani, care vor face hidrogenul verde produs în SUA cea mai ieftină formă de hidrogen din lume.
 • China, în 2022, a adăugat o capacitate record de 125 GW în parcuri de energie solară și parcuri eoliene combinate, aducând capacitatea totală la 1.213 GW. Anul trecut, centralele regenerabile au generat 2.700 TWh sau 32% din totalul producției țării.
 • Germania are o țintă de a crește ponderea surselor regenerabile în mixul de energie la 80% până în 2030 și la aproape 100% până la 2035. Energia electrică generată din surse regenerabile a crescut la 48%, în 2022.

2023, an de lansare pentru 3 programe mari de finanțare verde în România

Mihai Drăghici, EY România, a făcut o trecere în revistă a celor trei programe majore de finanțare verde ce se anticipează că vor deveni disponibile în 2023.

FONDUL DE MODERNIZARE

 • Iunie 2023 este data orientativă de depunere
 • Tehnologii finanțate: eolian, solar, hidro, geotermală, biomasă, biogaz
 • Bugetul total: 1,1 miliarde EUR pentru investitori privați
 • Criterii de evaluare: finanțare solicitată pe MW

CONTRACTE PENTRU DIFERENȚĂ (CfD-URI)

 • Vara anului 2023 este perioada orientativă de licitație
 • Tehnologii finanțate: 750 MW eolian onshore & 750 MW fotovoltaice
 • Criterii de evaluare: Oferte de preț de exercitare

FONDUL DE INOVARE

 • Noiembrie 2023 este data lansării apelului la scară largă
 • Finanțare de până la 60% din CAPEX și OPEX rezultate suplimentar din inovație
 • Concentrați-vă pe proiecte care conduc și verifică reducerea substanțială a emisiilor de GES
 • Criterii de evaluare: grad de inovație, reducerea emisiilor de GES, maturitate, scalabilitate

Finanțare nerambursabilă disponibilă pentru 2023-2027 pentru producția de energie verde

Parc regenerabile (sursa: Pixabay)

Sursa foto: Pixabay

La rândul său, Ovidiu Rață, General Manager al companiei Reliance, a detaliat oportunitățile de finanțare nerambursabilă disponibilă pentru 2023-2027 pentru producția de energie verde. El a făcut o prezentare generală a Fondului de Modernizare în România, a obiectivelor ce pot fi finanțate și a termenelor estimate de lansare.

Instalații de producere a energiei regenerabile (cca 500 milioane EUR):

 • Grant de până la 30 milioane EUR/proiect/companie (în funcție de scara proiectului)
 • Grant de 30 până la 100%
 • Grant de până la 750.000 Euro/MW pentru centralele sub 1 MW
 • Grant de până la 425.000 Euro/MW pentru centralele electrice de peste 1 MW
 • Lansare estimată Q4 2023

Producția de energie regenerabilă pentru autoconsum (cca 500 milioane EUR):

 • Grant de până la 30 milioane EUR/proiect/companie (în funcție de scara proiectului)
 • Grant de 30 până la 100%
 • Grant de până la 750.000 Euro/MW pentru centralele sub 1 MW
 • Grant de până la 425.000 Euro/MW pentru centralele electrice de peste 1 MW
 • Minim 70% din energia verde produsă ar trebui să fie consumată intern
 • Lansare estimată Q4 2023

Totodată, el a prezentat și oportunitățile de finanțare oferite de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) + RePowerEU:

Facilități de producere a energiei regenerabile (590 EUR + 200 mil):

 • Grant de până la 30 milioane EUR/proiect/companie
 • Intensitatea grantului de până la 100%
 • Grant de până la 750.000 Euro/MW pentru centralele sub 1 MW
 • Grant de până la 425.000 Euro/MW pentru centralele electrice de peste 1 MW
 • Apel închis în 22 iunie 2022. Nou posibil apel în Q4 2023/S1 2024

Instrumente financiare pentru:

De asemenea, a făcut o trecere în revistă a altor programe disponibile:

 • Programul de Infrastructură Mare – POIM (eficiență energetică)
 • Programul de Dezvoltare Durabilă (eficiență energetică)
 • Innovation Norway (PV până la 1 MW)
 • Fondul de mediu (AFM) (Electric-up)
 • Programe Operaționale Regionale (eficiență energetică în IMM)
 • Facilitatea Conectarea Europei (cooperare intracomunitară)
 • Fondul de inovare (tehnologii inovatoare)
 • Mecanismul de finanțare a energiei regenerabile

Principalele provocări în dezvoltarea investițiilor acordate, listate de Reliance:

 • Solicitant (SPV) – firmă în dificultate
 • Categoria terenului
 • Ipoteca bancară
 • Cofinanțarea investiției
 • Abordarea investitorilor
 • Începerea lucrărilor după depunerea cererii
 • Conflicte de interese cu EPC/furnizori
 • Permis de conectare (ATR)
 • Proceduri de achiziție necesare

FINANȚĂRI BERD: DIRECȚII STRATEGICE VIITOARE ÎN ROMÂNIA

O altă sursă de finanțare pentru investițiile din România o reprezintă Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În perioada 2020 – 2025, investițiile și activitatea de politici ale BERD vor sprijini:

 • Infrastructura durabilă și dezvoltarea regională
 • Productivitatea, ajutând companiile private să se extindă și să îmbunătățească abilitățile forței de muncă
 • Intermedierea financiară și dezvoltarea ulterioară a piețelor de capital

Pentru că mulți investitori așteaptă implementarea mecanismului CfD de subvenționare a investițiilor, reprezentantul BERD a detaliat caracteristicile-cheie ale acestui sistem de asistență:

 • Capacitate totală: 10 GW
 • Tehnologii eligibile: solar fotovoltaic și eolian onshore
 • Runde planificate: prima rundă – 2023 pentru 1,5 GW; a doua rundă – 2025 pentru 2 GW; a treia rundă – 2027 pentru 3,5 GW; a patra rundă – 2030 pentru 3 GW
 • Durata suportului: 15 ani de la punerea în funcțiune
 • Finanțarea schemei: Ministerul intenționează să utilizeze Fondul de modernizare pentru finanțarea schemei, sub rezerva aprobării. Costul estimat al schemei (tbc) – 2,5 miliarde EUR
 • Organism guvernamental responsabil: Ministerul Energiei
 • Licitator: Transelectrica
 • Contraparte CfD: OPCOM
 • Finanțare: trebuie înființat un fond de lichiditate (inclusiv guvernanța fondului)
 • Data țintă de punere în funcțiune (adică data până la care proiectul va ajunge la operațiune comercială) trebuie să fie anterioară datei de 30 iunie 2026 (dacă operațiunea nu este atinsă până la data limită din contract, CfD este reziliată)
 • Plățile CfD au loc lunar pe baza prețului mediu lunar PZU ponderat de producție (prețul de referință)
 • Prețurile de exercitare inițiale sunt supuse indexării anuale cu rata inflației pe perioada CfD
 • Costurile de echilibrare/alte costuri legate de tranzacționarea sau exportul de energie sunt în contul generatorului.

Garanții EximBank pentru proiecte în energie regenerabilă

EximBank va garanta în numele și contul statului finanțări noi acordate de instituții de credit pentru proiecte de investiții în capacități noi de energie regenerabilă, dezvoltate în România, au arătat reprezentații acestei bănci.

FINANȚĂRI ELIGIBILE:

 • Capital de lucru/investiții (inclusiv proiecte cu fonduri nerambursabile):
 • Pre-finanțare granturi (pentru cheltuieli eligibile) și/sau
 • Finanțarea contribuției proprii și/sau
 • Finanțarea exclusivă a TVA aferentă proiectului
 • Retrofinanțare cheltuieli efectuate cu cel mult 1 an înainte de solicitarea garanției
 • Contribuția companiei – minim 25% din valoarea proiectului de investiții finanțat
 • Resurse financiare
 • Active fixe , avansuri, alte plăți sau
 • Sume nerambursabile ce urmează a fi primite de la Autoritatea de Management

GARANȚIA ÎN NUME ȘI CONT STAT:

 • Maximum 80%, cuprinsă între 10  și 100 milioane lei
 • În moneda finanțării
 • Durata egală cu finanțarea
 • Grad de acoperire totală (Exim + colateral) – cel puțin 100%
 • Prima de garantare – 3,8% p.a. la acordare

BENEFICIARI – companii de proiect (SPV):

 • active cel mult 12 luni înainte de data depunerii solicitării de garantare;
 • active mai mult de 12 luni înainte de data depunerii solicitării de garantare, care nu au generat venituri semnificative conform ultimelor două situații financiare anuale;
 • care dispun de o singură situație financiară anuală.

ELIGIBILITATE COMPANII (cumulativ):

 • Serviciul datoriei A sau B
 • Nu sunt în stare de dificultate (valabil inclusiv pentru companiile mamă), nu sunt în insolvență, executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială și nu fac obiectul unor astfel de cereri.
 • Nu sunt în litigiu cu Ministerul Finanțelor, ANAF, EximBank.
 • Nu au incidente la plată (cecuri, bilete la ordin).
 • Nu au obligații fiscale/bugetare  restante, nereglementate.

ELIGIBILITATE PROIECTE:

 • producție: energie electrică din surse eoliene și/sau solare, prin metoda aerului comprimat și a turbinelor pe gaz lichefiat, hidrogen verde; baterii, celule/panouri fotovoltaice; cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată;
 • transport, distribuție și stocare a energiei electrice/termice și a gazelor naturale (inclusiv în combinație cu hidrogenul verde);
 • prelucrare a deșeurilor menajere, care produc energie electrică.

ARTICOLE SIMILARE:

România va primi 1,39 miliarde euro prin REPowerEU, pentru consolidarea securității energetice și protejarea consumatorilor vulnerabili

INTERVIU EXCLUSIV: De la cărbune la regenerabile. Cum pregătește Germania tranziția verde a regiunii miniere Lusația

BETD23 // Președintele COP28: Regenerabilele nu vor furniza toată energia cu emisii zero de care avem nevoie

Descoperă pe site-ul nostru mai multe articole pe aceeași temă, în rubrica FINANȚARE VERDE.