Skip to main content

Parlamentul European a votat marți asupra acordurilor la care s-a ajuns cu țările UE la sfârșitul anului 2022 cu privire la mai multe acte legislative cheie care fac parte din pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030” (Fit for 55). Acesta este planul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, în conformitate cu Legea europeană a climei. Așadar, Parlamentul European a votat astăzi reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și un nou fond social pentru climă, a anunțat instituția. Iată principalele noutăți:

  • Certificatele gratuite din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) vor fi eliminate treptat începând cu 2026
  • Transportul rutier și clădirile vor fi incluse în noul ETS II din 2027
  • Un nou mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon pentru a proteja industria Uniunii și pentru a crește nivelul de ambiție în domeniul climei la nivel mondial
  • Un Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice cu scopul de a combate sărăcia energetică și sărăcia în materie de mobilitate

Schema de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)

Acordul privind reforma schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) mărește ambiția pentru 2030, elimină treptat certificatele gratuite pentru întreprinderi și creează un nou ETS II separat pentru combustibilii pentru transportul rutier și pentru clădiri, care va stabili un preț pentru emisiile din aceste sectoare începând cu 2027.

  • Reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) a fost adoptată cu 413 de voturi pentru, 167 împotrivă și 57 abțineri. Ea crește nivelul de ambiție al ETS. Astfel, emisiile de gaze cu efect de seră din sectoarele acoperite de ETS trebuie reduse cu 62% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005. De asemenea, ea elimină treptat certificatele gratuite pentru companii din 2026 până în 2034 și creează un nou ETS II separat pentru carburanții din transportul rutier și pentru clădiri, care va stabili prețul emisiilor din aceste sectoare începând cu 2027 (sau 2028 dacă prețurile la energie sunt excepțional de ridicate).

Parlamentul a votat, de asemenea, includerea emisiilor de GES din sectorul maritim în ETS și revizuirea ETS pentru aviație. Parlamentul a votat să includă în ETS, pentru prima oară, emisiile de GES din sectorul maritim (500 de voturi pentru, 131 împotrivă and 11 abțineri) și a convenit să revizuiască ETS pentru aviație (463 de voturi pentru, 117 împotrivă și 64 abțineri). Astfel, se vor elimina treptat, până în 2026, certificatele gratuite acordate sectorului aviatic și se va promova folosirea combustibililor de aviație derivați din surse regenerabile.

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM)

În conformitate cu acordul cu țările UE, va fi instituit un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) pentru a se asigura că importatorii de bunuri care fac obiectul ETS vor trebui să plătească orice diferență de preț între prețul plătit pentru carbon în țara de producție și prețul certificatelor de carbon din ETS. Acest lucru va stimula țările din afara UE să își sporească nivelul de ambiție în materie de climă și va garanta că eforturile UE și globale în domeniul climei nu sunt subminate de relocarea producției din UE către țări cu politici mai puțin ambițioase.

Cu 487 de voturi pentru, 81 împotrivă și 75 abțineri, Parlamentul a adoptat normele care reglementează noul mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM). CBAM reglementează fierul, oțelul, cimentul, aluminiul, îngrășămintele, electricitatea, hidrogenul și, în anumite condiții, emisiile indirecte. Importatorii acestor bunuri vor trebui să plătească diferența dintre prețul carbonului plătit în țara de producție și prețul certificatelor de emisii de carbon din EU ETS.

  • CBAM va fi introdus treptat între 2026 și 2034, în mod sincronizat cu eliminarea treptată a certificatelor gratuite din EU ETS.

Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice (SCF)

Parlamentul a adoptat cu 521 de voturi pentru, 75 împotrivă și 43 abțineri acordul încheiat cu țările Uniunii de a crea în 2026 Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice (SCF), pentru a garanta că tranziția climatică va fi echitabilă și incluzivă din punct de vedere social

Gospodăriile vulnerabile, microîntreprinderile și utilizatorii de transport care sunt afectați în mod deosebit de sărăcia energetică și a transporturilor vor beneficia de acest fond. Atunci când va fi pus în aplicare integral, fondul va fi finanțat prin licitarea certificatelor ETS II în valoare de până la 65 de miliarde EUR, cu un procent suplimentar de 25% acoperit din resurse naționale (însumând un total estimat de 86,7 miliarde EUR), arată un comunicat de presă al PE.

Următorii pași

Textele trebuie să fie acum aprobate oficial de către Consiliu. Ele vor fi apoi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare după alte 20 de zile.

Mai multe amănunte găsiți AICI.

NOTĂ: Articolul a fost actualizat la ora 13:50 pentru a include detalii despre actele votate astăzi.