Skip to main content

Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon poate debloca noi locuri de muncă și oportunități, dar trebuie făcută într-un mod cât mai echitabil posibil pentru toată lumea, din punct de vedere social și economic. Un nou raport publicat de UN Climate Change (UNFCCC) cuprinde unele dintre cele mai bune practici din diferite țări care implementează deja strategii de tranziție justă și diversificare economică.

Pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă, țările au nevoie de politici de tranziție și diversificare economică care sunt cuprinzătoare, incluzive și bazate pe dialogul social și implicarea părților interesate. Aceste politici trebuie să fie integrate în planurile naționale de acțiune privind schimbările climatice, precum și în planurile naționale de adaptare, pentru a evita exacerbarea inegalității”, a declarat James Grabert, Director of Mitigation la UN Climate Change.

Conceptul de „tranziție justă” recunoaște că o trecere la o economie mai durabilă poate avea un impact semnificativ asupra lucrătorilor și comunităților care sunt în prezent dependente de combustibilii fosili. O tranziție justă înseamnă transformarea economiei și a sistemului economic într-un mod cât mai echitabil și incluziv posibil pentru toți cei implicați, creând oportunități de muncă decentă și nelăsând pe nimeni în urmă.

Raportul cuprinde unele dintre cele mai bune practici din diferite țări care implementează deja strategii de tranziție justă și diversificare economică. Exemplele variază de la protecția socială a lucrătorilor din fabrici din Bangladesh, unde moda rapidă trece la modele de afaceri mai durabile, până la acorduri de tranziție justă în Spania, unde centralele electrice pe cărbune sunt înlocuite cu parcuri eoliene și centrale fotovoltaice.

Raportul constată că includerea inițiativelor de formare și dezvoltare a competențelor în planurile naționale de acțiune privind schimbările climatice și în foile de parcurs pentru energie electrică poate crea politici energetice echitabile și de lungă durată. Raportul evidențiază inițiativa Eco Island a Insulelor Marshall, care oferă femeilor instruire tehnică pentru a asambla, instala, opera și întreține echipamente alimentate cu energie solară, ajutând țara să își atingă obiectivul de 100% energie regenerabilă până în 2050. Inițiativa contribuie, de asemenea, la crearea unor condiții decente de muncă în țară.

În Danemarca, un fost șantier naval a fost transformat într-un parc industrial, găzduind 100 de companii diferite din sectorul energiei regenerabile. Peste 3.000 de muncitori și-au pierdut locul de muncă când șantierul naval s-a închis în 2012. Imediat după decizia de a închide șantierul naval în 2009, a fost înființat un parteneriat public-privat, Lindø Offshore Renewables Center, pentru a transforma amplasamentul într-un parc industrial pentru industria eoliană și a energiei regenerabile. Astăzi, peste 2.500 de oameni sunt angajați în cele 100 de companii care operează pe platforma  Lindø, iar încă 3.000 de oameni sunt angajați în industria locală și în ospitalitatea care sprijină centrul.

Raportul subliniază că nu există o abordare „unică pentru toți” atunci când vine vorba de tranziția justă. Strategiile de tranziție echitabilă trebuie să fie adaptate fiecărei țări în parte.

În Nigeria, de exemplu, tranziția justă trebuie privită prin prisma adaptării la impactul schimbărilor climatice. Aproximativ 70% dintre nigerieni lucrează în agricultură sau pescuit. Dar țara se confruntă cu scăderi abrupte ale productivității agricole din cauza fenomenelor meteorologice extreme și a secetei mai frecvente și severe. Există o recunoaștere larg răspândită că sunt necesare noi locuri de muncă și metode de producție.

În 2018, Congresul Muncii din Nigeria a lansat un proiect comun cu Friends of the Earth Nigeria privind tranziția echitabilă în două sectoare – agricultura și petrol. Proiectul are două obiective: construirea unei înțelegeri comune și a unei agende politice între sindicatele nigeriene, societatea civilă și comunități cu privire la cum ar arăta o tranziție justă pentru aceste două sectoare din Nigeria; și să dezvolte modele și bune practici pentru alte sindicate.

  • Citiți raportul complet AICI.