Skip to main content

Indexarea cu inflația a redevențelor petroliere va descuraja semnificativ investițiile și va afecta producția viitoare de petrol și gaze naturale, ceea ce va genera un impact negativ asupra securității energetice naționale, asupra economiei românești și asupra veniturilor bugetului de stat, atrage atenția Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), într-un comunicat de presă.

FPPG a transis că ia act cu mare îngrijorare de proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru bunurile proprietatea publică a statului precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului (“Proiect OUG“) și care vizează indexarea redevențelor petroliere cu rata inflației, care a fost publicat pe website-ul Ministerului de Finanțe. Federația solicită eliminarea din Proiectul de OUG a prevederilor referitoare la indexarea redevențelor petroliere cu rata inflației, care sunt lipsite de orice temei juridic și nu au un temei economic adecvat.

„FPPG aduce la cunoștința publicului și reamintește factorilor de decizie că redevențele pentru petrol și gaze se calculează prin aplicarea unor procente la valoarea producției brute de petrol și gaze. Deoarece baza de redevențe este calculată în funcție de prețurile realizate, inflația este deja reflectată în formula actuală de determinare a redevențelor petroliere. În consecință, o astfel de măsură ar însemna o dublă aplicare a ratei inflației. Dorim să reiterăm că actualizarea unor cote procentuale cu rata inflației este contrară principiilor economice fundamentale și nu se aplică nicăieri în lume, după cunoștințele noastre.

Creșterea redevențelor va avea un efect negativ semnificativ asupra investițiilor și, în consecință, asupra producției viitoare de petrol și gaze naturale. Redevențele mai mari cresc costul marginal al extracției resurselor minerale și, de asemenea, descurajează dezvoltarea oricăror rezerve marginale care au fost descoperite și conduc la abandonarea timpurie a sondelor productive de petrol și gaze naturale.

  • Impozitarea efectivă a petrolului și gazelor naturale în România este mult peste media UE și face ca proiectele energetice ale țării să nu fie competitive.

Totodată, FPPG semnalează și o problemă ce necesită reflectare: încălcarea clauzelor de stabilitate definite de acordurile individuale de concesiune și de Legea petrolului, conform cărora titularii vor continua să plătească redevențe la nivelul stabilit în acordurile lor de concesiune petrolieră respective pe durata acestor acorduri, cu excepția adoptării unor norme mai favorabile pentru titularii de acorduri petroliere. În plus, pentru concesiunile offshore și onshore de mare adâncime, se aplică dispozițiile suplimentare de stabilitate din Legea 256/2018. Modificările arbitrare și unilaterale ale acordurilor de concesiune, prin indexarea cotelor de redevență vor avea consecințe directe asupra proiectelor în curs de desfășurare și ar putea obliga deținătorii de titluri să caute o soluție prin proceduri judiciare.

Potențiala implementare a unei astfel de indexări cu inflația a cotelor redevențelor petroliere nu va avea un temei juridic și economic adecvat și, de asemenea, va descuraja semnificativ investițiile, ceea ce va genera un impact negativ asupra securității energetice naționale, asupra economiei românești și asupra veniturilor bugetului de stat”, a explicat FPPG.

Federația Patronală Petrol și Gaze, în calitate de reprezentant al industriei de țiței și gaze, respectiv, peste 98% din producătorii României, rămâne deschisă la un astfel de dialog.

Fondată în anul 1991, Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) reprezintă cadrul de dezvoltare, dialog și gestionare eficientă a resurselor din sectorul energetic din România. În cadrul FPPG activează o echipă consolidată de profesioniști, care au obținut recunoaștere atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, ce demonstrează că Federația este un pilon al sistemului energetic românesc.

(Sursa foto: Pixabay)

ARTICOLE SIMILARE:

Proiectul 20HyGrid: Delgaz Grid începe testele la clienții casnici din localitatea Gornești, județul Mureș

Proiectul Neptun Deep intră în faza de dezvoltare, cu investiții de 4 miliarde euro