Skip to main content

ARTICOL ACTUALIZAT CU VARIANTA ÎN LIMBA ENGLEZĂ // UPDATED ARTICLE WITH THE ENGLISH VERSION

Pe 19 și 20 octombrie, Bucureștiul devine kilometrul zero al soluțiilor sustenabile, fiind gazda celui mai amplu eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat schimbărilor climatice: Climate Change Summit (CCS) 2023. NewsEnergy este partener media al acestui eveniment de amploare, ajuns la a doua ediție, ce va aduce în fața participanților peste 50 de speakers români și internaționali, printre care Vojtech Vosecky, Președinte al Comitetului director pentru economie circulară din Praga. Recunoscut în 2022 drept o voce de referință în domeniul ecologic din Europa, de urmărit pe LinkedIn, Vojtech Vosecky ne-a acordat un interviu în exclusivitate despre importanța critică a circularității, un megatrend în materie de sustenabilitate. 

Mai întâi, o scurtă biografie a acestuia:

Foto Vojtech Vosecky – sursa: CCS

Președinte al Comitetului director pentru economie circulară, Praga, Cehia

Vojtech Vosecky este unul dintre principalii susținători ai economiei circulare în Europa, în abordarea schimbărilor climatice. În 2022, a fost recunoscut drept o voce de referință în domeniul ecologic din Europa, de urmărit pe LinkedIn. Vojtech încearcă să creeze un viitor fără deșeuri și a colaborat cu orașe, companii și națiuni pentru a transforma această viziune în realitate.

A co-fondat Institutul de Economie Circulară, un think-tank de succes, și a activat pe teme conexe în cadrul Parlamentului European. În ultimii ani, a coordonat tranziția orașului Praga către economia circulară.

În prezent, Vojtech lucrează cu Circle Economy, o organizație de top la nivel mondial, unde furnizează instrumente și servicii legate de climat, în principal pentru Europa, dar și pentru restul lumii. Vojtech oferă consultanță privată pentru numeroase organizații în procesul lor de tranziție către circularitate. El este implicat în inițiative precum Nordic Circular Hotspot, CradleNet, Circular Economy Club și Visegrad for Sustainability.

Lupta pentru o climă mai bună va avea loc în orașe

Lupta pentru o climă mai bună va avea loc în orașe.  Acolo sunt consumate cele mai multe resurse și cantități de energie.

Astăzi reciclăm doar 8% din resursele lumii și consumăm și producem mai mult decât este sănătos.

Orașele au o superputere secretă în cutia lor cu instrumente.

Fără economie circulară nu există viitor”.

Acestea sunt doar câteva dintre ideile împărtășite de Vojtech Vosecky. Mai departe, vă invităm să citiți interviul pe larg.

Reporter: În calitate de co-fondator al Institutului de Economie Circulară și Asociat la Circle Economy, ați putea să ne împărtășiți motivația pentru a vă implica în domeniul economiei circulare? De asemenea, aspirațiile și obiectivele pentru promovarea economiei circulare?

Vojtech Vosecky: Totul a început când am avut cu adevărat această revelație, în timpul facultății. Habar n-aveam ce fac acolo, ce voi face cu viitorul meu, iar apoi brusc m-am trezit la un curs vorbind despre tehnologii verzi. Următorul lucru pe care îl știu, sunt într-un tren către Țările de Jos pentru a învăța cât mai multe posibil la cea mai bună universitate din lume despre această problemă.

Toată lumea vorbește despre energie din surse regenerabile și climă. Dar oamenii uită că mai mult de 50% din CO2 este încorporat în lucrurile noastre – nu este vorba doar dacă această mașină a fost produsă folosind energie curată. Este la fel de important să ne întrebăm: Din ce am construit-o? Din resurse virgine sau reciclate? Cât timp o vom folosi? Și ce se întâmplă cu ea când își ajunge la sfârșitul vieții? Aceasta este economia circulară. Și cred foarte tare că pur și simplu nu există viitor fără ea.

Scopul meu personal este să fiu vocea principală pe această temă pe rețelele de socializare. Dincolo de Linkedin. Vreau să continuu să cresc gradul de conștientizare, să susțin prelegeri, mă gândesc să încep un buletin informativ și un podcast și un brand cu totul nou, așa că rămâneți pe recepție!

Rep: Economia circulară câștigă avânt la nivel global. Care sunt principiile și obiectivele de bază ale economiei circulare și prin ce diferă acestea de modelele economice liniare tradiționale?

Sunt de acord, chiar decolează, mai ales în Europa. Mai avem încă un drum lung de parcurs, dar subiectul a devenit cu adevărat un megatrend în materie de sustenabilitate și un cuvânt la modă.

Principiile sunt foarte simple:

De la casele noastre până la orașe, de la produse și fabrici până la companii:

  • Minimizați deșeurile
  • Închideți resursele în bucle nesfârșite, fără pierderi de calitate
  • Regenerați ecosistemele locale
  • Și limitați consumul și producția în exces

Economia liniară este aproape exact opusul. Aceasta este lumea în care trăim astăzi, economia de a lua – a face – a arunca (the take-make-waste economy – var. lb. en.), în care producem prea multe deșeuri, reciclăm doar 8% din resursele lumii și consumăm și producem mai mult decât este sănătos.

Rep: Care sunt unele dintre avantajele economice și de mediu cheie ale adoptării circularității? Putem atinge obiectivul european de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050 fără aceasta?

Nu putem. Mai ales dacă vorbim de emisii bazate pe consum, adică emisii de la cererea națională de bunuri și servicii. Cred că reflectă cu adevărat amprenta de carbon a alegerilor de consum și a stilului de viață ale unei națiuni. Și dacă ne uităm la Europa cu aceste lentile, dacă toată lumea ar trăi ca danezii, am avea nevoie de 5 planete pentru a ne susține nevoile.
Ce îmi place la economia circulară: nu este știința rachetelor. Există o justificare economică. Și este benefică pentru natură.

Rep: O economie circulară sună grozav în teorie, dar vedem dintr-un raport recent publicat de Circle Economy (The Circularity Gap Report 2023) că doar 7,2% din economia globală este circulară și situația se înrăutățește de la an la an. În opinia dumneavoastră, ce provocări vedeți în adoptarea pe scară largă a principiilor economiei circulare și cum pot fi abordate aceste provocări la scară globală?

Cea mai mare provocare din Occident este consumul excesiv și recircularea scăzută. Mi-e teamă că nu vom rezolva schimbările climatice, dacă tot credem că „avem nevoie” de 30 de perechi de pantofi, chiar dacă sunt complet circulari. Avem nevoie de calitate mai presus de cantitate. Avem nevoie de acces în loc de proprietate. Cred că putem ajunge acolo cu reglementări bune, modele de afaceri inovatoare și o cerere diferită din partea noastră, a societății.

Rep: Cum pot persoanele și organizațiile să contribuie la o lume mai circulară și mai durabilă?

Cel mai bun lucru este să gândim dincolo de portofelele noastre. Suntem mai mult decât consumatori. Cel mai mare impact pe care îl avem este prin locurile noastre de muncă, comunitățile noastre, cu vocile noastre. Paiul acela de plastic sau un avocado ecologic nu va rezolva problema. Companiile, aceasta este o altă poveste – doar 100 de companii sunt responsabile pentru 70% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, vă vine să credeți? Acolo trebuie să ne concentrăm, ca indivizi, printr-o acțiune colectivă.

Rep: Ce pot face orașele pentru a deveni mai circulare? Un răspuns cu accent pe această parte a Europei (regiunea Europa Centrală și de Est) va fi foarte apreciat.

Climate Change Summit 2022 (CCS 2022)

Climate Change Summit 2022 (CCS 2022)

Lupta pentru o climă mai bună va avea loc în orașe. 70% dintre noi vom trăi în ele în 2050, adică 7 miliarde, spre deosebire de 4 miliarde, în următorii 30 de ani. Acolo sunt consumate cele mai multe resurse și cantități de energie și acolo are loc inovația.

Praga, de exemplu, orașul meu natal, reprezintă 25% din PIB-ul național și acolo locuiește aproximativ 15% din populație, iar acolo sunt înregistrate 51% din companii. Orașele din ECE și dincolo de acestea se pot mișca mai repede decât guvernele naționale, au un impact direct asupra vieții cetățenilor lor și au o superputere secretă în cutia lor de instrumente: achizițiile.

Bugetul orașului Praga este de 4 miliarde EUR. Fiecare euro cheltuit poate sprijini inițiative circulare și ecologice. Este un levier puternic.

Rep: Vorbind despre inovare, ce tehnologii sau tendințe emergente considerați promițătoare pentru tranziția către o economie circulară în Europa? Cum este poziționată România în această cursă inovatoare, dacă aveți date despre aceasta?

În acest moment, marile tendințe la nivel de companie sau chiar național sunt: ​​KPIs (indicatori cheie de performanță – n.r.), planuri de acțiune și viziuni pentru economie. Organizațiile mari văd deja că este o necesitate pentru a-și atinge afirmațiile privind neutralitatea carbonului, în special în categoria Scope 3. Și IMM-urile intenționează să simtă căldura reglementării UE.

Totul duce la tendințe interesante, cum ar fi modele circulare de afaceri (închirieri, reparații etc.) sau inițiative de achiziții circulare în toată Europa. Dar trebuie să consumăm mai puțin și să lucrăm mai bine cu ceea ce avem. Aceasta este ceea ce România poate învăța țări precum Danemarca sau Suedia.

Rep: În calitate de vorbitor la Climate Change Summit 2023 care va avea loc la București luna aceasta, aveți gânduri sau recomandări speciale pentru România?

România este o țară frumoasă, cu resurse naturale vaste disponibile, dar trebuie să recircule mult mai multe dintre ele decât în ​​prezent. În special biomasa, sectorul construcțiilor și mobilitatea sunt fluxuri de materiale cheie asupra cărora aș recomanda să se concentreze.

Rep: Mulțumesc!

–––––––––––––––––––––––––––

ENGLISH VERSION

EXCLUSIVE INTERVIEW // Vojtech Vosecky, speaker at CCS 2023: There is no future without a circular economy

On October 19th and 20th, Bucharest becomes the focal point for sustainable solutions, as it hosts the largest event in Central and Eastern Europe dedicated to climate change: the Climate Change Summit (CCS) 2023. NewsEnergy is a media partner for this significant event, now in its second edition, bringing over 50 Romanian and international speakers to the forefront, including Vojtech Vosecky, President of the Circular Economy Steering Committee in Prague. Recognized in 2022 as a prominent voice in the field of ecology in Europe, worth following on LinkedIn, Vojtech Vosecky has granted us an exclusive interview on the critical importance of circularity, a sustainability megatrend.

First, a brief biography of him:

Photo Vojtech Vosecky – sursa: CCS

Chairman of the Steering Committee of Circular Economy, Prague, Czech Republic

Vojtech Vosecky is one of the leading advocates of the circular economy in Europe when it comes to addressing climate change.

In 2022, he was recognized as a prominent voice in the field of ecology in Europe, worth following on LinkedIn. Vojtech is striving to create a waste-free future and has collaborated with cities, companies, and nations to turn this vision into reality.

He co-founded the Circular Economy Institute, a successful think tank, and has been active on related issues within the European Parliament. In recent years, he has overseen the transition of the city of Prague towards a circular economy.

Currently, Vojtech is working with Circle Economy, a leading global organization, where he provides climate-related tools and services primarily for Europe but also for the rest of the world. Vojtech offers private consulting to numerous organizations in their transition towards circularity. He is involved in initiatives such as Nordic Circular Hotspot, CradleNet, Circular Economy Club, and Visegrad for Sustainability.

The fight for a better climate will take place in cities.

„The fight for a better climate will take place in cities. This is where the most resources and quantities of energy are consumed.

Today, we only recycle 8% of the world’s resources and consume and produce more than is healthy.

Cities have a secret superpower in their toolbox.

Without a circular economy, there is no future.”

These are just a few of the ideas shared by Vojtech Vosecky. For more, we invite you to read the full interview.

Rep: As a co-founder of the Institute of Circular Economy and an Associate at Circle Economy, could you share your motivation for becoming involved in the field of circular economy? Also, your aspirations and goals for advancing the circular economy?

Vojtech Vosecky: It all started when I really had this lightbulb moment, back at the university. I had no clue what I was doing there, what am I gonna do with my future, and then suddenly, I found myself at a course talking about green technologies. Next thing I know, I am on a train to the Netherlands to learn as much as possible at the best university worldwide on the issue.

Everybody talks about renewable energy and the climate. But people forget that more than 50% of CO2 is embedded in our stuff – it’s not just about if this car was produced using clean energy. It’s equally important to aks ourselves – from what did we build it? Is it virgin or recycled resources? How long are we going to use it? And what happens with it, when it reaches its end of life? That’s circular economy. And I am a strong believer there is simply no future without it. 

My personal goal is to be the leading voice on the topic on social media. Beyond Linkedin. I want to keep raising awareness, doing keynotes, I am thinking off starting a newsletter and a podcast and a whole new brand, so stay tuned”!

Rep: The circular economy is gaining momentum globally. What are the core principles and goals of the circular economy, and how do they differ from traditional linear economic models?

I agree, it is really taking off, especially in Europe. We still have a long way to go tho, but the topic has really become a sustainability megatrend and a buzzword.

The principels are really simple:

From our hosues to cities, from products and factories to whole companies:

Minimise waste
Close resources in endless loops, without loss of quality
Regenerate the local ecosystems
And limit excess consumption and production

Linear economy is pretty much the exact opposite. That’s the world we live in today, the take-make-waste economy, where we produce too much waste, we recycle only 8% of world’s resources and the consume and produce more than is healthy.

Rep: What are some of the key economic and environmental advantages of adopting circularity? Can we achieve the European target of carbon neutrality by 2050 without it?

We can’t. Especially if we are talking about consumption based emissions, aka emissions from nation’s demand for goods and services. I believe they truly reflect the carbon footprint of a nation’s consumption and lifestyle choices. And if we look at Europe with these lenses, if everyone lived like the Danes, we would need 5 planets to sustain our needs.

What I love about circular economy : it’s not a rocket science. There is a business case. And it’s good for the nature.

Rep: A circular economy sounds great in theory, but we see from a recent report published by Circle Economy (The Circularity Gap Report 2023) that only 7.2% of the global economy is circular and it’s getting worse year on year. In your opinion, what challenges do you see in the widespread adoption of circular economy principles, and how can these challenges be addressed at a global scale?

The biggest challenge in the West is overconsumption, and low recirculation. I am afraid that we won’t solve climate change, if we still think we “need” 30 pairs of shoes, even if they are fully circular. We need quality over quantity. We need access over ownership. I think we can get there with good regulation, innovative business models, and a different demand from us, the society.

Rep: How can individuals and organizations contribute to a more circular and sustainable world?

The best thing is to think beyond our wallets. We are more than just consumers. The biggest impact we have is via our jobs, our communities, with our voices. That plastic straw or eco-avocado is not gonna cut it. Companies, that’s a different story – only 100 companies  are responsible for 70% of global green house gas emissions, can you believe it? There who we have to focus on, as individuals, with a collective action.

Rep: What can cities do for becoming more circular? An answer with a focus on this part of Europe (CEE region) will be highly appreciated.

Climate Change Summit 2022 (CCS 2022)

Climate Change Summit 2022 (CCS 2022)

The fight for better climate will happen in cities. 70% of us will live in them in 2050, that’s 7 billion, as opposed to 4 billion, in the next 30 years. That’s where most resources and energy is consumed, and where the innovation happens.

Prague for example, my hometown, represents 25% of the national GDP, and about 15% of the population lives there, and 51% of companies are registered in there. Cities in the CEE and beyond can move faster than national governnemts, they have a direct impact on the lifes of its citizens and they have a secret superpower in their toolbox: procurement.

Prague’s budget s 4 billion EUR. Every EUR spent can support circular and green initiatives. That’s a hell of a leverage.

Rep: Talking about innovation, what emerging technologies or trends do you see as promising for the transition to a circular economy in Europe? How is Romania positioned in this innovative race, if you have any data about it?

Right now, big trends on a company or even national level are: KPis, action plans and visions for economy. Big organizations already see it as a must to achieve their carbon neutrality claims, especially in the Scope 3 category. And SMEs are tarting to feel the heat of the EU regulation.

It all leads to exciting trends, like circular business models (rentals, repairs, etc.), or circular procurement initiatives all over Europe. But we need to consume less, and work better with what we have. This is what  Romania can teach countries like Denmark or Sweden.

Rep: As a speaker to Climate Change Summit 2023 that will be held in Bucharest this month, do you have any special thoughts or recommendations for Romania?

Romania is a beautiful country with vast natural resources available, but it needs to recirculate a lot more of them than today. Specially biomass, construction and mobility are key material flows I’d recommend to focus on.

Thank you!

ARTICOLE SIMILARE:

Climate Change Summit: Pe 19-20 octombrie, Bucureștiul devine kilometrul zero al soluțiilor sustenabile

Materiile prime critice: garantarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și durabile pentru viitorul verde și digital al UE

Economia circulară: CE propune noi drepturi ale consumatorilor și interzicerea dezinformării ecologice

Finanțare de la bugetul de stat pentru proiecte care promovează economia circulară