Skip to main content

Parlamentul European a dat undă verde marți planurilor pentru a îmbunătăți aprovizionarea UE cu materii prime critice. Legea privind materiile prime strategice este menită să îmbunătățească competitivitatea și suveranitatea Uniunii prin reducerea birocrației, promovarea inovării de-a lungul întregului lanț valoric și sprijinirea IMM-urilor. Ea urmărește și stimularea cercetării, dezvoltarea de materiale alternative și metode de extracție și de producție mai ecologice. Legislația va introduce stimulente economice și un cadru de afaceri mai stabil și mai sigur pentru proiectele de extracție a minereurilor și de reciclare, cu proceduri de autorizare mai rapide și mai simple, a anunțat ieri Parlamentul European (PE).

În cadrul negocierilor cu Consiliul, deputații europeni au insistat ca Uniunea să pună un accent mai puternic pe producția și extinderea tipurilor de materiale care pot înlocui materiile prime strategice. Ei au convenit introducerea unor obiective pentru a încuraja extracția unei cantități cât mai mari de materii prime din deșeuri. Deputații au insistat și că trebuie simplificate procedurile birocratice impuse companiilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), potrivit unui comunicat de presă al legiuitorului european.

Parteneriate strategice cu țări terțe

Eurodeputații au evidențiat și că este important ca Uniunea să încheie parteneriate strategice cu țări terțe privind materiile prime critice, pentru a diversifica sursele de aprovizionare ale Uniunii, lucru de care ar beneficia toate părțile. Deputații au reușit să introducă măsuri care vor face posibile parteneriate pe termen lung, care vor asigura în țările partenere transferul de cunoștințe și de tehnologie, formarea și perfecționarea cunoștințelor pentru noi locuri de muncă, cu condiții de muncă și de remunerare mai bune, dar și tehnici de extracție și de procesare la cele mai înalte standarde ecologice.

Raportoarea Nicola BEER (Renew, Germania) a declarat:

„Această legislație reprezintă un cadru de politică industrială care va asigura o aprovizionare sustenabilă și sigură cu materii prime în Europa. Prin faptul că introducem stimulente economice în domenii specifice, ne asigurăm că investitorii privați beneficiază de siguranță în planificarea proiectelor. Introducem în acest scop puncte unice de contact pentru companii și proceduri simple și rapide de autorizare, cu termene clare pentru autoritățile naționale. Aceasta va îmbunătăți procedurile de extracție, procesare și reciclare în Europa.”

Legislația a fost adoptată cu 549 voturi pentru, 43 împotrivă și 24 abțineri. Ea trebuie să fie aprobată oficial de Consiliu înainte de a fi publicată în Jurnalul Oficial.

Mașinile electrice, panourile solare și telefoanele mobile conțin așa-numite „materii prime critice”, esențiale pentru tranziția verde și cea digitală ale Uniunii Europene. Pentru a asigura reziliența economică a Uniunii, dar și avansul său tehnologic și autonomia sa strategică, este extrem de important să garantăm aprovizionarea cu aceste materiale. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei și politica din ce în ce mai agresivă a Chinei în domeniile industriei și comerțului au ca efect, printre altele, transformarea cobaltului, a litiului și a altor materii prime într-un factor geopolitic.

Având în vedere tranziția la nivel global spre energii din surse regenerabile și digitalizarea economiilor și societăților, se preconizează că cererea pentru aceste materii prime strategice va crește rapid în următoarele decenii.

Conferinţa privind viitorul Europei

Legislaţia privind materiile prime critice reflectă o serie de propuneri din cadrul Conferinţei privind viitorul Europei, şi anume propunerile 5 (consum sustenabil, modalităţi de ambalare şi producţie) şi 7 (reducerea dependenţei UE de actori străini în ce priveşte sectoarele economice cu importanţă strategică). Aceste iniţiative se concentrează pe sustenabilitate, autonomie economică şi rezilienţa sectoarelor economice strategice, teme cheie dezbătute în cadrul Conferinţei.

Detalii suplimentare găsiți în comunicatul de presă al PE.

(Foto: Sediul PE, Strasbourg – sursa: NewsEnergy.ro)

ARTICOLE SIMILARE:

Industria net-zero: UE vrea să conducă în producția de tehnologii curate și locurile de muncă verzi

Raport AIE. Mineralele ar putea face electrificarea globală mai scumpă

Materiile prime critice: garantarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și durabile pentru viitorul verde și digital al UE