Skip to main content

România şi-a propus atingerea unei ţinte de cel puţin 30,7% pentru energia din surse regenerabile, din totalul consumului de energie, sub cea recomandată de UE de 34%, potrivit noului draft al Planului Naţional Integrat Energie şi Schimbări 2021-2030, lansat în dezbatere publică de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Acest obiectiv este în creştere de la 27,9%, cât îşi propusese iniţial ţara noastră.

  • Autorii Planului arată că UE are ca obiectiv reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puţin 40% până în 2030, comparativ cu 1990, un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030, îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 32,5% în 2030, precum şi interconectarea pieţei de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.

În consecinţă, pentru a garanta îndeplinirea acestor obiective, fiecare stat membru a fost obligat să transmită Comisiei Europene un Proiect al Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030, până la data de 31 decembrie 2018. Proiectele PNIESC stabilesc obiectivele şi contribuţiile naţionale la realizarea obiectivelor UE privind schimbările climatice.

România a transmis şi ea propriul proiect PNIESC la acea dată, cu propunerea unei ţinte de 27,9% pentru energia regenerabilă.

UE a cerut României o ţintă de 34%

Comisia Europeană a evaluat proiectele planurilor naţionale integrate privind energia şi clima. Analiza a cuprins nivelul de ambiţie al obiectivelor, ţintelor şi contribuţiilor menite să îndeplinească în mod colectiv obiectivele Uniunii Europene.

În special, au fost evaluate obiectivele Uniunii pentru 2030 în domeniul energiei din surse regenerabile şi al eficienţei energetice, precum şi nivelul de interconectivitate a reţelelor electrice spre care tind statele membre.

  • În urma analizei planurilor integrate transmise de către toate statele membre, a rezultat faptul că există un decalaj între obiectivele UE şi contribuţiile statelor membre în materie de energie din surse regenerabile şi eficienţă energetică: există o diferenţă între ţinta SRE de 32% asumată la nivelul UE şi cea rezultată conform acestor planuri, care se situează între 30,4% şi 31,9%.

În ceea ce priveşte cota de energie regenerabilă, Comisia Europeană a recomandat României să crească nivelul de ambiţie pentru 2030, până la o pondere a energiei din surse regenerabile de cel puţin 34%.

În consecinţă, nivelul de ambiţie cu privire la ponderea energieidin surse regenerabile a fost revizuit faţă de varianta actualizată a PNIESC, de la o cotă propusă iniţial de 27,9%, la o cotă de 30,7%.

Noul obiectiv a fost calculat, în principal, pe baza recomandării Comisiei de a alinia prognozele macroeconomice naţionale la cele ale „Raportului de îmbătrânire Proiecţii economice şi bugetare pentru cele 28 de state membre ale UE (2016- 2070)”, dar şi pe baza potenţialului tehnico-economic existent la nivelul României, în ceea ce priveşte investiţiile în capacităţi de producere a energiei electrice din SRE, corelat cu scoaterea din operare a capacităţilor pe cărbune.

6,9 GW în plus de energie verde

Astfel, pentru atingerea nivelului de ambiţie cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile de 30,7% în anul 2030, România va dezvolta capacităţi adiţionale de SRE de aproximativ 6,9 GW comparativ cu anul 2015.

Pentru realizarea acestei ţinte este necesară asigurarea unei finanţări corespunzătoare din partea UE în sensul asigurării unei adecvanţe corespunzătoare a reţelelor electrice, dar şi a flexibilităţii producerii de E-SRE prin instalarea de capacităţi de back up pe gaze naturale, capacităţi de stocare şi utilizarea de tehnici inteligente de management a reţelelor electrice.

România a ales să adopte o abordare prudentă cu privire la nivelul de ambiţie, ţinând cont de particularităţile naţionale şi necesarul de investiţii în SRE, atât pentru înlocuirea capacităţilor care ating durata maximă de operare cât şi pentru cele noi, în vederea atingerii ţintelor asumate în PNIESC, având în vedere că Regulamentul (UE) 2018/1999 stipulează faptul că în viitoarele revizuiri ale PNIESC ajustarea cotelor se poate face numai în sensul creşterii.

Politici noi pentru creşterea eficienţei şi reducerea consumului

Pentru atingerea obiectivelor SRE propuse, România va dezvolta o serie de politici şi măsuri menite deopotrivă să diminueze consumul de energie, dar şi să încurajeze utilizarea surselor SRE în sectoarele relevante – Încălzire & Răcire, Energie electrică şi Transporturi, maximizând sinergiile dintre diferitele acţiuni preconizate.

Reiterăm faptul că valoarea de 30,7% reprezintă limita minimă a ponderii energiei din resurse regenerabile, susţin reprezentanţii Guvernului român.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a menţionat faptul că România va trebui să îşi propună o reducere mai mare a consumurilor de energie primară şi finală până în anul 2030, pentru ca obiectivul de eficienţă energetică al Uniunii să fie atins.

Prin urmare, România ţinteşte un consum primar de energie de 32,3 Mtep, respectiv un consum final de energie de 25,7 Mtep, obţinând astfel economii de energie de 45,1%, raportate la consumul primar aferent anului 2030, respectiv de 40,4% pentru consumul final de energie, comparativ cu scenariul de referinţă PRIMES 2007.

Mai mult, pentru a se conforma obligaţiilor prevăzute la Art. 7 din Directiva privind eficienţa energetică, România trebuie să atingă o valoare cumulată a economiilor noi de energie echivalentă cu 10,12 Mtep în perioada 2021 – 2030.

Guvernul promite facilităţi noi pentru panourile fotovoltaice

O altă prevedere interesantă din noul PNIESC arată că, în urma unei analize detaliate, România a decis să elaboreze şi să implementeze măsuri şi politici alternative care să încurajeze economiile de energie, se mai arată în documentul menţionat.

  • În plus, un Proiect privind Strategia de Renovare pe Termen Lung a fost prezentat spre consultare publică, ce urmează a fi adoptat până în martie 2020 (scenariul actual de renovare prevede o eficienţă energetică şi economii de CO2 semnificative, precum şi noi facilităţi pentru instalaţii de producerea de SRE-E, majoritatea sub formă de panouri fotovoltaice pentru clădirile existente).

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri aşteaptă propuneri şi observaţii pe tema noului PNIESC până la data de 28 februarie.