Skip to main content

Comisia Europeană a propus ieri, 17 mai, o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE pentru industriile și sectoarele legate de oceane, mări și zone de coastă. Comunicarea stabilește o agendă detaliată pentru economia albastră durabilă, inclusiv prin măsuri precum dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore sau privind dezafectarea platformelor offshore, a anunțat instituția, într-un comunicat.

O economie albastră durabilă este esențială pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european și pentru asigurarea unei redresări verzi și favorabile incluziunii în urma pandemiei. Toate sectoarele economiei albastre, inclusiv pescuitul, acvacultura, turismul de coastă, transportul maritim, activitățile portuare și construcțiile navale, vor trebui să își reducă impactul asupra mediului și a climei.

Tranziția către o economie albastră durabilă necesită investiții în tehnologii inovatoare. Energia valurilor și energia maremotrică, producția de alge, dezvoltarea de unelte de pescuit inovatoare sau refacerea ecosistemelor marine vor crea noi locuri de muncă și întreprinderi verzi în economia albastră.

Comunicarea stabilește o agendă detaliată pentru ca economia albastră:

Să realizeze obiectivele de neutralitate climatică și de reducere la zero a poluării, în special prin dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore, prin decarbonizarea transportului maritim și prin ecologizarea porturilor. O combinație durabilă de energie oceanică, inclusiv energia eoliană, energia termică, energia valurilor și energia maremotrică ar putea genera un sfert din energia electrică a UE în 2050. Porturile sunt esențiale pentru conectivitatea și economia regiunilor și a țărilor din Europa și ar putea fi utilizate ca centre energetice.

Să facă posibilă trecerea la o economie circulară și să reducă poluarea — inclusiv prin standarde reînnoite pentru proiectarea uneltelor de pescuit, pentru reciclarea navelor și pentru dezafectarea platformelor offshore, precum și prin acțiuni de reducere a poluării cu materiale plastice și microplastice.

Să conserve biodiversitatea și să investească în natură – protejarea a 30% din zona maritimă a UE va inversa declinul biodiversității, va spori stocurile de pește, va contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la reziliența la acestea și va genera beneficii financiare și sociale semnificative.

Să sprijine adaptarea la schimbările climatice și reziliența zonelor costiere – activități de adaptare, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele costiere și protejarea litoralului împotriva riscului de eroziune și de inundații vor contribui la conservarea biodiversității și a peisajelor, aducând beneficii turismului și economiei costiere.

Să îmbunătățească gestionarea spațiului maritim – noul Forum albastru pentru utilizatorii mării în vederea coordonării unui dialog între operatorii offshore, părțile interesate și oamenii de știință care participă la activități de pescuit, acvacultură, transport maritim, turism, energii din surse regenerabile și alte activități va stimula schimburile de cooperare în vederea utilizării durabile a mediului marin.

  • Un raport referitor la punerea în aplicare a Directivei UE privind amenajarea spațiului maritim va fi publicat în 2022, în urma adoptării planurilor naționale de amenajare a spațiului maritim în martie 2021.

De asemenea, Comisia va continua să creeze condițiile pentru o economie albastră durabilă la nivel internațional, în conformitate cu Agenda privind guvernanța internațională a oceanelor.

4,5 milioane de locuri de muncă și peste 650 miliarde de euro din economia albastră

offshore - sursa: Pixabay

Sursa FOTO: Pixabay

Economia albastră a Uniunii Europene înglobează toate industriile și sectoarele legate de oceane, mări și zone de coastă, indiferent dacă acestea sunt localizate direct în mediul marin (de exemplu, transportul maritim, fructele de mare, producția de energie) sau pe uscat (de exemplu, porturi, șantiere navale, infrastructurile costiere).

  • Potrivit celui mai recent raport privind economia albastră, sectoarele tradiționale ale economiei albastre oferă 4,5 milioane de locuri de muncă directe și generează o cifră de afaceri de peste 650 de miliarde EUR.

Comunicarea de astăzi înlocuiește Comunicarea privind creșterea albastră din 2012. Directiva privind amenajarea spațiului maritim solicită tuturor statelor membre să își amenajeze în mod oficial spațiul maritim până în 2021.

Găsiți mai multe amănunte în comunicatul Comisiei Europene.

ARTICOLE SIMILARE:

Plan de acțiune al UE pentru reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului

Cincizeci de milioane de persoane în plus se confruntă cu riscuri legate de accesul la soluții de răcire

O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, adoptată astăzi

Băncile europene vor fi obligate să dezvăluie câte din creditele lor sunt „verzi”