Skip to main content

Comisia de Industrii din Camera Deputaților vrea să elimine din proiectul Legii offshore prevederile privind creditul fiscal și să mențină supraimpozitul asupra producției de gaze naturale. Dacă vor fi adoptate, aceste amendamente ar putea duce la amânarea luării unei decizii finale de investiții din partea companiilor care au licență de exploatare în Marea Neagră.

În forma adoptată de Senat, proiectul de „Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore” (Legea offshore) le garantează investitorilor stabilitatea cadrului fiscal și îi scutește pe aceștia de supraimpozitul asupra producției de gaze naturale.

„Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi de reglementările fiscale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi; începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.261/2013, cu modificările ulterioare, nu se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi”, se arată în Art 18 alin (1) al proiectului, în forma adoptată de Senat.

  • În varianta modificată de Comisia de Industrii – conform ultimei variante a proiectului obținute de NewsEnergy – este eliminată bucata privind exceptarea producătorilor offshore de la prevederile OG 6/2013 și OG 7/2013, păstrându-se doar prima parte, astfel: „Art.18, – (1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi de reglementările fiscale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

În vara anului trecut, Parlamentul a aprobat, tot în urma modificărilor făcute în Comisia de Industrii conduse de Iulian Iancu, proiectul de lege pentru aprobarea OG 7/2013, majorând cota de impozit pe veniturile suplimentare obținute de producătorii de gaze de la 60% la 80%, pentru prețurile care depășesc valoarea de 85 lei/MWh. Mai mult, această taxă, care inițial a fost introdusă doar pentru un an, dar prelungită ulterior cu încă un an, a devenit una permanentă.

Creditul fiscal, eliminat

  • De asemenea, Comisia de Industrii a eliminat Art 19, privitor la creditul fiscal acordat producătorilor offshore de gaze, ceea ce nu va mai garanta investitorilor că nu li se vor introduce taxe și impozite suplimentare pe parcursul derulării investiției, așa cum s-a întâmplat de altfel. Stabilitatea fiscală este extrem de importantă, în condițiile în care doar în faza de explorare ExxonMobil și OMV Petrom au investit în perimetrul Neptun Deep circa 1,5 miliarde de dolari, alte câteva miliarde urmând să fie investite în faza de producție. Ei nu sunt însă singurii titulari de acorduri de concesiune în Marea Neagră, iar Asociaţia Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (RBSTA) a cerut mereu stabilitate fiscală.

În varianta Senatului, creditul fiscal însemna că, în situația în care producătorilor li se vor percepe taxe și impozite suplimentare față de cele aflate în vigoare la data intrării în vigoare a legii, vor avea dreptul să deducă apoi sumele plătite suplimentar din impozitul pe profit sau din celelalte taxe și impozite datorate statului.

„În situaţia în care titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligaţi să plătească orice sume percepute de autorităţile publice în plus faţă de sumele care ar fi fost datorate în conformitate cu prezenta lege, aceştia vor fi îndreptăţiţi la un credit fiscal integral calculat anual pentru sumele suplimentare achitate; creditul fiscal va fi acordat sub forma unui drept de restituire la nivelul cheltuielilor sau costurilor pe care titularul le are prin plata sumelor suplimentare prevăzute în prezentul alineat”, se arată în Art 19 adoptat de Senat și anulat acum de Comisia de Industrii.

Alte amendamente

Două articole noi introduse în varianta discutată în Comisia de Industrii prevăd:

„Art. 27. – Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi care și-au îndeplinit programele de lucrări stabilite prin acordurile petroliere au dreptul la prelungirea duratei acestora cu până la 15 ani prin semnarea unui act adițional aprobat prin hotărâre de Guvern.

Art. 28. – Prin prezenta lege se înființează un compartiment de specialitate în cadrul Ministerului Energiei cu atribuții în domeniul operațiunilor petroliere offshore prevăzute în prezenta lege. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Energiei va aduce la îndeplinire prevederile acesteia prin emiterea unui ordin de modificare a regulamentului de organizare și funcționare în mod corespunzător”.

De asemenea, au mai fost făcute amendamente referitoare la regimul construcțiilor. Astfel, „prin derogare de la prevederile art.6 din Legea nr. 597/2001, cu modificările si completările ulterioare, lucrările pot începe şi/sau se pot realiza pe tot parcursul anului. Se interzice amplasarea pe plajă a utilajelor necesare realizării lucrărilor”. O altă măsură care ar putea îngreuna lucrările este introducerea unui nou aviz obligatoriu de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) pentru lucrările efectuate în perimetrele altor titulari. ANRM ar fi obligată să dea avizul în 15 zile.

Săptămâna viitoare ar putea fi aprobată legea

  • Potrivit informațiilor obținute de NewsEnergy, Comisia de Industrii va organiza o ședință pentru finalizarea proiectului legislativ privind operațiunile offshore în data de 18 aprilie, astfel încât să poată fi trimis în plenul Camerei Deputaților, for decizional, și supus votului acestuia pe 19 iunie. Companiile Exxon, OMV Petrom, dar și Black Sea Oil&Gas, care au trecut deja de etapa de explorare în Marea Neagră, sunt presate de lipsa unui cadru legislativ, în condițiile în care în această toamnă vor să ia decizia finală de investiții.

Potrivit unor declarații oficiale ale reprezentanților ANRM, în Marea Neagră se află rezerve indentificate acum de circa 200 miliarde metri cubi. Aceste cantități ne-ar putea asigura independența în aprovizionarea cu gaze naturale a țării.

(Sursa foto: Pixabay)

RECOMANDĂRI:

Parlamentul a decis: 50% din producția de gaze, obligatoriu la bursă, însă cu o „portiță”!

Parlamentul a aprobat JAFUL TOTAL asupra celor mai valoroase companii energetice

Expertul în deșeuri de la Oil Terminal a primit încă două funcții-cheie în domeniul gazelor naturale

Bruxelles, iertător cu Gazprom. Sfârșitul solidarității europene

Analistul Vladimir Socor: Regiunea Mării Negre, un laborator de experimente pentru Rusia

ANALIZĂ. Securitate energetică sau dependență de Rusia? Trei erori grave ale statului român