Skip to main content

Emisiile de poluanți atmosferici și gaze cu efect de seră provenite de la mari situri industriale din Europa au costat societatea între 277 și 433 miliarde euro, în 2017, potrivit unei analize a Agenției Europene de Mediu (European Environment Agency – EEA), ce a fost publicată recent. Acordul Verde european și planul de acțiune Zero poluare sunt oportunități de îmbunătățire a situației.

Briefingul EEA „Contabilizarea costurilor poluării industriale” estimează daunele cauzate de sectorul industrial european, pe baza datelor privind emisiile din Registrul european al emisiilor și transferurilor de poluanți (E-PRTR). Analiza face parte din activitățile desfășurate de SEE pentru evaluarea impactului poluării aerului în Europa și arată că, în ciuda progreselor semnificative în reducerea impactului asupra mediului și al climei, costurile societale ale poluării aerului industrial rămân ridicate.

În total, se estimează că poluarea aerului și gazele cu efect de seră emise de pe amplasamentele industriale mari din Europa au costat între 277 și 433 miliarde EUR societatea. Acest lucru este echivalent cu aproximativ 2-3% din PIB-ul UE și este mai mare decât producția economică totală a multor state membre individuale din acel an, notează briefingul EEA.

Mai mult, informarea EEA arată că un număr relativ mic de facilități continuă să fie responsabile pentru majoritatea costurilor externe cuantificate. Doar 211 de locații (din cele 11 655 de instalații care raportează emisiile de poluanți incluși în E-PRTR în 2017) au cauzat 50% din costurile de daune agregate legate de principalii poluanți atmosferici și gaze cu efect de seră.

Sursa: https://www.eea.europa.eu/highlights/industrial-air-pollution-in-europe

Centralele termice – care funcționează în cea mai mare parte pe cărbune – cauzează cel mai mare prejudiciu sănătății oamenilor și mediului: 24 dintre primele 30 de instalații poluante sunt centrale termice.

Citiți mai multe AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

Plan de acțiune al UE pentru reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului

Agenția Europeană de Mediu: Calitatea scăzută a mediului contribuie la 13% din numărul deceselor