Skip to main content

Grupul Electrica a obținut anul trecut un profit net consolidat de 207 milioane lei, cu 71% mai mare față de valoarea bugetată, dar cu 10,3% mai mic față de 2018, pe baza situațiilor financiare consolidate auditate.

  • Dividendul brut propus acționarilor este de 0,7248 RON/acțiune, corespunzător unui randament al dividendului de 7,18%
Corina Popescu (sursa foto: Facebook)

Corina Popescu (sursa foto: Facebook)

Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în anul 2019, s-au ridicat la valoarea de 6.440 milioane lei, reprezentând o creștere cu 11,5% față de anul 2018. Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 19,4%, în contextul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice cu 7,6% și a creșterii cantității furnizate cu 8,3% pe piața cu amănuntul, a dezvoltării activității de furnizare de gaze naturale și a creșterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

„După cum știm cu toții deja, anul 2019 a fost unul foarte dificil, plin de provocări pentru industria energetică și nu numai. 2019 a marcat și începutul unei noi perioade de reglementare, care a adus schimbări importante. Modificările semnificative ale cadrului legislativ și de reglementare au avut efecte vizibile asupra afacerii, iar costurile cu achiziția de energie electrică au crescut cu aproximativ 25%”, a declarat Corina Popescu, Director General Electrica SA, într-un comunicat de presă.

Profitul, distribuit integral sub formă de dividende

În anul 2019, Electrica SA a obținut un profit net individual de 258 milioane RON, în creștere cu 31,9% față de valoarea bugetată pentru 2019, respectiv cu 13,5% mai mic comparativ cu nivelul anului 2018, în baza situațiilor financiare individuale auditate.

Consiliul de Administrație al Electrica SA a avizat și va înainta spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 29 aprilie 2019, propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,7248 RON/acțiune din profitul individual al anului 2019.

Valoarea totală brută a dividendelor este de 246,1 milioane RON, corespunzător unui procent de 100% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilită pe baza situațiilor financiare individuale auditate ale Electrica S.A. pentru anul 2019.

Mai multe informații despre rezultatele financiare ale Grupului Electrica în anul 2019 puteți găsi la acest link: https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/situatiile-financiare-pentru-2019/.

Propunerea de buget pentru 2020

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, programată să aibă loc pe data de 29 aprilie 2020, propunerea de buget pentru anul 2020.

Astfel, profitul net individual bugetat pentru anul 2020 este de 261 milioane lei, iar profitul net bugetat la nivel consolidat este de 384 milioane lei. Rezultatul bugetat pentru anul 2020, în creștere comparativ cu anul anterior, este generat, în principal, de evoluția estimată pentru segmentul de furnizare, precum și de impactul anticipat al unor elemente nerecurente la nivelul veniturilor din reluări de provizioane.