Skip to main content

Consiliul UE a adoptat marți, 25 iulie, Directiva privind eficiența energetică, în formă revizuită pentru a reflecta prevederile pachetului „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55), precum și planul REPowerEU. Directiva prevede noi norme ce vizează reducerea consumului final de energie la nivelul UE cu 11,7% în 2030. Statele membre vor beneficia de flexibilitate în atingerea obiectivului.

Forma finală a Directivei reformate privind eficiența energetică, un act legislativ esențial pentru tranziția energetică și care va contribui la combaterea schimbărilor climatice și la consolidarea securității energetice, fusese aprobată de Parlamentul European în sesiune plenară pe 11 iulie 2023.

Obiectiv principal

Potrivit prevederilor cuprinse în Directiva privind eficiența energetică revizuită, statele membre vor asigura în mod colectiv o reducere a consumului final de energie cu cel puțin 11,7% în 2030, comparativ cu previziunile privind consumul de energie pentru 2030 efectuate în 2020. Aceasta înseamnă o limită superioară a consumului final de energie al UE de 763 de milioane de tone echivalent petrol și de 993 de milioane de tone echivalent petrol pentru consumul primar, arată Consiliul, într-un comunicat de presă.

  • Limita de consum pentru consumul final va fi obligatorie pentru statele membre în mod colectiv, în timp ce obiectivul privind consumul de energie primară va fi orientativ.

Consumul final de energie reprezintă energia consumată de utilizatorii finali, în timp ce consumul de energie primară include, de asemenea, cuantumul utilizat pentru producerea și furnizarea de energie.

Contribuții naționale și reducerea decalajelor

Toate statele membre vor contribui la atingerea obiectivului general al UE. Acestea vor stabili contribuții și traiectorii naționale orientative în vederea atingerii obiectivului în planurile lor naționale integrate privind energia și clima (PNEC). Proiectele de PNEC actualizate trebuiau depuse în iunie 2023, iar planurile finale vor trebui depuse în 2024.

Formula pentru calcularea contribuțiilor naționale în vederea atingerii obiectivului (definită în anexa I la propunere) va fi orientativă, cu posibilitatea de a se abate de la aceasta cu 2,5%.

Comisia va calcula dacă toate contribuțiile însumează obiectivul de 11,7% și, în caz contrar, va emite corecții ale contribuțiilor naționale care sunt mai mici decât ar fi fost în cazul utilizării formulei (așa-numitul mecanism de reducere a decalajelor).

Economii de energie

Obiectivul anual privind economiile de energie pentru consumul final de energie va crește treptat din 2024 până în 2030. Statele membre vor asigura noi economii anuale de 1,49% din consumul final de energie, în medie, în această perioadă, ajungând treptat la 1,9% la 31 decembrie 2030.

Statele membre pot include, în calcularea obiectivului, economiile de energie realizate prin măsuri de politică în temeiul Directivei actuale și al celei revizuite privind performanța energetică a clădirilor, măsurile care decurg din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (pentru instalații, clădiri și transporturi) și măsurile de urgență în domeniul energiei.

Rolul de lider prin puterea exemplului al sectorului public

Noile norme instituie o obligație specifică pentru sectorul public de a realiza o reducere anuală a consumului de energie de 1,9%, care poate exclude transportul public și forțele armate. În plus, statelor membre li se impune să renoveze anual cel puțin 3% din suprafața totală a clădirilor deținute de organele administrației publice.

Etapele următoare

Directiva a fost adoptată formal. În prezent, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Context

Propunerea de revizuire a Directivei privind eficiența energetică, împreună cu alte propuneri, abordează aspectele energetice ale tranziției climatice a UE în cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”. Comisia a prezentat pachetul „Pregătiți pentru 55” la 14 iulie 2021. Acest pachet vizează alinierea cadrului legislativ al UE privind clima și energia la obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050 și la obiectivul acesteia de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990. Pachetul constă într-o serie de propuneri strâns corelate, fie de modificare a unor acte legislative existente, fie de introducere a unor noi inițiative într-o serie de domenii de politică și sectoare economice.

În plus, ca parte a planului REPowerEU, Comisia a propus, la 18 mai 2022, o serie de modificări specifice suplimentare la Directiva privind eficiența energetică pentru a reflecta schimbările recente din peisajul energetic. Elementele propunerii au fost integrate în procesul de negociere interinstituțională dintre Consiliu și Parlament.

Actuala Directivă privind eficiența energetică, în vigoare din decembrie 2018, stabilește un obiectiv de reducere atât a consumului de energie primară, cât și a consumului final de energie cu 32,5% până în 2030 la nivelul UE, comparativ cu previziunile privind consumul de energie pentru 2030 realizate în 2007, mai arată Consiliul. Detalii, AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

România Eficientă // Impactul schimbărilor climatice asupra clădirilor și opțiuni de adaptare

Ținte mai mari de eficiență energetică în UE. Eurodeputat: „Criza energetică nu s-a încheiat”

România Eficientă // „Doza de energie”: Lecții ușoare și rapide despre consumul eficient al energiei