Skip to main content

Ministerul Energiei a lansat vineri două apeluri de proiecte în cadrul Fondului pentru Modernizare – Program cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Valoarea totală a acestora este de 815 milioane euro.

Apelul de proiecte privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum este apel competitiv procedură de ofertare concurenţială, bazat pe 2 criterii de selecție. Proiectele urmează a fi depuse în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, între:

25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Activități finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

  1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
  2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv)
  3. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW)
  4. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
  • Bugetul total estimat este echivalentul în lei al sumei de 415.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru Modernizare.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: “Continuăm eforturile pentru atingerea obiectivelor de tranziție către energie verde. Prin aceste apeluri, Ministerul Energiei își reafirmă susținerea pentru dezvoltarea de noi capacități de producție din surse regenerabile. În plus, susținem autoconsumul din energie verde și stocarea. Valoarea totala a investițiilor va depăși 2 miliarde de euro: locuri de muncă, dezvoltare, prețuri mai mici la facturi pentru români și companii.”

Documentele finale aferente apelului de proiecte, respectiv Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate la adresa de internet: https://energie.gov.ro/anunt-privind-lansarea-apelului-de-proiecte-in-cadrul-fondului-pentru-modernizare-program-cheie-nr-1-surse-regenerabile-de-energie-si-stocarea-energiei-sprijinirea-investitiilor-in-noi-capacitat/

Cel de-al doilea apel se referă la sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru proiecte privind societăți și regii autonome, a explicat Ministerul Energiei.

Apelul de proiecte este un apel competitiv bazat pe procedură de ofertare concurenţială, având la bază 2 criterii de selecție. Proiectele urmează a fi depuse în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, între:

25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Activități finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurențială, vor fi putea primi finanțare nerambursabilă proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

  1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
  2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
  3. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru Modernizare.

Documentele finale aferente apelului de proiecte, respectiv Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate la adresa de internet: https://energie.gov.ro/anunt-privind-lansarea-apelului-de-proiecte-in-cadrul-fondului-pentru-modernizare-program-cheie-nr-1-surse-regenerabile-de-energie-si-stocarea-energiei-sprijinirea-investitiilor-in-noi-capacitat/  

(Sursa foto: Pixabay.com)

ARTICOLE SIMILARE:

RPIA și RWEA: Mecanismul CfD va stimula investițiile

Monsson a inaugurat în Constanța cea mai mare baterie de stocare a energiei instalată și produsă în România

ORSE: România va putea investi 6 miliarde de euro pentru reducerea sărăciei energetice și de transport

Electric Up 2: IMM-urile pot accesa fonduri de până la 150.000 euro