Skip to main content

Asociația „Romanian Photovoltaic Industry Association” (RPIA) și Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA), reprezentând producători, dezvoltatori și prestatori de servicii și echipamente din sectorul energiei regenerabile, cu o putere totală instalată de peste 5 GW, au salutat lansarea Contractelor pentru Diferență (CfD). În opinia acestora, acesta este singurul mecanism de sprijin care, conceput și implementat în concordanță cu reglementările europene, protejează atât consumatorii finali, cât și investitorii de volatilitatea pieței.

Iată, mai jos, poziția comună RPIA și RWEA, transmisă printr-un comunicat de presă:

„Sectorul energetic național și cel european trec printr-o transformare accelerată ca urmare a crizei energetice ocazionate de pandemia de COVID-19 și de invazia Rusiei în Ucraina, care a condus la o creștere fulminantă a prețurilor și a determinat o reorientare către tehnologiile curate.  În acest nou context strategic, în care asigurarea implementării rapide și eficiente a surselor regenerabile a devenit prioritară, sunt necesare politici, măsuri și mecanisme care să susțină obiectivele de tranziție.

CfD-urile au un rol esențial în atingerea acestor ținte, ca urmare a faptului că protejează consumatorii și investitorii de volatilitatea economică și politică, reducând astfel costul capitalului și stimulând investițiile datorită stabilității veniturilor pe termen lung. Pentru România, o piață cu un potențial incontestabil, dar cu un cadru de reglementare impredictibil, acest mecanism este esențial pentru a crește gradul de încredere al tuturor actorilor implicați.

În contextul noului obiectiv european privitor la energia din surse regenerabile (SRE) de 42,5%, care pentru țara noastră ar înseamnă o creștere a ponderii SRE la peste 40% (11,1 GW fotovoltaic și 11,4 GW eolian), cei 5 GW în proiecte fotovoltaice și eoliene CfD contribuie substanțial la atingerea țintelor naționale. Pe lângă impactul direct asupra mixului energetic, susținerea dezvoltării tehnologiilor curate are beneficii socio-economice considerabile, dat fiind că fiecare 1 euro investit aduce un aport la economie de 1,3 euro, iar fiecare 1 milion de euro creează 6,1 locuri de muncă. În acest sens, pentru România, mecanismul CfD susține atingerea țintelor privind energia SRE, stimulează investițiile și crește gradul de atractivitate al pieței, protejând concomitent consumatorul final”.

De asemenea, asociațiile RPIA și RWEA atenționează că pentru ca mecanismul să aibă efectul scontat, este necesar un cadru clar și transparent, care să abordeze în mod corespunzător riscurile legate de investițiile pe termen lung și care să asigure predictibilitate, condiții fundamentale de asigurare a finanțării necesare construirii proiectelor ce vor intra sub incidența acestui mecanism.

Subvenții de 3 miliarde de euro pentru CfD din Fondul pentru Modernizare

Pe 4 aprilie, Guvernul a adoptat Hotărârea care stabilește cadrul general de funcționare a mecanismului Contractelor pentru Diferență. Potrivit datelor comunicate de Ministerul Energiei, acesta asigură un ajutor financiar de operare pentru capacitățile de producere de energie electrică cu emisii reduse de carbon. Tehnologiile eligibile de producție a energiei electrice sunt cele care utilizează:

  1. resurse eoliene onshore;
  2. resurse eoliene offshore;
  3. resurse solare fotovoltaice;
  4. resurse hidro;
  5. resurse nucleare;
  6. hidrogen;
  7. stocarea energiei;

În baza mecanismului CfD, se acordă ajutor de exploatare pentru operarea unor capacități de producție energie electrică. Acordarea acestui tip de ajutor de operare se realizează fie în baza unor scheme de ajutor de stat, fie în baza unui ajutor de stat ad-hoc, notificate și aprobate de către DG Competition.

Ajutorul de operare este acordat prin intermediul plăților pentru diferență pentru energia produsă, măsurată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național, care face obiectul contractului CfD, de către Contrapartea CfD (OPCOM) către beneficiarul CfD, în situația în care prețul de referință este mai mic decât prețul de exercitare licitat sau de către beneficiar către Contrapartea CfD, în situațiile în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare.

În cazul schemelor de tip CfD, prețul de exercitare pentru un contract este determinat prin licitație, iar în cazul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, prețul de exercitare este determinat prin negociere.

Orice schemă de tip CfD sau ajutor de stat CfD ad-hoc și orice contract CfD aferent se supune autorizării și face obiectul deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Contractele pentru diferență sunt utilizate cu succes în toate economiile avansate, pentru că ele oferă un cadru de investiții predictibil, transparent și competitiv. Mai mult, prin efortul comun al echipelor implicate, România devine prima țară din UE care reușește să acceseze bani din Fondul pentru Modernizare pentru a susține schema contractelor pentru diferență, o sumă record de 3 miliarde de euro. Ne dorim o primă licitație de succes pentru primele contracte pentru diferență: 1000 MW capacități de producție a energiei solare, respectiv 1000 MW pentru energie eoliană. Toate procedurile se vor desfășura în perioada mai-august a.c., cu semnarea contractelor – jalon în PNRR – prognozată pentru septembrie 2024”.

Bugetul total estimat al schemei este de 3.000.000.000 de euro și este asigurat din Fondul pentru Modernizare. În cazul epuizării prognozate sau efective a resurselor financiare alocate din Fondul de modernizare, Ministerul Energiei va identifica modalități de acoperire al deficitului CfD si va notifica Comisiei orice modificare a ajutorului existent, a mai arătat instituția.

(Sursa foto: Pixabay.com)

CITEȘTE ȘI:

Contracte pentru Diferență (CfD): Ministerul Energiei a publicat proiectul de HG pentru implementarea lor

AFEER: Competiţia în piaţa de furnizare a energiei s-a redus drastic

Guvernele UE se angajează să ia măsuri urgente pentru a susține energia eoliană