Skip to main content

Ministerul Energiei a lansat astăzi, 25 aprilie 2024, două apeluri de proiecte cu finanțare din Fondul pentru Modernizare. Apelurile sunt destinate societăților comerciale și regiilor autonome și vizează sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoliene, solare și hidro). Bugetul total disponibil este de 815 milioane euro, iar din această sumă 560 milioane de euro sunt pentru energie solară, 130 milioane de euro pentru energie eoliană, iar 120 milione de euro – pentru energie din surse hidro.

Finanțarea proiectelor depuse în cadrul celor două apeluri se realizează din Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, a transmis Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Proiectele pot fi depuse până la data limită de 23 iulie 2024, ora 17,00 (data închiderii celor două apeluri) în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/.

Cele două apeluri de proiecte vizează sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile (eoliene, solare și hidro) pentru autoconsum și pentru producție, după cum urmează:

  1. Apelul de proiecte competitiv bazat pe procedură de ofertare concurenţială care vizează Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, având un buget total de 415.000.000 euro și prin care se finanțează următoarele activități:
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu o alocare bugetară de 30.000.000 euro
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv), cu o alocare bugetară de 216.000.000 euro
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW), cu o alocare bugetară de 144.000.000 euro
  • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro, cu o alocare bugetară de 25.000.000 euro

Informațiile necesare în vederea depunerii proiectelor în cadrul acestui apel, inclusiv Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate la adresa de internet: https://energie.gov.ro/anunt-privind-lansarea-apelului-de-proiecte-in-cadrul-fondului-pentru-modernizare-program-cheie-nr-1-surse-regenerabile-de-energie-si-stocarea-energiei-sprijinirea-investitiilor-in-noi-capacitat/.

  1. Apelul de proiecte competitiv bazat pe procedură de ofertare concurenţială care vizează Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru producție, având un buget total de 400.000.000 euro și prin care se finațează următoarele activități:
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu o alocare bugetară de 100.000.000 euro
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv), cu o alocare bugetară de 120.000.000 euro
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW), cu o alocare bugetară de 80.000.000 euro
  • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro, cu o alocare bugetară de 100.000.000 euro.

Informațiile necesare în vederea depunerii proiectelor în cadrul acestui apel, inclusiv Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate la adresa de internet: https://energie.gov.ro/anunt-privind-lansarea-apelului-de-proiecte-in-cadrul-fondului-pentru-modernizare-program-cheie-nr-1-surse-regenerabile-de-energie-si-stocarea-energiei-sprijinirea-investitiilor-in-noi-capacitati/.

(sursa foto: Pixabay.com)

CITEȘTE ȘI:

Fondul pentru Modernizare: Bani pentru cogenerare de înaltă eficienţă și termoficare