Skip to main content

Astăzi va avea loc lansarea apelului aferent ghidului CHP pentru accesarea a 361 milioane euro din Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficiență și Modernizarea Rețelelor de Termoficare. Totodată, Ministerul Energiei organizează la sediul instituţiei, conferinţa de semnare a trei contracte de finanţare pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare prin Fondul pentru Modernizare, pentru municipiile Craiova, Constanţa şi Cluj-Napoca. La ceremonia de parafare a acestor contracte va fi prezent ministrul Energiei, Sebastian Burduja. 

Cele trei contracte de finanţare fac parte din apelul aferent Programului – cheie 5 – Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare.

Valoarea totală a proiectelor depăşeşte 957,77 milioane de lei (192,48 milioane de euro), din care finanţarea din Fondul pentru Modernizare depăşeşte 693 milioane lei (139 milioane euro).

Ghidul pentru finanțare. Bugetul total alocat apelului: 361.950.000 euro

Pe 28 mai, Ministerul Energiei a publicat pe site-ul energie.gov.ro, secțiunea „Finanțări europene”, ghidul pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate prin Fondul pentru Modernizare.

Ghidul este aferent schemei de ajutor de stat promovată prin Ordinului ministrului energiei nr. 542/2024 și finanțează dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate.

Ghidul are ca obiectiv atingerea țintelor naționale privind modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență, precum și modernizarea rețelelor de termoficare și este a doua lansare după ghidul de rețele, care a fost promovat la începutul acestui an.

Ghidul conține criteriile de eligibilitate pentru proiectele care vizează realizarea instalațiilor în cogenerare de înaltă eficiență, contribuind la creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de carbon​, prin punerea în funcțiune de noi instalații care reduce consumul de energie primară provenită din combustibil fosil.

Beneficiarii eligibili: a) întreprinderile care produc energie electrică și termică în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate: întreprinderi mari, mijlocii sau mici; b) unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativteritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare.

Bugetul total alocat apelului: 361.950.000 euro, cu un numărul de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este estimat la 9, cu încadrarea în limita bugetului alocat.

Costurile eligibile: stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv costurile de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele aferente proiectului din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absența ajutorului, pentru scenariul de referință.

Valoarea ajutorului de stat: 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanțare), care trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.

Deficitul de finanțare și intensitatea ajutorului variază în funcție de ipotezele parametrilor-cheie, cum ar fi veniturile și costurile prognozate. Furnizorul ajutorului de stat va monitoriza ajutorul acordat în conformitate cu prevederile acestei scheme de ajutor de stat pentru a nu fi depășită intensitatea maximă admisă de 100% din deficitul de finanțare.

Astfel, Solicitanții de ajutor de stat vor explica în cadrul Cererii de finanțare ce s-ar întâmpla în absența ajutorului, și anume situația în care investițiile propuse prin proiect nu s-ar realiza, care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.

Ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiții în sisteme de termoficare și răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ și respectă principiul demarării lucrărilor.

Informațiile sunt disponibile pe site-ul Ministerului Energiei, AICI.

UPDATE: Ghidul solicitantului pote fi accesat AICI.

CITEȘTE ȘI:

Fondul pentru Modernizare: 815 milioane euro pentru regenerabile și stocare