Skip to main content

Într-o scrisoare transmisă prim-ministrului Nicolae Ciucă, ministrului Energiei, Virgil Popescu, și președintelui ANRE, Dumitru Chiriță, membrii Asociației Furnizorilor de Energie din România – AFEER își exprimă îngrijorarea profundă privind viitorul furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, într-un demers ce se constituie într-un apel de maximă urgență, susținut de membrii asociației, care reclamă mari probleme de ordin financiar. AFEER solicită sprijinul premierului României, Nicolae Ciucă, deblocarea urgentă a procesului de decontare și plată a sumelor datorate furnizorilor, în condițiile în care plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale este suportată de către furnizori de peste jumătate de an.

  • Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: ”Ne așteptăm ca în viitorul apropiat o serie de furnizori să își înceteze activitatea.”

AFEER transmite, într-un comunicat de presă, că după 7 luni de la intrarea în vigoare a prevederilor privind compensarea, exceptarea și plafonarea prețurilor la energie (electrică și gaze naturale), unele dintre instituțiile statului român continuă să nu respecte legislația, ceea ce afectează extrem de grav activitatea furnizorilor, cu efecte negative pe întreg lanțul energetic, de la producător la consumator.

Iată ce a mai transmis AFEER în comunicatul de presă:

În contextul creșterilor explozive ale prețurilor la energie electrică și gaze naturale, AFEER a considerat, încă de la începutul crizei energetice, că măsuri pentru sprijinirea consumatorilor atât casnici, cât și noncasnici sunt absolut necesare.

Asociația a atenționat că legislația prin care se introduc aceste măsuri trebuie să fie clară, cu termene, responsabilitati și penalități bine definite pentru toate părțile implicate, astfel încât să poată fi aplicată fără a induce pierderi furnizorilor și fără a afecta companiile din energie!

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, statul român a aprobat o legislație prin care, într-o primă fază, exceptarea, compensarea și plafonarea prețurilor sunt suportate de către furnizori, pentru ca, în etapa a doua, prin decontarea acestor cheltuieli către furnizori, efortul financiar să fie preluat la buget.

Astfel, furnizorii cumpără din piață energie electrică și gaze naturale la prețurile pieței și emit facturile către consumatori la prețurile din contracte, dar încasează de la aceștia doar sumele care rezultă după aplicarea compensărilor și plafonărilor. Facturile conțin, pe lângă prețul efectiv al energiei, și costurile de transport, de distribuție, sumele aferente programelor de promovare a energiei regenerabile și a cogenărării de înaltă eficiență (certificatele verzi și bonusul de cogenerare), precum și accizele și TVA-ul către bugetul de stat.

Prețul final al energiei electrice este limitat în prezent, prin legislația în vigoare, la valori între 0,68 lei/kWh și 1 leu/kWh, iar la gaze naturale – între 0,31 lei kWh și 0,37 lei/kWh. Astfel, deși furnizorii încasează doar aceste prețuri minimale, sunt nevoiți să plătească sumele întregi către producătorii de energie (energia electrică și gazele naturale, inclusiv certificatele verzi și bonusul de cogenerare), tarifele de transport și distribuție, precum și taxele către stat (accize și TVA).

Cadrul de reglementare referitor la măsurile de sprijin al consumatorilor a prevăzut la început (noiembrie 2021 – ianuarie 2022) aplicarea plafonării numai pentru consumatorii casnici, ulterior aceasta fiind aplicată și în cazul consumatorilor noncasnici, fapt ce face ca cea mai importantă componentă a schemei de ajutor introdusă prin legislație să o reprezinte plafonarea prețurilor.

Chiar dacă au făcut față cu greu acestei presiuni suplimentare, prin eforturi financiare proprii sau susținute fie de către acționari, fie prin împrumuturi bancare, furnizorii și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau prin aplicarea legislației. Din păcate, unele instituții ale statului nu-și îndeplinesc responsabilitățile ce le revin în conformitate cu legislația incidentă!

Procesul de decontare aferent compensării facturilor de energie ale consumatorilor casnici, proces desfășurat prin Ministerul Muncii și ANPIS, este complet funcțional, decontările fiind realizate la termenele prevăzute în legislație. Dar sumele aferente compensării reprezintă doar o mică parte din schema de ajutor introdusă prin OUG 118/2021.

Din păcate, după 7 luni de la intrarea in vigoare a primei legislații în această privință, procesul de realizare a decontării sumelor aferente plafonării încă nu funcționează!

Se anunță insolvențe în rândul furnizorilor, cu potențial efect de domino

”Sumele necesare acoperirii diferențelor rezultate din aplicarea plafonărilor sunt foarte mari, până acum fiind suportate integral din fondurile proprii ale furnizorilor sau acționarilor acestora și din credite bancare angajate de către aceștia. Amânarea plății acestor sume către furnizori va avea un impact semnificativ asupra întregului sistem energetic, cu consecințe majore în întreaga piață de energie electrică și gaze naturale, din cauza imposibilității furnizorilor de a realiza plățile în amonte, respectiv către producători și către operatorii de transport și distribuție, dar și către bugetul de stat. Având în vedere că băncile, prin depășirea expunerilor, sunt din ce în ce mai reticente în a împrumuta furnizorii, ne așteptăm ca în viitorul apropiat o serie de furnizori să își înceteze activitatea”, declară domnul Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

Atragem atenția că dispariția oricărui furnizor ar putea provoca un risc la fel de mare și pentru ceilalți participanți la piață, prin întreruperea plăților pe lanțul comercial. Clienții furnizorului care își încetează activitatea ar trebui preluați în portofoliul furnizorului de ultimă instanță de la acel moment, ceea ce implică atât prețuri posibil mai mari pentru clienții respectivi, cât și o presiune suplimentară pentru furnizorul de ultimă instanță. În situația încetării activității mai multor furnizori într-un interval scurt de timp, putem asista la un efect de domino, în care nici furnizorii de ultimă instanță, în succesiunea lor conform listei definite lunar de ANRE, să nu poată acoperi întregul necesar de consum al noilor clienți, fie din indisponibilitatea cantităților pentru achiziție (lichiditate scăzută), fie din rațiuni financiare. De asemenea, expunerea mare a băncilor în domeniul energiei duce la dificultăți majore în finanțarea noilor investiții, numărul potențialilor semnatari de Investment PPA scăzând considerabil.

Soluții propuse pentru reducerea presiunii din piața de energie

probleme, solutii - sursa: Pixabay

În aceste condiții, AFEER propune următoarele măsuri, a caror implementare urgentă ar reduce presiunea la care este expusă piața de energie:

– datoriile statului către furnizori să fie compensate cu obligațiile de plată ale furnizorilor către bugetul de stat;

neaplicarea penalităților pentru sumele plătite către bugetul de stat cu întârziere de către furnizori, acestea urmând a fi calculate de la data încasării sumelor decontate de Ministerul Energiei;

– garantarea de către stat a creditelor furnizorilor de energie până în momentul decontării complete a sumelor datorate;

modificarea procedurii de decontare, în sensul că, în cazul unor neconcordanțe între sumele transmise de furnizor și cele constatate de autorități, să se deconteze sumele asupra cărora nu există obiecțiuni, urmând ca acelea ce necesită verificări suplimentare să facă obiectul reconcilierii ulterioare.

”Având în vedere această situație extrem de gravă în care se află furnizorii și întregul sistem energetic, solicităm prim-ministrului Nicolae Ciucă, ministrului Energiei Virgil Popescu, președintelui ANRE Dumitru Chiriță, deblocarea urgentă a procesului de decontare și plată a sumelor datorate”, afirmă Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

De asemenea, AFEER a informat,  solicitând sprijin pentru rezolvarea acestei situații, înainte de a fi prea târziu, pe Președintele României și pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, pentru a conștientiza – cu toții –  impactul pe care nerealizarea decontării plafonărilor îl poate avea asupra întregii activități de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, precum și asupra consumatorilor.

Despre AFEER

Asociaţia Furnizorilor de Energie din România – AFEER, înfiinţată în anul 2006, cuprinde, în prezent, un număr de 37 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică și/sau de gaze naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 90% din consumul final de electricitate și 65% din consumul final de gaze naturale.