Skip to main content

Comisia Europeană a prezentat joi, 16 martie, Actul privind industria net-zero pentru a extinde producția de tehnologii curate în UE și pentru a se asigura că Uniunea este bine echipată pentru tranziția către energie curată. Această inițiativă a fost anunțată de președintele von der Leyen ca parte a Planului Industrial Green Deal.

Actul va consolida rezistența și competitivitatea producției de tehnologii net-zero în UE și va face sistemul energetic european mai sigur și mai durabil. Va crea condiții mai bune pentru a înființa proiecte net-zero în Europa și pentru a atrage investiții, astfel încât capacitatea globală strategică de producție a tehnologiilor net-zero a Uniunii să se apropie sau să atingă cel puțin 40% din nevoile Uniunii până în 2030. Acest lucru va accelera progresul către obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2030 și tranziția către neutralitatea climatică, stimulând în același timp competitivitatea industriei UE, creând locuri de muncă de calitate și sprijinind eforturile UE de a deveni independentă din punct de vedere energetic.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„Avem nevoie de un mediu de reglementare care să ne permită să intensificăm rapid tranziția către energie curată. Actul Industria Net-Zero va face exact asta. Va crea cele mai bune condiții pentru acele sectoare care sunt cruciale pentru noi pentru a ajunge la zero net până în 2050: tehnologii precum turbinele eoliene, pompele de căldură, panourile solare, hidrogenul regenerabil, precum și stocarea CO2. Cererea este în creștere în Europa și la nivel global și acționăm acum pentru a ne asigura că putem satisface mai mult această cerere cu oferta europeană.”

Împreună cu propunerea pentru un Act european al materiilor prime critice și reforma designului pieței de energie electrică, Actul Industria Net-Zero stabilește un cadru european clar pentru a reduce dependența UE de importurile foarte ridicate. Folosind lecțiile învățate din pandemia de Covid-19 și criza energetică declanșată de invazia Ucrainei de către Rusia, va contribui la creșterea rezistenței lanțurilor de aprovizionare cu energie curată din Europa.

Legislația propusă se adresează tehnologiilor care vor aduce o contribuție semnificativă la decarbonizare. Acestea includ: solar fotovoltaic și solar termic, energie eoliană onshore și energie regenerabilă offshore, baterii și stocare, pompe de căldură și energie geotermală, electrolizoare și celule de combustibil, biogaz/biometan, captare, utilizare și stocare a carbonului și tehnologii de rețea, tehnologii durabile pentru combustibili alternativi, tehnologii avansate de producere a energiei din procesele nucleare cu deșeuri minime din ciclul combustibilului, reactoare modulare mici și combustibili aferenți de cea mai bună calitate.

  • Tehnologiile Net Zero Strategice identificate în anexa la regulament vor primi un sprijin deosebit și sunt supuse standardului de producție internă de 40%.

Acțiuni cheie pentru a genera investiții net zero în producția de tehnologie

Actul Industria Net-Zero este construit pe următorii piloni:

Stabilirea condițiilor favorabile: Legea va îmbunătăți condițiile pentru investițiile în tehnologii net-zero prin îmbunătățirea informațiilor, reducerea sarcinii administrative pentru crearea proiectelor și simplificarea proceselor de acordare a autorizațiilor. În plus, legea propune să se acorde prioritate proiectelor strategice net-zero, care sunt considerate esențiale pentru consolidarea rezilienței și competitivității industriei din UE, inclusiv locații pentru stocarea în siguranță a emisiilor de CO2 captate. Ei vor putea beneficia de termene de autorizare mai scurte și proceduri simplificate.

Accelerarea captării CO2: Legea stabilește un obiectiv al UE de a atinge o capacitate anuală de injecție de 50 de milioane de tone în site-urile strategice de stocare a CO2 din UE până în 2030, cu contribuții proporționale din partea producătorilor de petrol și gaze din UE. Acest lucru va elimina o barieră majoră în calea dezvoltării captării și stocării CO2 ca soluție climatică viabilă din punct de vedere economic, în special pentru sectoarele mari consumatoare de energie greu de atenuat.

Facilitarea accesului la piețe: pentru a stimula diversificarea ofertei de tehnologii net-zero, Legea cere autorităților publice să ia în considerare criteriile de durabilitate și reziliență pentru tehnologiile net-zero în achizițiile publice sau licitații.

Îmbunătățirea competențelor: Legea introduce noi măsuri pentru a se asigura că există o forță de muncă calificată ce sprijină producția de tehnologii net-zero în UE, inclusiv înființarea de academii de industrie net-zero, cu sprijinul și supravegherea Platformei Europa Net-Zero. Acestea vor contribui la crearea de locuri de muncă de calitate în aceste sectoare esențiale.

Încurajarea inovării: Legea face posibil ca statele membre să înființeze „sandbox-uri” de reglementare pentru a testa tehnologii inovatoare net-zero și pentru a stimula inovarea, în condiții de reglementare flexibile. (Un sandbox de reglementare este un instrument care permite companiilor să exploreze și să experimenteze produse, servicii sau afaceri noi și inovatoare sub supravegherea unei autorități de reglementare. – n.r.)

O platformă Europa Net-Zero va ajuta Comisia și statele membre să coordoneze acțiunile și să facă schimb de informații, inclusiv în ceea ce privește parteneriatele industriale net-zero. Comisia și statele membre vor colabora, de asemenea, pentru a asigura disponibilitatea datelor pentru a monitoriza progresul în atingerea obiectivelor Actului privind industria net-zero. Platforma Europa Net-Zero va sprijini investițiile prin identificarea nevoilor financiare, a blocajelor și a celor mai bune practici pentru proiecte din întreaga UE. De asemenea, va stimula contactele în sectoarele europene cu zero net, utilizând în mod special alianțele industriale existente.

Banca Europeană pentru Hidrogen, operațională până la finele lui 2023

Pentru a sprijini în continuare absorbția hidrogenului din surse regenerabile în UE, precum și importurile de la parteneri internaționali, Comisia a prezentat joi, 16 martie, de asemenea, ideile cu privire la designul și funcțiile Băncii Europene de Hidrogen. Acest lucru transmite un semnal clar că Europa este locul pentru producția de hidrogen.

După cum a fost anunțat în Planul industrial Green Deal, primele licitații pilot privind producția de hidrogen din surse regenerabile vor fi lansate în cadrul Fondului de inovare în toamna anului 2023. Proiectelor selectate li se va acorda o subvenție sub forma unei prime fixe pe kg de hidrogen produs pentru o valoare maximă de 10 ani de funcționare. Acest lucru va crește bancabilitatea proiectelor și va reduce costurile totale de capital. Platforma de licitație a UE poate oferi, de asemenea, „licitații ca serviciu” pentru statele membre, ceea ce va facilita și producția de hidrogen în Europa. Comisia explorează în continuare modul de proiectare a dimensiunii internaționale a Băncii Europene de Hidrogen pentru a stimula importurile de hidrogen din surse regenerabile. Înainte de sfârșitul anului, toate elementele Băncii de Hidrogen ar trebui să fie operaționale.

Pașii următori

Regulamentul propus trebuie să fie discutat și aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea și intrarea în vigoare a acestuia.

Context

Pactul ecologic european, prezentat de Comisie la 11 decembrie 2019, stabilește obiectivul de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Angajamentul UE față de neutralitatea climatică și obiectivul intermediar de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, în raport cu nivelurile din 1990, devin obligatorii din punct de vedere juridic prin Legea europeană a climei.

Pachetul legislativ pentru realizarea Acordului Verde European oferă un plan pentru a pune economia europeană pe drumul cel bun pentru a-și atinge ambițiile climatice, Planul REPowerEU accelerând îndepărtarea de la combustibilii fosili importați din Rusia. Alături de Planul de acțiune pentru economia circulară, acesta stabilește cadrul pentru transformarea industriei UE pentru epoca net-zero.

Planul industrial Green Deal a fost prezentat la 1 februarie pentru a stimula industria net-zero și pentru a se asigura că obiectivele Pactului ecologic european sunt îndeplinite la timp. Planul stabilește modul în care UE își va spori avantajul competitiv prin investiții în tehnologii curate și va continua să conducă pe calea neutralității climatice. Răspunde invitației Consiliului European adresată Comisiei de a face propuneri pentru a mobiliza toate instrumentele naționale și ale UE relevante și pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru investiții, în scopul de a proteja rezistența și competitivitatea UE. Primul pilon al Planului urmărește să creeze un mediu de reglementare previzibil și simplificat pentru industriile cu zero net. În acest scop, pe lângă Actul privind industria net-zero, Comisia a prezentat un Act european al materiilor prime critice, pentru a asigura un lanț valoric sustenabil și competitiv al materiilor prime critice în Europa și a propus o reformă a designului pieței de energie electrică care va permite consumatorilor să beneficieze de costurile reduse de producție ale surselor regenerabile.

Comunicatul Comisiei poate fi citit în limba engleză AICI.

Întrebări și răspunsuri despre Actul Net-Zero Industry și Banca Europeană de Hidrogen pot fi citite AICI.

Declarații ale vicepreședintelui executiv Timmermans și ale comisarului Breton la conferința de presă privind Actul privind industria net-zero și Banca Europeană de Hidrogen pot fi citite AICI.