Skip to main content

Comisia Europeană a propus joi, 16 martie, un set de acțiuni cuprinzătoare pentru a garanta accesul UE la o aprovizionare sigură, diversificată, accesibilă ca preț și durabilă cu materii prime critice. Materiile prime critice sunt indispensabile pentru o gamă largă de sectoare strategice, inclusiv industria cu zero emisii nete, industria digitală, industria aerospațială și sectorul apărării, potrivit unui comunicat de presă al instituției de la Bruxelles.

Deși se preconizează că cererea de materii prime critice va crește drastic, Europa se bazează în mare măsură pe importuri, adesea de la furnizori din țări terțe cu un statut cvasimonopolist. UE trebuie să atenueze riscurile pentru lanțurile de aprovizionare legate de astfel de dependențe strategice pentru a-și spori reziliența economică, astfel cum a fost evidențiat de deficitele apărute în urma pandemiei de COVID-19 și a crizei energetice cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia. Acest lucru poate pune în pericol eforturile UE de a-și îndeplini obiectivele climatice și digitale.

Regulamentul și comunicarea privind materiile prime critice adoptate joi se bazează pe punctele forte și pe oportunitățile pieței unice și ale parteneriatelor externe ale UE pentru a diversifica și a spori reziliența lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice ale UE. Actul privind materiile prime critice îmbunătățește, de asemenea, capacitatea UE de a monitoriza și atenua riscurile de perturbări și îmbunătățește circularitatea și durabilitatea.

EP Plenary session – SOTEU 2022 – State of the Union speech_Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen_sursa foto Parlamentul European

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

 „Acest act ne va aduce mai aproape de obiectivele noastre ambițioase în materie de climă. Actul de astăzi va îmbunătăți în mod semnificativ rafinarea, prelucrarea și reciclarea materiilor prime critice aici în Europa. Materiile prime sunt vitale pentru fabricarea tehnologiilor esențiale pentru dubla noastră tranziție – cum ar fi producția de energie eoliană, stocarea hidrogenului sau bateriile. Totodată, ne consolidăm cooperarea cu parteneri comerciali de încredere la nivel mondial pentru a reduce dependențele actuale ale UE de o singură țară sau de câteva țări. Este în interesul nostru reciproc să intensificăm producția într-un mod durabil și, în același timp, să asigurăm cel mai înalt nivel de diversificare a lanțurilor de aprovizionare pentru întreprinderile noastre europene.”

Împreună cu reforma organizării pieței energiei electrice și cu Actul privind industria cu zero emisii nete, măsurile de vineri privind materiile prime critice creează un mediu de reglementare favorabil pentru industriile cu zero emisii nete și pentru competitivitatea industriei europene, astfel cum s-a anunțat în Planul industrial al Pactului verde.

Acțiuni interne

Actul privind materiile prime critice va dota UE cu instrumentele necesare pentru a garanta accesul UE la o aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime critice, în principal prin:

Stabilirea unor priorități clare de acțiune: Pe lângă o listă actualizată a materiilor prime critice, Actul identifică o listă de materii prime strategice, care sunt esențiale pentru tehnologiile importante pentru ambițiile Europei privind înverzirea și digitalizarea și pentru aplicațiile din domeniul apărării și al spațiului, fiind în același timp supuse unor riscuri potențiale în materie de aprovizionare în viitor. Regulamentul integrează atât lista materiilor prime critice, cât și pe cea a materiilor prime strategice în legislația UE. Regulamentul stabilește criterii de referință clare pentru capacitățile interne de-a lungul lanțului de aprovizionare cu materii prime strategice, precum și în vederea diversificării aprovizionării UE până în 2030:

  • cel puțin 10 % din consumul anual al UE pentru extracție,
  • cel puțin 40 % din consumul anual al UE pentru prelucrare,
  • cel puțin 15 % din consumul anual al UE pentru reciclare
  • și cel mult 65 % din consumul anual al Uniunii pentru fiecare materie primă strategică în orice etapă relevantă de prelucrare dintr-o singură țară terță.

Crearea unor lanțuri de aprovizionare sigure și reziliente cu materii prime critice în UE: Actul va reduce sarcina administrativă și va simplifica procedurile de autorizare pentru proiectele privind materiile prime critice din UE. În plus, proiectele strategice selectate vor beneficia de sprijin pentru accesul la finanțare și de termene mai scurte de autorizare (24 de luni pentru autorizațiile de extracție și 12 luni pentru autorizațiile de prelucrare și reciclare). Statele membre vor trebui, de asemenea, să elaboreze programe naționale pentru explorarea resurselor geologice.

Materii prime critice - infografic Comisia Europeană

Asigurarea faptului că UE poate atenua riscurile în materie de aprovizionare: Pentru a asigura reziliența lanțurilor de aprovizionare, Actul prevede monitorizarea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice și coordonarea stocurilor de materii prime strategice între statele membre. Anumite întreprinderi mari vor trebui să efectueze un audit al lanțurilor lor de aprovizionare cu materii prime strategice, care să includă un test de rezistență la nivel de întreprindere.

Investiții în cercetare, inovare și competențe:  Comisia va consolida adoptarea și implementarea tehnologiilor revoluționare în domeniul materiilor prime critice. În plus, instituirea unui parteneriat la scară largă în materie de competențe privind materiile prime critice și a unei Academii pentru materii prime vor promova competențele relevante pentru forța de muncă din lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice. Pe plan extern, strategia „Global Gateway” va fi utilizată ca vehicul pentru a ajuta țările partenere să își dezvolte propriile capacități de extracție și prelucrare, incluzând dezvoltarea competențelor.

Protejarea mediului prin îmbunătățirea circularității și a durabilității materiilor prime critice: Îmbunătățirea securității și a accesibilității ca preț a aprovizionării cu materii prime critice trebuie să fie însoțită de eforturi sporite de atenuare a oricăror efecte negative, atât în cadrul UE, cât și în țările terțe, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, drepturile omului și protecția mediului. Eforturile de îmbunătățire a dezvoltării durabile a lanțurilor valorice ale materiilor prime critice vor contribui, de asemenea, la promovarea dezvoltării economice în țările terțe, precum și a guvernanței în materie de durabilitate, a drepturilor omului, a soluționării conflictelor și a stabilității regionale.

Statele membre vor trebui să adopte și să pună în aplicare măsuri naționale pentru a îmbunătăți colectarea deșeurilor bogate în materii prime critice și pentru a asigura reciclarea acestora în materii prime critice secundare. Statele membre și operatorii privați vor trebui să analizeze potențialul de recuperare a materiilor prime critice din deșeurile extractive în activitățile miniere actuale, dar și din depozitele de deșeuri miniere istorice. Produsele care conțin magneți permanenți vor trebui să îndeplinească cerințele de circularitate și să furnizeze informații privind posibilitatea de reciclare și conținutul reciclat.

Angajamentul internațional

Diversificarea importurilor de materii prime critice ale Uniunii: UE nu va fi niciodată autonomă în ceea ce privește aprovizionarea cu astfel de materii prime și va continua să se bazeze pe importuri pentru majoritatea consumului său. Prin urmare, comerțul internațional este esențial pentru sprijinirea producției mondiale și pentru asigurarea diversificării aprovizionării. UE va trebui să își intensifice colaborarea la nivel mondial cu parteneri de încredere pentru a dezvolta și diversifica investițiile, pentru a promova stabilitatea în comerțul internațional și pentru a consolida securitatea juridică pentru investitoriÎn special, UE va căuta parteneriate reciproc avantajoase cu piețele emergente și cu economiile în curs de dezvoltare, în special în cadrul strategiei sale „Global Gateway”.

UE va intensifica acțiunile comerciale, inclusiv prin instituirea unui Club privind materiile prime critice pentru toate țările care împărtășesc aceeași viziune și care doresc să consolideze lanțurile de aprovizionare globale, prin consolidarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), prin extinderea rețelei sale de acorduri de facilitare a investițiilor durabile și de acorduri de liber schimb și prin sporirea eforturilor de asigurare a respectării normelor de combatere a practicilor comerciale neloiale.

UE va dezvolta în continuare parteneriate strategice: UE va colabora cu parteneri de încredere pentru a-și promova propria dezvoltare economică într-un mod durabil prin crearea de lanțuri valorice în propriile țări, promovând în același timp lanțuri valorice sigure, reziliente, accesibile ca preț și suficient de diversificate pentru UE.

Etapele următoare

Regulamentul propus va fi discutat și aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea și intrarea sa în vigoare.

Context

Această inițiativă cuprinde un regulament și o comunicare. Regulamentul stabilește un cadru de reglementare pentru a sprijini dezvoltarea capacităților interne și pentru a consolida durabilitatea și circularitatea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice în UE. Comunicarea propune măsuri de sprijinire a diversificării lanțurilor de aprovizionare prin noi parteneriate internaționale care se sprijină reciproc. Accentul se pune, de asemenea, pe maximizarea contribuției acordurilor comerciale ale UE, în deplină complementaritate cu strategia „Global Gateway”.

Actul privind materiile prime critice a fost anunțat de președinta von der Leyen în discursul său din 2022 privind starea Uniunii, în care a solicitat să se abordeze dependența UE de materiile prime critice importate prin diversificarea și asigurarea unei aprovizionări interne și durabile cu materii prime critice (detalii despre acest subiect găsiți AICI). Actul constituie o reacție la Declarația de la Versailles din 2022, adoptată de Consiliul European, care a subliniat importanța strategică a materiilor prime critice pentru a garanta autonomia strategică a Uniunii și suveranitatea europeană. Actul răspunde, de asemenea, concluziilor Conferinței privind viitorul Europei și rezoluției Parlamentului European din noiembrie 2021 referitoare la o strategie a UE privind materiile prime critice.

Măsurile se bazează pe evaluarea caracterului critic din 2023, pe raportul de analiză prospectivă axat pe tehnologiile strategice și pe acțiunile inițiate în cadrul Planului de acțiune din 2020 privind materiile prime critice. Propunerea din 16 martie 2023 se bazează pe activitatea științifică a Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei. Împreună cu studiul de analiză prospectivă al JRC, JRC a reorganizat, de asemenea, sistemul de informații privind materiile prime, care oferă cunoștințe privind materiile prime atât primare (extrase/recoltate), cât și secundare, de exemplu în urma reciclării. Instrumentul oferă informații cu privire la materii și țări specifice, precum și pentru diferite sectoare și tehnologii și include analize atât pentru ofertă, cât și pentru cerere, actuale și viitoare.

Actul privind materiile prime critice este prezentat în paralel cu Actul UE privind industria cu zero emisii nete, care vizează extinderea producției UE de tehnologii esențiale neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon sau „cu zero emisii nete”, pentru a garanta lanțuri de aprovizionare sigure, durabile și competitive pentru energie curată, în vederea atingerii ambițiilor UE în materie de climă și energie. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Comisiei Europene, AICIÎntrebări și răspunsuri privind Legea europeană a materiilor prime critice pot fi citite AICI.

(FOTO MAIN: Sediul Comisiei Europene din Bruxelles – sursa foto: @comisia.europeana.in.romania, Facebook)