Skip to main content

Orice entitate, privată ori publică, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înființate ca persoană legală în România pot aplica pentru cele 3 apeluri deschise din cadrul Programului pentru Energie în România – un program de finanțare gestionat de cel mai important instrument al guvernului norvegian pentru inovare și dezvoltare a întreprinderilor și industriei norvegiene, și anume Innovation Norway, potrivit unui comunicat de presă. 

Granturile SEE (Spațiul Economic European) și norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective:

– să contribuie la o Europă mai egală, atât socială, cât și economică

–  să consolideze relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 țări beneficiare din Europa.

În România, încă din 2007, Innovation Norway acționează în calitate de Operator de fonduri pentru mai multe programe de granturi SEE și norvegiene, fiecare dintre ele având apeluri deschise în acest moment.

În cadrul Programului de Energie, apelurile deschise sunt:

  1. Apel de proiecte privind energia geotermală, cu termen limită 30 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României)
  2. Apel de proiecte de cercetare și dezvoltare, cu termen limită 14 octombrie 2021, ora 14:00 (ora României) – aici sunt vizate institutele de cercetare și universitățile în special, dar aplicantul poate fi orice entitate privată ori publică, comercială sau necomercială. În data de 17 septembrie, ora 11:00 o sesiune de informare urmată de matchmaking (unde aplicanții vor putea cunoaște potențiali partneri din cadrul Spațiului Economic European și vor putea adresa întrebări consultanților Innovation Norway) va fi organizată de Innovation Norway pentru care vă puteți inscrie.
  3. Apel de propuneri privind schema de subvenții mici „Energie hidroenergetică, geotermală și alte SRE pentru IMM-uri și ONG-uri”, cu termen limită 3 decembrie 2021, ora 14:00 (ora României)

În cazul celor trei apeluri de propuneri, intensitatea sprijinului variază între 10% și 90%. Astfel, entitatea beneficiară va trebui să asigure din resurse proprii restul de 10%-90% din investiție, de la caz la caz.

Nu este obligatoriu, dar vor avea șanse mai mari firmele care aplică împreună cu entități din Norvegia, Islanda sau Liechenstein. Partenerul eligibil poate fi orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechenstein sau în România.

  • Toate proiectele din cadrul apelurilor pe energie regenerabilă trebuie să includă ca indicatori de rezultat final o reducere preconizată anuală a emisiilor de CO2 (în tone CO2 echivalent/an) și o anumită cantitate de energie produsă din surse geotermale sau alte surse regenerabile, inclusiv energie eoliană, solară, biomasă/biogaz

Proiecte de succes implementate cu ajutorul granturilor SEE si norvegiene:

  1. Lumină verde – sistem de iluminat public cu energie verde, în Cluj în care orașul crește eficiența energetică din infrastructura rețelei de iluminat și reduce emisiile de carbon cu finanțare din partea Granturilor Norvegiene.
  2. Energie geotermală la Hotelul Expres din Oradea unde, împreună cu partenerul islandez Navigo, cooperează în cadrul unui proiect care folosește resurse geotermale locale pentru a crește eficiența energetică, a reduce emisiile de CO2 și a atrage turiști în Borș, județul Bihor.
  3. Eficiența energetică în industrie, proiect implementat de Azomureș SA. În cadrul acestui proiect se instalează acționări cu viteză variabilă pe cinci motoare mari consumatoare de energie în cadrul instalațiilor de producție a îngrășămintelor chimice ale Azomureș SA pentru a reduce consumul de energie, a reduce costurile operaționale cu energia, a reduce emisiile de CO2 și a crește siguranța aprovizionării

Programul pentru Energie în România

”Programul pentru energie în România” contribuie la obiectivele generale ale granturilor SEE și Granturi Norvegia 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele SEE și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene. Obiectivul Programului este “Mai puțină energie cu emisii intense de carbon și siguranță sporită a furnizării”. Programul încearcă să stimuleze și dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.

***

NOTĂ: Platforma media NewsEnergy.ro a fost numită, în luna mai acestui an, Ambasador al Pactului Climatic european. Vom rămâne consecvenți principiilor pe care le-am avut și până acum. Astfel, o dimensiune importantă a comunicării noastre va fi, în continuare, cea privind legislația UE în domeniu, sustenabilitatea și schimbările climatice.

ARTICOLE SIMILARE:

Green Ecosystem Overview: Radiografia afacerilor verzi și a startup-urilor ecoinovatoare din România și Bulgaria

CRE, Adrem și ICSI Rm. Vâlcea, în acord paneuropean pentru cercetare în domeniul hidrogenului și al decarbonizării industriilor grele

Analiză România Eficientă // Fit for 55: Rolul clădirilor în efortul UE de combatere a schimbărilor climatice