Skip to main content

Parlamentul European dorește ca energia din surse regenerabile să fie utilizată mult mai mult până în 2030, iar consumul de energie să fie redus considerabil. Miercuri, eurodeputații au votat creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie al UE la 45% până în 2030, în cadrul revizuirii Directivei privind energia din surse regenerabile – obiectiv sprijinit și de Comisia Europeană în cadrul pachetului său „RepowerEU”. În cadrul unui vot separat, eurodeputații au sprijinit miercuri revizuirea Directivei privind eficiența energetică, legea care stabilește obiective de economisire a energiei în UE. Revizuirea celor două legi va contribui la combaterea schimbărilor climatice și la sporirea securității energetice.

Principalele prevederi:

  • Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile la 45% până în 2030
  • Obiectivele privind economiile de energie ridicate la 40% din consumul final de energie și la 42,5 % din consumul de energie primară, se arată într-un comunicat de presă al Parlamenului European.

Directiva privind energia regenerabilă

Legislația definește obiective separate pentru sectoare precum transporturile, clădirile și încălzirea și răcirea centralizată. În sectorul transporturilor, utilizarea surselor regenerabile de energie ar trebui să conducă la o reducere cu 16% a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unor ponderi mai mari de biocombustibili avansați și a unei cote mai ambițioase pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică, cum ar fi hidrogenul. Industria ar trebui să intensifice utilizarea surselor regenerabile de energie cu 1,9 puncte procentuale pe an, iar a rețelelor de termoficare, cu 2,3 puncte procentuale.

Fiecare stat membru va trebui să dezvolte două proiecte transfrontaliere pentru extinderea energiei electrice verzi. Statele membre cu un consum anual de energie electrică de peste 100 TWh vor trebui să dezvolte un al treilea proiect de acest gen până în 2030.

  • Eurodeputații au adoptat, de asemenea, amendamente care solicită reducerea treptată a ponderii biomasei lemnoase primare considerată ca energie din surse regenerabile.

Textul a fost adoptat cu 418 voturi pentru, 109 împotrivă și 111 abțineri.

Numai extinderea energiei din surse regenerabile înseamnă o independență reală. Sprijinim cu fermitate obiectivul mai ambițios de 45% pentru 2030. Confirmăm necesitatea unei cooperări transfrontaliere sporite pentru a extinde utilizarea energiei din surse regenerabile și solicităm o strategie diversificată de import pentru hidrogen. Am întărit, de asemenea, cerințele privind sustenabilitatea biomasei și a combustibililor și am indicat modalități prin care materialele biogene pot aduce o contribuție economică reală la tranziția energetică”, a declarat Markus Pieper (PPE, Germania), raportor pentru Directiva privind energia din surse regenerabile.

Directiva privind eficiența energetică

În ceea ce privește Directiva privind eficiența energetică, eurodeputații au majorat obiectivul UE de reducere a consumului final de energie și a consumului de energie primară, astfel încât statele membre să asigure în mod colectiv reducerea consumului final de energie cu cel puțin 40% până în 2030 și cu 42,5 % a consumului de energie primară în comparație cu previziunile pentru 2007.

Aceasta corespunde unei cantități de 740 și, respectiv, 960 milioane de tone echivalent petrol pentru consumul final de energie primară.

  • Statele membre ar trebui să stabilească contribuții naționale obligatorii pentru atingerea acestor obiective.

Obiectivele vor fi atinse prin măsuri la nivel local, regional, național și european, în diferite sectoare – de exemplu, administrație publică, clădiri, întreprinderi, centre de date.

Textul a fost adoptat cu 469 voturi pentru, 93 împotrivă și 82 abțineri.

Niels Fuglsang (S&D, Danemarca), raportor pentru Directiva privind eficiența energetică, a declarat: „Ne aflăm într-o criză în care Putin închide gazul. Unul dintre cele mai eficiente răspunsuri la această problemă este eficiența energetică. Este esențial faptul că Parlamentul a votat astăzi obiective ambițioase și obligatorii în materie de eficiență energetică pentru UE și pentru fiecare stat membru în parte.”

Eurodeputații și președinția cehă a Consiliului vor începe acum negocieri cu privire la aceste dosare (miniștrii UE și-au stabilit poziția în iunie).

Context

La 14 iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat pachetul „Pregătiți pentru 55”, adaptând legislația existentă în domeniul climei și al energiei pentru a îndeplini noul obiectiv al UE de reducere cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Un element al pachetului este revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile, care va ajuta UE să atingă noul obiectiv de 55% privind gazele cu efect de seră. Potrivit Directivei privind energia din surse regenerabile în vigoare în prezent, UE este obligată să se asigure că cel puțin 32% din consumul său de energie provine din surse regenerabile de energie până în 2030.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” include, de asemenea, o revizuire a Directivei privind eficiența energetică, aliniind dispozițiile acesteia la noul obiectiv de 55%. Directiva stabilește în prezent nivelul economiilor de energie pe care UE trebuie să le realizeze pentru a îndeplini obiectivul convenit de îmbunătățire cu 32,5% a eficienței energetice până în 2030.

Mai multe informații găsiți pe site-ul Parlamentului European, AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

Corespondență de la Strasbourg, LIVE TEXT // Discurs despre starea UE. Prima Doamnă a Ucrainei, invitata de onoare a Ursulei von der Leyen

Corespondență de la Strasbourg // Accelerarea regenerabilelor și a economisirii energiei, la vot în Parlamentul European

ENERGY TRENDS – Radu Dudău, coordonator România Eficientă: Fiecare kWh nerisipit este foarte important