Skip to main content

Deputații europeni au adoptat joi planuri ce vor facilita introducerea pe piață a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European. Pentru a renunța la gazele fosile, legislația va promova biometanul și hidrogenul.

  • Noua directivă va contribui la decarbonizarea sectorului gazelor pentru a combate schimbările climatice
  • Eurodeputații au stabilit măsuri pentru a proteja consumatorii vulnerabili și pentru a asigura transparența
  • Statele membre UE vor putea restricționa importurile din Rusia
  • Noua directivă și noul regulament privind piețele gazelor și hidrogenului vizează decarbonizarea sectorului energetic al UE, consolidând producția și integrarea gazelor din surse regenerabile și a hidrogenului.

Aceste măsuri sunt menite să asigure aprovizionarea cu energie, perturbată de tensiunile geopolitice, în special de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, și să abordeze schimbările climatice. În negocierile cu Consiliul privind directiva, deputații s-au concentrat pe asigurarea unor dispoziții privind transparența, drepturile consumatorilor și sprijinul pentru persoanele expuse riscului de sărăcie energetică. Plenul a adoptat directiva cu 425 voturi pentru, 64 împotrivă și 100 de abțineri.

Noul regulament, adoptat cu 447 voturi pentru, 90 împotrivă și 54 abțineri, va consolida mecanismele de stabilire a prețurilor echitabile și de aprovizionare stabilă cu energie și va permite statelor membre să limiteze importurile de gaze din Rusia și Belarus. Legislația va introduce un sistem comun de achiziții de gaze pentru a evita concurența între statele membre și un proiect-pilot de consolidare a pieței de hidrogen a UE pentru o perioadă de cinci ani.

Regulamentul se concentrează, de asemenea, pe creșterea investițiilor în infrastructura de hidrogen, în special în regiunile carbonifere, promovând tranziția către surse de energie sustenabile, cum ar fi biometanul și hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

„Industriile siderurgice și chimice din Europa, care sunt greu de decarbonizat, vor fi plasate în centrul dezvoltării unei piețe europene a hidrogenului”, a declarat Jens Geier (S&D, Germania), raportor pentru directivă. „Acest lucru va permite eliminarea treptată a combustibililor fosili din industrie, asigurarea competitivității europene și menținerea locurilor de muncă într-o economie sustenabilă. Normele de separare pentru operatorii de rețele de hidrogen vor corespunde celor mai bune practici existente pe piața gazelor și a energiei electrice.”

Raportorul pentru regulament, Jerzy Buzek (PPE, Polonia), a declarat: „Noul regulament va transforma actuala piață a energiei într-una bazată în principal pe două surse – energia electrică verde și gazele verzi. Acesta este un pas uriaș în direcția îndeplinirii obiectivelor ambițioase ale UE în materie de climă și a sporirii competitivității UE pe piețele mondiale. Am introdus o opțiune legală pentru țările UE de a opri importul de gaze din Rusia în cazul în care există o amenințare la adresa securității, ceea ce le oferă un instrument de eliminare treptată a dependenței noastre de un monopol periculos.”

Etapele următoare: Ambele texte vor trebui acum să fie adoptate în mod oficial de către Consiliu înainte de publicarea în Jurnalul Oficial.

Context

Pachetul legislativ reflectă ambițiile tot mai mari ale UE în materie de climă, astfel cum se prevede în Pactul verde european și în pachetul „Pregătiți pentru 55”. Directiva actualizată vizează decarbonizarea sectorului energetic și include dispoziții privind drepturile consumatorilor, operatorii de transport și de sistem și operatorii de sisteme de distribuție, accesul terților și planificarea integrată a rețelei, precum și autoritățile de reglementare independente. Regulamentul actualizat va impulsiona infrastructura existentă de gaze naturale să integreze o pondere mai mare a hidrogenului și a gazelor din surse regenerabile, prin intermediul unor reduceri tarifare semnificative. Acesta include dispoziții de facilitare a amestecului de hidrogen cu gaze naturale și gaze din surse regenerabile, precum și o cooperare mai strânsă la nivelul UE în ceea ce privește calitatea și stocarea gazelor.

Aflați amănunte în comunicatul de presă al PE.

CITEȘTE ȘI:

Prima licitație pentru cumpărarea de gaze pe termen mediu prin Platforma energetică a UE

Acord politic privind Net-Zero Industry Act

Comunicare a CE privind gestionarea industrială a carbonului

Studiu EPG // Viitorul hidrogenului în România: mituri și realitate

MOL inaugurează cea mai mare fabrică de hidrogen verde din regiune