Skip to main content

Comitetul Economic și Social European (CESE) încurajează UE să adopte o strategie cuprinzătoare de diplomație în domeniul climei, cu priorități pe termen scurt și lung, care să integreze acțiunile climatice în toate domeniile relațiilor externe, inclusiv securitate și apărare, comerț, investiții, transport, migrație, cooperare pentru dezvoltare, finanțare și asistență tehnică, cultură și sănătate. Așadar, UE ar trebui să promoveze diplomația climatică ca politică emblematică în acțiunea sa externă, a subliniat CESE în avizul său adoptat în plenul din luna decembrie.

Obiectivul avizului este de a oferi perspectiva globală a CESE cu privire la chestiunea diplomației în domeniul climei. Pe scurt, diplomația în domeniul climei încadrează schimbările climatice ca un element al politicii de acțiune externă și evidențiază nevoia de a integra obiectivele climatice și de a aborda riscurile climatice la cel mai înalt nivel diplomatic și în toate domeniile de politică.

Potrivit CESE, este necesar un plan strategic robust și credibil pentru a ajusta diplomația climatică la peisajul geopolitic actual și la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, se arată într-un comunicat al CESE.

Criza climatică actuală este de natură existențială și, prin urmare, necesită acțiuni imediate, reale și îndrăznețe. Angajatorii, sindicatele, organizațiile societății civile și ONG-urile subliniază că nu mai este loc pentru complacere. Calea de urmat este promovarea diplomației climatice la statutul de acțiune emblematică a relațiilor externe ale UE, consideră CESE.

Stefano Mallia, președintele Grupului Angajatorilor din CESE și raportor pentru aviz, a subliniat:

„Nu există timp de pierdut dacă vrem să evităm daune ireparabile. Diplomația climatică este diplomație preventivă. Acesta este motivul pentru care există o nevoie urgentă de a îmbunătăți diplomația climatică, făcând-o acțiunea emblematică a afacerilor externe și a politicii externe a UE”.

Avizul susține, de asemenea, că diplomația climatică nu ar trebui să facă parte doar din diplomația de la stat la stat. Ar trebui să se bazeze pe implicarea altor actori precum societatea civilă, regiuni, orașe, întreprinderi, sindicate, mediul academic și experți științifici care influențează statutul schimbărilor climatice pe agenda politică.

Toți pot fi agenți ai schimbării pentru o adevărată tranziție climatică. Puterea colaborării în diferite discipline și sectoare, consideră CESE, va aduce rezultate mai bune și va împinge conversația către implementarea soluțiilor. Crearea unei Rețele de Diplomație a Societății Civile ar putea fi un punct de plecare, împreună cu consolidarea Grupurilor Consultative Interne (DAG).

Diplomația climatică a UE și Green Deal: politici interconectate

Implementarea eficientă a Pactului ecologic european la nivel intern oferă UE credibilitate pentru a influența și a inspira pe alții să adopte o viziune similară către durabilitate. De aceea, CESE îndeamnă statele membre și instituțiile să asigure o mai bună coordonare între actorii UE pentru a-și alinia politicile respective la obiectivele climatice și pentru a accelera acțiunile interne pentru punerea în aplicare a Pactului verde.

Întrucât nu toate țările au aceleași capacități financiare și tehnologice de a urma aceeași cale „verde”, UE ar trebui să fie vârful de lance și să dezvolte căi de infrastructură, finanțare și guvernanță prin mobilizarea surselor financiare publice și private, pentru a ajuta țările partenere și vecine să gestioneze impactul pactul verde european.

Așadar, CESE invită instituțiile UE să îmbogățească setul de instrumente pentru diplomația climatică cu inițiative care vizează nu numai creșterea ambițiilor climatice, ci și împărtășirea experienței UE și abordarea riscurilor legate de climă.

„Trebuie să ne uităm la nivel intern pentru a evalua dacă suntem capabili să atingem obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul Green Deal. Odată ce avem casa în ordine, ar trebui să ne angajăm cu țările vecine, să promovăm diversificarea economică a acestora, să elaborăm planuri de tranziție echitabilă și să sprijinim proiectele de adaptare și de gestionare a riscurilor pentru a preveni și a reduce riscurile de fragilitate”, a mai spus raportorul pentru aviz Stefano Mallia, în comunicatul de presă CESE.

  • Documentul poate fi accesat, inclusiv în limba română, AICI.

(Sursa foto: https://www.facebook.com/euenergyweek)

ARTICOLE SIMILARE:

Analiză InfoClima: Un sistem național de monitorizare a schimbărilor climatice, o primă linie de apărare a statului?

Răzvan Nicolescu: România trebuie să își desemneze rapid un reprezentant pentru negocierile internaționale în domeniul schimbărilor climatice