Skip to main content

Proiectul ConsenCUS, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Horizon 2020, demarează la începutul lunii mai. ConsenCUS este un proiect de cercetare aplicată în domeniul tehnologiei de captare, utilizare și stocare a carbonului (CCUS), ce va fi desfășurat la nivel european în intervalul 2021-2024. Organizațiile românești membre în consorțiul internațional sunt EPG și OMV Petrom, potrivit unui comunicat de presă transmis de EPG.

  • În România, un proiect pilot va fi implementat la rafinăria Petrobrazi a companiei OMV Petrom. Rolul EPG privește propunerile de politici prin care va fi implementată foaia de parcurs a proiectului, privind promovarea tehnologiilor CCUS ca vector de reducere a emisiilor de carbon în România și UE.

Obiectivul UE privind neutralitatea climatică până în 2050 presupune, în mod foarte probabil, captarea emisiilor de dioxid de carbon în sectoarele industrial și energetic. Tehnologiile CCUS devin esențiale pentru industriile intensive din punct de vedere al emisiilor de carbon, printre care petrochimia, metalurgia, producția cimentului, etc.

Obiectivul proiectului ConsenCUS constă în propunerea unei foi de parcurs pentru un viitor cu emisii net zero în sectorul industrial. Partenerii angrenați în acest proiect, prin specificul activității lor, acoperă întregul lanț valoric al dioxidului de carbon. Aceștia vor colabora timp de patru ani pentru a forma un cluster neutru din punct de vedere al emisiilor de carbonul, grație inovațiilor pe care le vor pune în practică.

ConsenCUS aduce inovații tehnologice în cele trei componente principale ale CCUS: (1) captarea carbonului, bazată pe absorbție alcalină, cuplată cu un design inovativ de celulă de electrodializă, aplicată în gazele de evacuare (flue gas) din trei instalații industriale europene; (2) conversia CO2 în acid formic și în alte produse potențiale pentru piața locală și regională; (3) încărcarea ciclică a dioxidului de carbon în formațiuni saline, zăcăminte depletate sau acvifere pentru stocare sezonieră, în plus față de stocarea subterană permanentă.

Căile de captare și conversie sunt, de asemenea, inovative din punct de vedere al utilizării doar a energiei electrice și a apei ca resurse consumabile, la standarde de eficiență energetică și a costurilor superioare celor actuale din industrie. În locațiile selectate vor fi analizate deopotrivă oportunitățile și provocările generate de clusterele de CO2 în economie, precum și în ceea ce privește acceptabilitatea socială.

ConsenCUS reprezintă o inițiativă cu participare internațională, destinată inovării, cu o durată de patru ani, susținută de UE prin Horizon 2020 (H2020).

Consorțiul este format din Universitatea din Groningen, New Energy Coalition, Wetsus, Coval Energy (NL), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Danish Technological University, Geological Survey of Denmark and Groenland, Danish Gas Technology Center, Aalborg Portland (DK) ), Universitatea HeriotWatt, Universitatea Robert Gordon, OGTC Ltd, British Geological Survey (Marea Britanie), Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas, Magnesit Grecian (GR), Universitatea Zhejiang, Universitatea Shanghai Jiao Tong (CN) și Universitatea din Calgary (CA).

ARTICOLE SIMILARE:

Deputatul Claudiu Manta, către ministrul Energiei: Care sunt demersurile concrete pentru implementarea tehnologiei CCS în România?

Apel din mediul privat: Ne trebuie o strategie de țară aliniată cu Green Deal, altfel ne planificăm eșecul!

Corneliu Bodea, CRE: Tranziția energetică se va face cu mult efort în România // INTERVIU

Analiză GDR // Zăcămintele de gaze naturale din Marea Neagră: bonanza sau fata morgana?