Skip to main content

Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, în perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019, a anunțat astăzi instituția, printr-un comunicat de presă. În total, sunt 12.383 de gospodării izolate fără acces la electricitate, potrivit listei publicate de către AFM.

  • Programul va sprijini producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin de 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

Suma alocată pentru finanțarea acestui Program, conform bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu este de 230 milioane lei.

  • Finanţarea nerambursabilă, acordată de Autoritate, este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

12.383 de gospodării fără acces la curent electric

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Programul se derulează multianual, iar finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanțare și care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

  • În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la art. 10 alin. (1). În total, 12.383 de gospodării izolate sunt incluse în această listă, conform calculelor NewsEnergy. Dacă ar atrage toate finanțarea maximă de 25.000 lei, ar fi nevoie de un buget de 309,5 milioane lei. Vezi lista acestora AICI.

Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată. În perioada stabilită prin dispoziţia prevăzută la art. 10 alin. (2) şi doar pentru gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, dosarul de finanţare se depune la CJ în raza teritorială a căruia se află solicitantul, paginat şi opisat, într-un singur exemplar. Găsești Ghidul complet de finanțare AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

AFM a prelungit iar perioada de înscriere a instalatorilor în programul de finanțare a sistemelor de panouri fotovoltaice

Statul vrea să acorde noi subvenții majore pentru regenerabile, deși tehnologiile s-au ieftinit substanțial

1 din 10 KWh consumați anul trecut în România a fost din surse eoliene de energie

EXCLUSIV: România va avea, în curând, prima cooperativă de energie verde

Am dat subvenții uriașe pentru regenerabile, dar am creat locuri de muncă în alte țări