Skip to main content

Comisia Europeană a prezentat astăzi, în urmă cu puțin timp, Planul REPowerEU, ca răspuns la dificultățile și perturbarea pieței globale a energiei cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia. Există o dublă urgență de a transforma sistemul energetic al Europei: eliminarea dependenței UE de combustibilii fosili ruși, care sunt utilizați ca armă economică și politică și care costă contribuabilii europeni aproape 100 de miliarde de euro pe an, și abordarea crizei climatice, arată Executivul european. Ca măsuri din plan, Comisia a publicat astăzi Comunicarea UE pentru economisirea energiei și a adoptat Strategia energetică externă a UE. Totodată, energia regenerabilă ar putea fi considerată ca un interes public primordial. 

NewsEnergy vă redă mai jos conținutul integral al comunicatului publicat de Comisia Europeană în limba engleză:

Acționând ca o Uniune, Europa își poate elimina treptat dependența de combustibilii fosili ruși mai repede. 85% dintre europeni cred că UE ar trebui să-și reducă dependența de gazul și petrolul rusesc cât mai curând posibil pentru a sprijini Ucraina. Măsurile din Planul REPowerEU pot răspunde acestei ambiții, prin economii de energie, diversificarea aprovizionării cu energie și lansarea accelerată a energiei regenerabile pentru a înlocui combustibilii fosili în locuințe, industrie și generarea de energie.

Economisirea energiei

Economiile de energie sunt cea mai rapidă și mai ieftină modalitate de a aborda criza energetică actuală și de a reduce facturile. Comisia propune să îmbunătățească măsurile de eficiență energetică pe termen lung, inclusiv o creștere de la 9% la 13% a țintei obligatorii de eficiență energetică în cadrul pachetului „Fit for 55” din legislația European Green Deal. Economisirea energiei acum ne va ajuta să ne pregătim pentru potențialele provocări ale iernii viitoare. Prin urmare, Comisia a publicat astăzi, de asemenea, „Comunicarea UE pentru economisirea energiei”, care detaliază schimbările comportamentale pe termen scurt care ar putea reduce cererea de gaze și petrol cu ​​5% și încurajează statele membre să înceapă campanii de comunicare specifice care vizează gospodăriile și industriei.

  • Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să utilizeze măsuri fiscale pentru a încuraja economiile de energie, cum ar fi cotele reduse de TVA pentru sistemele de încălzire eficiente din punct de vedere energetic, izolația clădirilor, aparate și produse. De asemenea, Comisia stabilește măsuri de urgență în cazul unei întreruperi grave a aprovizionării și va emite orientări privind criteriile de prioritizare pentru clienți și va facilita un plan coordonat de reducere a cererii la nivelul UE.

Diversificarea aprovizionării și sprijinirea partenerilor internaționali

UE a lucrat de câteva luni cu parteneri internaționali pentru a diversifica aprovizionarea și a asigurat niveluri record de importuri de GNL și livrări mai mari de gaze prin conducte. Platforma energetică a UE recent creată, susținută de grupuri operative regionale, va permite achiziții comune voluntare de gaz, GNL și hidrogen prin punerea în comun a cererii, optimizarea utilizării infrastructurii și coordonarea contactării către furnizori.

Ca un pas următor și replicând ambiția programului comun de achiziție de vaccinuri, Comisia va lua în considerare dezvoltarea unui „mecanism comun de achiziție” care va negocia și va contracta achizițiile de gaze în numele statelor membre participante. De asemenea, Comisia va lua în considerare măsuri legislative care să impună diversificarea în timp a aprovizionării cu gaze de către statele membre. Platforma va permite, de asemenea, achiziționarea în comun de hidrogen regenerabil.

Strategia energetică externă a UE adoptată astăzi va facilita diversificarea energiei și construirea de parteneriate pe termen lung cu furnizorii, inclusiv cooperarea cu privire la hidrogen sau alte tehnologii ecologice. În conformitate cu Global Gateway, strategia acordă prioritate angajamentului UE față de tranziția globală ecologică și echitabilă la energie, creșterea economiilor de energie și a eficienței pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, stimulând dezvoltarea surselor regenerabile și a hidrogenului și intensificând diplomația energetică.

În Marea Mediterană și Marea Nordului, vor fi dezvoltate coridoare majore de hidrogen. În fața agresiunii Rusiei, UE va sprijini Ucraina, Moldova, Balcanii de Vest și țările Parteneriatului Estic, precum și partenerii cei mai vulnerabili. Cu Ucraina vom continua să lucrăm împreună pentru a asigura securitatea aprovizionării și un sector energetic funcțional, deschizând în același timp calea pentru viitorul comerț cu energie electrică și hidrogen din surse regenerabile, precum și reconstruirea sistemului energetic în cadrul inițiativei REPowerUkraine.

Accelerarea dezvoltării surselor regenerabile

O extindere masivă și o accelerare a energiei regenerabile în producția de energie, industrie, clădiri și transporturi ne va accelera independența, va da un impuls tranziției ecologice și va reduce prețurile în timp. Comisia propune creșterea obiectivului principal pentru 2030 pentru sursele regenerabile de energie de la 40% la 45% în cadrul pachetului Fit for 55. Stabilirea acestei ambiții globale sporite va crea cadrul pentru alte inițiative, inclusiv:

  • strategie a UE în domeniul energiei solare pentru a dubla capacitatea solară fotovoltaică până în 2025 și pentru a instala 600 GW până în 2030.
  • O inițiativă privind acoperișurile solare (Solar Rooftop Initiative) cu o obligație legală introdusă treptat de a instala panouri solare pe clădiri publice și comerciale noi și clădiri rezidențiale noi.
  • Dublarea ratei de desfășurare a pompelor de căldură și măsuri de integrare a energiei geotermale și solare termice în sistemele de încălzire urbane și comunale modernizate.
  • O recomandare a Comisiei pentru a aborda acordarea de autorizații lente și complexe pentru proiecte majore de energie regenerabilă și o modificare punctuală a Directivei privind energia regenerabilă pentru a recunoaște energia regenerabilă ca un interes public major. Statele membre ar trebui să creeze zone dedicate „de acces” pentru surse regenerabile, cu procese de autorizare scurtate și simplificate în zonele cu riscuri de mediu mai reduse. Pentru a ajuta la identificarea rapidă a acestor zone „de acces”, Comisia pune la dispoziție seturi de date privind zonele sensibile din punct de vedere ecologic, ca parte a instrumentului său digital de cartografiere pentru datele geografice legate de energie, industrie și infrastructură.
  • Stabilirea unui obiectiv de 10 milioane de tone de producție internă de hidrogen regenerabil și 10 milioane de tone de importuri până în 2030, pentru a înlocui gazele naturale, cărbunele și petrolul în industriile și sectoarele de transport greu de decarbonat. Pentru a accelera piața hidrogenului, colegiuitorii ar trebui să aprobe subținte sporite pentru sectoare specifice.

Comisia publică, de asemenea, două acte delegate privind definirea și producerea hidrogenului regenerabil pentru a se asigura că producția duce la decarbonarea netă. Pentru a accelera proiectele pe bază de hidrogen, sunt rezervate fonduri suplimentare de 200 de milioane EUR pentru cercetare, iar Comisia se angajează să finalizeze evaluarea primelor proiecte importante de interes european comun până în vară.

Un plan de acțiune privind biometanul stabilește instrumente, inclusiv o nouă Alianță Industrială pentru Biometan și stimulente financiare pentru a crește producția la 35 de miliarde de metri cubi până în 2030, inclusiv prin Politica Agricolă Comună.

Reducerea consumului de combustibili fosili în industrie și transport

Înlocuirea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale în procesele industriale va reduce emisiile de gaze cu efect de seră și va consolida securitatea și competitivitatea. Economiile de energie, eficiența, înlocuirea combustibilului, electrificarea și o absorbție sporită a hidrogenului, biogazului și biometanului din surse regenerabile de către industrie ar putea economisi până la 35 de miliarde de metri cubi de gaze naturale până în 2030, pe lângă ceea ce este prevăzut în propunerile Fit for 55.

Comisia va lansa contracte de carbon pentru diferență pentru a sprijini adoptarea hidrogenului verde de către industrie și finanțare specifică pentru REPowerEU în cadrul Fondului de inovare, folosind veniturile din comercializarea emisiilor pentru a sprijini în continuare trecerea de la dependența Rusiei de combustibilii fosili.

Comisia oferă, de asemenea, orientări cu privire la acordurile de achiziție de energie și energie regenerabilă și va oferi o facilitate de consultanță tehnică cu Banca Europeană de Investiții. Pentru a menține și a recâștiga rolul de lider tehnologic și industrial în domenii precum solarul și hidrogenul și pentru a sprijini forța de muncă, Comisia propune înființarea unei Alianțe UE pentru industria solară și a unui parteneriat de competențe la scară largă. De asemenea, Comisia va intensifica activitatea privind furnizarea de materii prime critice și va pregăti o propunere legislativă.

  • Pentru a spori economiile de energie și eficiența în sectorul transporturilor și pentru a accelera tranziția către vehicule cu emisii zero, Comisia va prezenta un pachet pentru ecologizarea transportului de marfă, având ca scop creșterea semnificativă a eficienței energetice în sector și va lua în considerare o inițiativă legislativă pentru a crește ponderea vehicule cu emisii zero în parcurile de automobile publice și corporative peste o anumită dimensiune. Comunicarea UE „Salvați energia” include, de asemenea, multe recomandări adresate orașelor, regiunilor și autorităților naționale, care pot contribui efectiv la înlocuirea combustibililor fosili în sectorul transporturilor.

Investiție inteligentă

Realizarea obiectivelor REPowerEU necesită o investiție suplimentară de 210 miliarde EUR până în 2027. Acesta este un avans pentru independența și securitatea noastră. Reducerea importurilor de combustibili fosili din Rusia ne poate economisi aproape 100 de miliarde de euro pe an. Aceste investiții trebuie să fie acoperite de sectorul privat și public și la nivel național, transfrontalier și UE.

Pentru a sprijini REPowerEU, 225 de miliarde EUR sunt deja disponibile sub formă de împrumuturi în cadrul RRF. Comisia a adoptat astăzi legislație și orientări pentru statele membre cu privire la modul de modificare și completare a PRR-urilor lor în contextul REPowerEU. În plus, Comisia propune să mărească pachetul financiar al RRF cu 20 de miliarde EUR în granturi din vânzarea certificatelor din Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii deținute în prezent în Rezerva de stabilitate a pieței, pentru a fi licitate într-un mod care să nu perturbe piața. Ca atare, ETS nu numai că reduce emisiile și utilizarea combustibililor fosili, ci strânge și fondurile necesare pentru a obține independența energetică.

În cadrul actualului CFM, politica de coeziune va sprijini deja proiectele de decarbonare și tranziție ecologică cu până la 100 de miliarde EUR prin investiții în energie regenerabilă, hidrogen și infrastructură. În plus, 26,9 miliarde EUR din fondurile de coeziune ar putea fi puse la dispoziție prin transferuri voluntare către RRF. Alte 7,5 miliarde EUR din Politica Agricolă Comună sunt, de asemenea, puse la dispoziție prin transferuri voluntare către RRF. Comisia va dubla finanțarea disponibilă pentru apelul la scară largă din 2022 al Fondului pentru inovare în această toamnă, la aproximativ 3 miliarde EUR.

Rețelele energetice transeuropene (TEN-E) au contribuit la crearea unei infrastructuri de gaze a UE rezistente și interconectate. O infrastructură suplimentară limitată de gaze, estimată la aproximativ 10 miliarde EUR de investiții, este necesară pentru a completa Lista de proiecte de interes comun (PCI) existentă și pentru a compensa pe deplin pierderea viitoare a importurilor de gaze rusești. Nevoile de substituție ale deceniului următor pot fi satisfăcute fără blocarea combustibililor fosili, crearea de active blocate sau împiedicarea ambițiilor noastre climatice. Accelerarea PCI-urilor pentru energie electrică va fi, de asemenea, esențială pentru adaptarea rețelei electrice la nevoile noastre viitoare. Facilitatea Conectarea Europei va sprijini acest lucru, iar Comisia lansează astăzi o nouă cerere de propuneri cu un buget de 800 de milioane EUR, urmând să urmeze o alta la începutul anului 2023.

Context

Sediul Comisiei Europene din Bruxelles - sursa foto: @comisia.europeana.in.romania, Facebook

Sediul Comisiei Europene din Bruxelles – sursa foto: @comisia.europeana.in.romania, Facebook

La 8 martie 2022, Comisia a propus un prim proiect pentru un plan pentru a face Europa independentă de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, în lumina invaziei Ucrainei de către Rusia. La Consiliul European din 24-25 martie, liderii UE au convenit asupra acestui obiectiv și au cerut Comisiei să prezinte planul detaliat REPowerEU care a fost adoptat astăzi. Recentele întreruperi ale furnizării de gaze către Bulgaria și Polonia demonstrează urgența de a aborda lipsa de fiabilitate a aprovizionării cu energie a Rusiei.

Comisia a adoptat 5 pachete cuprinzătoare și fără precedent de sancțiuni ca răspuns la actele de agresiune ale Rusiei împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și la atrocitățile tot mai mari împotriva civililor și orașelor ucrainene. Importurile de cărbune sunt deja acoperite de regimul de sancțiuni, iar Comisia a depus propuneri de eliminare treptată a petrolului până la sfârșitul anului, care sunt acum discutate de statele membre.

  • Mai multe informații găsiți în comunicatul de presă publicat de Comisia Europeană, pe care îl puteți citi în limba engleză AICI. Comunicatul în limba română, apărut ulterior publicării acestui articol, poate fi citit AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

EVENIMENT: Energia României în Noua Economie

REPowerRO: Soluții pentru creșterea securității energetice a României

Trei orașe din România vor fi sprijinite să devină neutre climatic până în 2030