Skip to main content

Peste 400 de unități de învățământ din România ar putea fi eficientizate energetic prin intermediul unui program de eficienţă energetică pentru şcoli şi grădiniţe, cu un buget total de 384 de milioane de lei. Astfel, orice școală din România poate primi finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru lucrări de izolație termică, încălzire centralizată, pentru reducerea consumului de energie, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Programul se află în dezbatere publică.

Eficienţa energetică a școlilor sau grădinițelor are dublu avantaj: pe de-o parte, se reduce consumul de energie și scad costurile cu utilitățile, iar pe de altă parte, sănătatea profesorilor și a elevilor este mult mai în siguranță. Nu mai punem la socoteală că din cele peste 7.000 de unități de învățământ din țară, peste 25% au ca principală sursă de încălzire soba cu lemne. Asta înseamnă o mare presiune pe păduri și un aer în clădire care nu susține pe deplin perfomanța elevilor”, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe, într-un comunicat de presă.

Fiecare primărie primește 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale unui proiect, dar nu mai mult de 1,5 milioane de lei. Localitățile cu o populație de peste 5.001 locuitori pot depune două proiecte și pot obține astfel până la 3 milioane de lei, se arată în proiectul de ordin consultat de NewsEnergy.

Cheltuielile eligibile pentru școli și grădinițe sunt:

– dotarea instituțiilor cu centrale termice, dar și înlocuirea centralelor sau a componentelor sistemului de încălzire cu unele mai performante;

– tâmplărie cu geam termopan;

– izolație termică fațade și terase;

– alte lucrări menite să reducă pierderile de energie termică;

– sisteme nepoluante pentru obținerea necesarului de energie sau pentru anumite utilități;

– sisteme de încălzire a apei care utilizeaza energia solară, panouri fotovoltaice;

– schimbarea corpurilor de iluminat;

– instalarea de senzori de mișcare;

– sisteme moderne și eficiente de monitorizare a energiei;

– sisteme de ventilatie și climatizare pentru sporirea confortului termic al utilizatorilor

Pentru a putea accesa finanțarea, o Unitate Administrativ Teritorială (UAT) trebuie să aibă îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, trebuie să asigure contribuția proprie necesară implementării proiectului/proiectelor.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ mai multe criterii, printre care:

  • Clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
  • Clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;
  • Clădirea/ansamblul de clădiri a/au fost construite înainte de anul 2000;
  • Deține un document strategic relevant, care poate fi:

− Plan de acțiune privind energia durabilă;

− Strategie de reducere a emisiilor de CO2;

− Strategie locală/județeană în domeniul energiei;

Plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice (aprobat prin HG nr.122/2015); alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare (ex. Strategia de dezvoltare locală, Strategia de dezvoltare județeană, Programe de îmbunătățire a eficienței energetice dezvoltate în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori.

Detaliile complete pot fi consultate direct pe site-ul Ministerului Mediului sau AICI.

ARTICOLE SIMILARE:

Programul „Casa Eficientă Energetic” pentru persoane fizice se pregătește de start

Redresarea verde: Comisia lansează o consultare publică cu privire la inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor”

România Eficientă: Renovarea energetică a clădirilor poate contribui la relansarea economică a României după criza Covid-19

Loteria luminii. Oamenii pe care statul i-a uitat în întuneric – Partea I