Skip to main content

Pentru a asigura aprovizionarea cu energie a UE la prețuri accesibile în contextul geopolitic actual și pentru a elimina treptat dependența de gazul rusesc, Comisia Europeană a stabilit împreună cu statele membre o Platformă UE pentru achiziționarea comună de gaz, GNL și hidrogen. O primă întâlnire virtuală, prezidată de directorul general pentru energie, Ditte Juul Jørgensen, a avut loc pe 7 aprilie, cu reprezentanți ai celor 27 de state membre, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene.

După cum au convenit șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului European din 25 martie, acesta va fi un mecanism de coordonare voluntar, care va reuni Comisia și statele membre, sprijinind achiziționarea de gaz și hidrogen pentru Uniune, prin utilizarea optimă a dimensiunii politice și de piață colective a UE.

Platforma va contribui la asigurarea securității aprovizionării, în special pentru reumplerea facilităților de stocare a gazelor la timp pentru iarna viitoare, în conformitate cu propunerea Comisiei prezentată la 23 martie. De asemenea, se va asigura o utilizare optimă a infrastructurii de gaze existente. În plus, va spori cooperarea pe termen lung cu partenerii cheie de aprovizionare, extinzându-se și la hidrogen și sursele regenerabile, eventual prin memorandumuri de înțelegere.

Frans Timmermans, vicepreședinte executiv pentru European Green Deal, a declarat: „Este foarte clar că Uniunea Europeană este prea dependentă de Rusia pentru nevoile noastre energetice. Răspunsul constă în energia regenerabilă și, în termen mai imediat, diversificarea aprovizionării. Prin intermediul Platformei UE de achiziție de energie, statele membre pot acum să colaboreze la achiziționarea de gaz de la alți furnizori și la dezvoltarea unei piețe internaționale pentru hidrogen, în beneficiul tuturor țărilor. Pentru UE, înlocuirea importurilor de gaze din Rusia va ajuta la încetarea dependenței noastre excesive și va oferi spațiu de manevră atât de necesar”.

Kadri Simson, comisarul pentru energie, a declarat:Agresiunea rusă împotriva Ucrainei a schimbat radical contextul geopolitic al securității energetice a Europei. Am decis să punem capăt dependenței noastre de combustibilii fosili ruși și trebuie să le înlocuim parțial cu surse alternative de aprovizionare. Pentru a reuși în această sarcină, UE trebuie să-și folosească puterea colectivă politică și de piață pe piețele globale de gaze. Cu Platforma energetică a UE, ne bazăm pe experiența dobândită în ultimele luni pentru a asigura o abordare europeană coordonată pentru asigurarea importurilor de gaze în cele mai bune condiții posibile.”

Ce va asigura Platforma energetică a UE

Platforma energetică a UE va asigura cooperarea în domeniile în care este mai eficient să se acționeze într-un mod coordonat la nivelul UE și nu la nivel național. Aceste zone includ:

Regruparea cererii: Platforma va colabora cu reprezentanții statelor membre pentru a maximiza efectul de pârghie pentru a atrage surse fiabile de aprovizionare de pe piețele globale și la prețuri stabile, ce reflectă predictibilitatea și dimensiunea pieței comune a UE. Acest lucru va permite trecerea, atunci când este cazul, către achiziții comune.

Utilizarea eficientă a infrastructurii de gaze a UE: Platforma va coordona acțiunile pentru a maximiza absorbția importurilor de gaze naturale lichefiate, a respecta obligațiile de stocare a gazelor și va asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale. De asemenea, va ajuta la identificarea nevoilor de infrastructură suplimentare, potrivite pentru a răspunde utilizării viitoare a hidrogenului.

Diseminare internațională: Având în vedere necesitatea de a asigura volume semnificative de gaze non-rusești deja în 2022 și cererea strânsă de pe piața globală, Platforma UE pentru achiziții de energie va coordona și consolida, de asemenea, extinderea internațională a UE către partenerii și piețele de gaze naturale. Aceasta va include principalele țări exportatoare și importatoare de GNL, în vederea definirii și acordului asupra posibilelor aranjamente de diversificare, inclusiv în ceea ce privește hidrogenul. Această activitate va ține seama de capacitățile de aprovizionare ale partenerilor, de contractele pe termen lung și de interconexiunile și infrastructura de stocare existente și planificate în UE. Declarația comună UE-SUA anunțată recent privind securitatea energetică europeană este un exemplu orientativ.

Platforma se va baza pe inițiativele de politică existente ale UE cu statele membre, operatorii de sisteme de transport, asociațiile și actorii de pe piață. Acesta va utiliza structurile de coordonare existente pentru securitatea aprovizionării (Grupul de coordonare a gazelor, inclusiv rețeaua operatorilor de gaze ENTSO-G) și evaluarea regională a infrastructurii energetice (de exemplu, grupuri la nivel înalt: CESEC, BEMIP, Europa de Sud-Vest).

Comisia va gestiona platforma care acoperă toate aspectele lanțului valoric, cererea și oferta globală, mecanismele de piață, infrastructura și securitatea aprovizionării.

Lucrul cu industria UE

Pentru a asigura accesul la cunoștințele pieței și la expertiză privind lanțul de aprovizionare cu gaze, Comisia va înființa un grup de lucru consultativ dedicat, format din experți din industrie. Grupul va avea un rol consultativ și va funcționa în conformitate cu normele antitrust ale UE, cu garanții puternice împotriva conflictelor de interese.

ARTICOLE SIMILARE:

Comisia Europeană va ajuta România să își reducă dependența de combustibilii fosili din Rusia

SPECIAL: Tranziția energetică și noile provocări de securitate sau stabilitate – BETD 2022

E.ON România: Eficiența energetică este soluția imediată pentru a atenua impactul creșterii prețurilor