Skip to main content

Consiliul UE a adoptat miercuri dosarele rămase referitoare la piaţa energiei electrice şi la Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, informează un comunicat de presă al Consiliului UE.

Adoptarea celor patru dosare reprezintă ultima etapă a procesului legislativ. Acestea vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial.

Noile legi adoptate miercuri includ un regulament şi o directivă privind energia electrică care îmbunătăţesc interconectarea, flexibilitatea şi orientarea către consumator ale pieţei energiei electrice a UE. Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice va garanta siguranţa alimentării cu energie electrică în situaţii de criză. Pachetul include, de asemenea, o revizuire a rolului şi a funcţionării Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), potrivit Agerpres.

Mai multe drepturi pentru consumatori

Noul cadru de reglementare pentru piaţa UE a energiei electrice vizează îmbunătăţirea competitivităţii, a orientării către consumator şi a flexibilităţii acesteia. De asemenea, noile reglementări acordă mai multe drepturi consumatorilor şi facilitează participarea acestora pe piaţă drept clienţi activi.

  • Capacitatea furnizorilor de energie electrică de a-şi stabili propriile preţuri va limita distorsiunile pe piaţă, va crea mai multă concurenţă şi va reduce preţurile pentru consumatori. Datorită noilor norme privind responsabilităţile de comercializare şi de echilibrare, sistemul de energie electrică va putea permite o producţie variabilă de energie electrică din surse regenerabile.

În sfârşit, noile norme includ, de asemenea, un nou cadru pentru mecanismele de asigurare a capacităţii, cu o limită de emisii de 550 gr CO2 provenit din combustibili fosili per kWh de energie electrică.

Scenariile de criză la nivel regional, obligatorii

Noul cadru pentru prevenirea, pregătirea în cazul apariţiei şi gestionarea crizelor de energie electrică va consolida siguranţa energetică în întreaga UE. Odată cu noul regulament, statele membre vor trebui să elaboreze planuri de pregătire pentru riscuri pe baza scenariilor de criză la nivel regional şi naţional.

  • De asemenea, acesta prevede îmbunătăţirea cooperării şi facilitarea acordării de asistenţă între statele membre în cazul unei crize de energie electrică.

Rolul şi funcţionarea ACER sunt actualizate în noul regulament. Aceasta include o revizuire a sarcinilor şi a competenţelor directorului sau/şi ale Consiliului autorităţilor de reglementare. Rolul de sprijin al ACER în supravegherea reglementară a entităţilor europene din domeniul energiei face, de asemenea, obiectul consolidării.

Comisia Europeană a prezentat pachetul său de propuneri, denumit pachetul „Energie curată pentru toţi europenii”, în noiembrie 2016. Acesta include opt acte legislative care contribuie la conturarea Uniunii Energetice şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris. Având în vedere că patru acte legislative au intrat deja în vigoare, adoptarea celor patru dosare rămase reprezintă finalizarea pachetului.

ARTICOLE SIMILARE:

Standarde mai stricte de emisii de dioxid de carbon pentru autovehicule

Noi recomandări privind securitatea cibernetică în sectorul energetic aprobate de Comisia Europeană

Comisarul european pentru Energie, la București: Cerem statelor membre să elimine prețurile reglementate

Comisia Europeană: OUG 114/2018 încalcă legislația UE și nu protejează consumatorii casnici

Uniunea Energetică: Acord pentru aplicarea legislației UE gazoductelor rusești