Skip to main content

Comisia Europeană a prezentat, pe 26 iulie, o listă de indicatori principali pentru monitorizarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor UE în materie de mediu și climă până în 2030, precum și viziunea pe termen lung pentru 2050, „O viață bună, în limitele planetei noastre”, a transmis instituția de la Bruxelles, într-un comunicat de presă. În acest sens, indicatorii reflectă progresele înregistrate în ceea ce privește bunăstarea de mediu, precum și aspectele economice și sociale. Ca atare, acestea ar putea deschide calea pentru măsurarea sănătății economiilor și a societăților noastre pe baza bunăstării și dincolo de cel mai cunoscut indicator economic, PIB-ul.

În urma unor consultări intense cu părțile interesate și cu statele membre, noul cadru de monitorizare urmărește să promoveze transparența și să îi informeze pe europeni cu privire la impactul politicii UE în domeniul climei și al mediului.

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans, responsabil cu Pactul verde european, a declarat: „Avem obiective foarte ambițioase în materie de mediu și climă care să ne ajute să realizăm tranziția verde echitabilă de care Europa și lumea întreagă au nevoie. Dar ce nu poate fi măsurat, nu poate fi gestionat. Pentru a ne menține pe drumul cel bun, trebuie să urmărim îndeaproape dacă ne îndeplinim obiectivele. Acești indicatori ne ajută să facem acest lucru.”

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat: „Politicile sunt la fel de bune ca punerea lor în aplicare. Acești indicatori principali ne vor ajuta să urmărim politicile convenite în cadrul Pactului verde european, prin clarificarea tendințelor și facilitarea unei discuții în cunoștință de cauză între factorii de decizie cu privire la domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare.

Obiectivele prioritare tematice până în 2030

Indicatorii principali urmează structura celui de Al 8-lea program de acțiune pentru mediu pe baza Pactului verde european și includ primii 2-3 indicatori cei mai relevanți din punctul de vedere al politicilor și cei mai solizi din punct de vedere statistic pentru fiecare dintre obiectivele prioritare tematice până în 2030, acoperind:

În plus, pe listă sunt înscriși cinci indicatori pentru măsurarea progreselor înregistrate în ceea ce privește abordarea principalelor presiuni asupra mediului și a climei. În conformitate cu obiectivele Pactului verde european, aceasta acoperă tranziția de care avem nevoie în anii următori către sisteme durabile pentru energie, industrie, mobilitate și alimente.

În plus, setul principal include indicatori pentru monitorizarea progreselor înregistrate către principalele condiții favorizante, acoperind finanțarea durabilă, principiul „poluatorul plătește” și eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului.

Ultimul capitol al cadrului de monitorizare include indicatori sistemici care urmăresc să surprindă progresele înregistrate în direcția celor trei dimensiuni ale bunăstării de mediu, pentru a acoperi, de asemenea, aspectele economice și sociale dincolo de protecția naturii.

Etapele următoare

Începând cu 2023, Comisia va prezenta anual un raport privind progresele înregistrate, pe baza bilanțului realizat de Agenția Europeană de Mediu, cu ajutorul indicatorilor principali selectați. Acest raport va facilita un schimb anual între Comisie, statele membre și Parlamentul European, care va avea loc în conformitate cu cel de Al 8-lea Program de acțiune pentru mediu.

În plus, Comisia va efectua două evaluări aprofundate pe durata programului – o evaluare la jumătatea perioadei în 2024 și o evaluare finală în 2029.

Comisia va continua să promoveze coerența dintre indicatorii principali ai celui de Al 8-lea program de acțiune pentru mediu și alte instrumente de monitorizare transversale, cum ar fi semestrul european și monitorizarea de către UE a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Context

Al 8-lea Program de acțiune pentru mediu a intrat în vigoare la 2 mai 2022 și include obligația Comisiei de a prezenta un cadru de monitorizare, bazat pe un număr limitat de indicatori principali. Aceștia ar trebui să includă, atunci când sunt disponibili, indicatori sistemici care abordează interconexiunile dintre considerentele de mediu și sociale și, respectiv, considerentele de mediu și de politică economică.

Al 8-lea program de acțiune pentru mediu vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei noastre” fiind deja stabilit în cel de Al 7-lea program (2014-2020). Timp de peste 40 de ani, aceste programe de acțiune au pus la dispoziția UE cadre de politici care dau rezultate și asigură o acțiune previzibilă și coordonată pentru politicile europene în domeniul mediului și al schimbărilor climatice.

  • Găsiți mai multe detalii și documentele menționate în comunicatul de presă al Comisiei, pe care îl puteți citi AICI.

NOTĂ: Platforma NewsEnergy.ro a fost desemnată în 2021 Ambasador al Pactului Climatic European, rol din care sprijinim acțiunile de educație și conștientizare publică privind măsurile pe care cu toții le putem lua, inclusiv la nivel de cetățeni, pentru atenuarea schimbărilor climatice și protejarea mediului. 

ARTICOLE SIMILARE:

Politica de coeziune a UE: 31,5 miliarde EUR pentru România, în perioada 2021-2027

Eurodeputații au votat pentru mai multă energie regenerabilă și ținte mai mari de eficiență energetică

Economia circulară: CE propune noi drepturi ale consumatorilor și interzicerea dezinformării ecologice

BETD 2022: De la ambiție la acțiune spre independența față de combustibilii fosili

Recomandările cetățenilor europeni pentru o Europă mai durabilă și mai sănătoasă